Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   13873
Temat pracy:  

Znaczenie terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych podopiecznych z ubezwłasnowolnieniem sądowym realizowanej na warsztatach terapii zajęciowej

Liczba stron:   101

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej

      I.1 Sens ubezwłasnowolnienia
      I.2 Ubezwłasnowolnienie w przepisach prawa
      I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki
      I.4 Obowiązki wynikające ze sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

Rozdział II
Niepełnosprawność jako problem społeczny

      II.1 Definicje niepełnosprawności na podstawie literatury przedmiotu
      II.2 Rola i zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
      II.3 Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej
      II.4.Znaczenie rodziny w rehabilitacji
      II.5.Wsparcie instytucji i środowiska lokalnego w readaptacji

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych

      III.1 Przedmiot i cel badań
      III.2 Problem badawczy
      III.3 Hipotezy badawcze
      III.4 Zmienne, wskaźniki oraz ich mierniki
      III.5 Metody, techniki, narzędzia badawcze
      III.6 Charakterystyka terenu i badanej populacji

Rozdział IV
Analiza badań własnych

      IV.1 Charakterystyka badanej grupy respondentów
      IV.2 Znaczenie wsparcia rodziny na funkcjonowanie ubezwłasnowolnionych uczestników WTZ
      IV.3 Czynniki na jakie kładzie się główny nacisk w pracy z osobami niepełnosprawnymi ubezwłasnowolnionymi
      IV.4 Znaczenie rewalidacji i rehabilitacji prowadzonej w WTZ na zapewnienie właściwego rozwoju jednostki upośledzonej,będącej osobą ubezwłasnowolnioną
      IV.5 Przygotowanie podopiecznych WTZ do funkcjonowania poza instytucją

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Załącznik


   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.