Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1386
Temat pracy:  

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ

Liczba stron:   77

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .......... 5

Rozdział 1.
Cel pracy, zakres i metodyka

   1.1 Zakres merytoryczny .......... 7
   1.2 Metody i techniki badawcze .......... 8

Rozdział 2.
Przegląd literatury .......... 9

Rozdział 3.
Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości

   3.1 Gminny zasób nieruchomości 18
   3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomości ..........19
   3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości .......... 20
   3.4 Zasady gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy .......... 22
   3.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - gospodarowanie zasobem nieruchomości w gminie XYZ .......... 28
      3.5.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .......... 29
      3.5.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło informacji .......... 30
      3.5.3 Wpływ planów na wartość nieruchomości .......... 31
      3.5.4 Wartość nieruchomości jako regulator przy opracowywaniu i realizacji ustaleń planu miejscowego .......... 33
   3.6 Podatek od nieruchomości jako instrument racjonalnej gospodarki przestrzenią w gminie .......... 34
      3.6.1 Obecna formuła podatku od nieruchomości .......... 35
      3.6.2 Aktywny model gospodarki nieruchomościami .......... 36
      3.6.3 Dochody z podatków ..........37
      3.6.4 Dochody z opłat targowych .......... 37
      3.6.5 Dochody z aktywnego gospodarowania nieruchomościami .......... 37
      3.6.6 Dochody czerpane z opłat adiacenckich .......... 38
      3.6.7 Renta gruntowa jako równoważnik ekonomiczny w użytkowaniu ziemi ..........39
      3.6.8 Strategia zarządzania nieruchomościami .......... 40

Rozdział 4.
Charakterystyka przedmiotu badań .......... 42

Rozdział 5.
Wyniki badań

   5.1 Opis wyników badań .......... 46
   5.2 Analiza badań własnych .......... 48
      5.2.1 Opis przeprowadzonych analiz .......... 49
      5.2.2 Analiza struktury własności gruntów na obszarze gminy XYZ ..........49
      5.2.3 Analiza stanu mienia komunalnego gminy XYZ .......... 50
      5.2.4 Analiza stanu mienia komunalnego (gruntów) w gminie XYZ .......... 51
      5.2.5 Analiza stanu mienia komunalnego (obiektów) w gminie XYZ .......... 55
      5.2.6 Nabywanie gruntów przez gminę XYZ .......... 56
   5.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie XYZ po 1.01.1995 r.......... 57
      5.3.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy XYZ .......... 58
      5.3.2 Zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .......... 60
      5.3.3 Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej .......... 62
   5.4 Przychody ze sprzedaż gruntów komunalnych .......... 65
   5.5 Analiza ustalonych przez Radę Gminy stawek podatku od nieruchomości .......... 67

Podsumowanie i wnioski .......... 72
Bibliografia .......... 74
Spis wykresów i tabel ..........77Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.