Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   14511
Temat pracy:  

Sprawozdanie finansowe jako baza informacyjna dla potrzeb rachunkowości podatkowej

Liczba stron:   93

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Rola i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

      1.Dylematy współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji rynków
      2.Kierunki współczesnej analizy finansowej
      3.Rola i znaczenie prospektywnej i retrospektywnej analizy
      4.Umiejętność wykorzystania narzędzi analizy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział II
Zobowiązania z tytułu podatku VAT w bilansie

      1. Zasady rozliczania podatku VAT
      2. Rozliczenie VAT - zobowiązanie podatkowe albo nadwyżka podatku naliczonego nad należnym
         2.1 Zobowiązanie podatkowe wynikające z deklaracji VAT
         2.2 Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a sposób jej zagospodarowania
      3. „Odwrotne obciążenie” w świetle przepisów o VAT
      4. Rozliczenie podatku VAT za miesiąc luty w firmie usługowej
      5. Prezentacja podatku VAT w bilansie

Rozdział III
Rozrachunki z US z tytułu PDOP w bilansie – problemy analizy

      1. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie
         1.1 Różnice przejściowe między wartością podatkową a bilansową aktywów i pasywów
         1.2 Księgowe i podatkowe ujęcie odroczonego podatku dochodowego
         1.3 Prezentacja w bilansie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
   2. Roczne zamknięcie PDOP – prezentacja podatku CIT-8 w bilansie
      2.1 Roczne rozliczenie PDOP. Przekształcenie przychodów i kosztów bilansowych w przychody i koszty podatkowe
      2.2 Sporządzanie CIT-8
      2.3 Prezentacja zobowiązań z tytułu PDOP w bilansie

Rozdział IV
Wartości poznawcze bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej w aspekcie podatkowym

   1. Wartości poznawcze analizy bilansu
      1.1. Wskaźniki płynności
      1.2. Wskaźniki rentowności
      1.3. Wskaźniki zadłużenia
   2. Podatkowe aspekty analizy bilansu
   3. Analiza wyniku rachunkowego i dochodu do opodatkowania jako podstawa decyzji zarządczych
   4. Informacja dodatkowa – wpływ wybranych informacji na wynik rachunkowy i dochód do opodatkowania

Zakończenie
Załączniki
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.