Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   14434
Temat pracy:  

Postępowanie dowodowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Liczba stron:   52

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ...........5

Rozdział I
Pojęcie postępowania ogólnego administracyjnego

      1.1 Przedmiot postępowania ogólnego administracyjnego........... 9
      1.2 Uczestnicy postępowania ...........9
      1.3 Tryby postępowania ...........11
         1.3.1 Postępowanie główne........... 11
         1.3.2 Postępowanie nadzwyczajne........... 12
      1.4 Stadia postępowania........... 12
         1.4.1 Postępowanie przed organami I instancji........... 12
         1.4.2 Postępowanie przed organami II instancji............ 13
      1.5 Postępowanie dowodowe jako element postępowania wyjaśniającego w ogólnym postępowaniu administracyjnym........... 14

Rozdział II
Istota postępowania dowodowego

      2.1 Przedmiot i cel postępowania dowodowego........... 16
         2.1.1 Wyłączenia z przedmiotu dowodzenia ...........16
            2.1.1.1 Fakty powszechnie znane ...........16
            2.1.1.2 Fakty znane organowi z urzędu ...........17
      2.2 Podmioty postępowania dowodowego i ich uprawnienia i obowiązki........... 17
         2.2.1 Uprawnienia i obowiązki organu w postępowaniu administracyjnym...........18
         2.2.2 Uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym ...........18
         2.2.3 Uprawnienia i obowiązki innych podmiotów postępowania dowodowego ...........19
      2.3 Formy postępowania dowodowego ...........20
         2.3.1 Rozprawa ...........20
         2.3.2 Postępowanie gabinetowe........... 21

Rozdział III
Pojęcie i klasyfikacja środków dowodowych w postępowaniu ogólnym administracyjnym

      3.1 Pojęcie dowodu........... 23
      3.2 Klasyfikacje dowodów ...........23
      3.3 Rodzaje dowodów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego........... 24
         3.3.1 Dowód z dokumentów ...........24
            3.3.1.1 Dowód z dokumentu urzędowego ...........25
            3.3.1.2 Dowód z innego dokumentu ...........26
         3.3.2 Dowód z zeznań świadków ...........27
            3.3.2.1 Świadek – pojęcie i wyłączenie podmiotowe ...........28
            3.3.2.2 Uprawnienia i obowiązki świadka ...........28
         3.3.3 Dowód z oględzin ...........29
         3.3.4 Dowód z opinii biegłych........... 30
         3.3.5 Dowód z przesłuchania stron ...........33
         3.3.6 Dowód z oświadczenia stron ...........33
      3.4 Dowody nienazwane ...........34
         3.4.1 Rodzaje dowodów nienazwanych ...........35
      3.5 Problem zastępczych środków dowodowych ...........36
         3.5.1 Uprawdopodobnienie i prawdopodobieństwo........... 36
         3.5.2 Domniemanie faktyczne i prawne ...........38

Rozdział IV
Zasady warunkujące prawidłowy przebieg postępowania dowodowego

      4.1 Zasada oficjalności ...........40
      4.2 Zasada prawdy obiektywnej........... 40
      4.3 Zasada bezpośredniości ...........41
      4.4 Zasada otwartego systemu dowodów ...........42
      4.5 Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu dowodowym ...........42
      4.6 Zasada równej mocy środków dowodowych ...........43
      4.7 Zasada zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego ...........44

Zakończenie ...........45
Bibliografia...........47
Wykaz skrótów ...........53   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.