Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   13728
Temat pracy:  

Funkcjonowanie dziecka w szkole i rodzinie z problemem alkoholowym

Liczba stron:   59

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział I
Alkoholizm w świetle literatury.

   1. Pojęcia alkoholizmu...........8
      1.1. Uwarunkowania choroby alkoholowej...........9
      1.2. Fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem alkoholowym...........10
   2. Problemy spowodowane nadużywaniem alkoholu...........13
      2.1. Problemy zdrowotne...........13
      2.2. Problemy społeczne...........14
   3. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia...........16
      3.1. Modele alkoholizmu wg E.M. Jellinka...........17
      3.2. Objawy uzależnienia od alkoholu...........18
      3.3. Fazy rozwoju uzależnienia...........19

Rozdział II
Rodzina jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze.

   1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: środowisko, środowisko wychowawcze, rodzina,wychowanie, opieka...........22
   2. Typy rodzin współczesnych...........25
   3. Podstawowe funkcje i zadania rodziny...........26
   4. Rodzina dysfunkcjonalna...........28
      4.1. Uwarunkowania dysfunkcyjności rodzin...........29
   5. Struktura rodziny a pozycja dziecka...........29
      5.1. Rodzina jako środowisko społeczne...........32
      5.2. Rola ojca w procesie wychowania rodzinnego...........33
      5.3. Rola matki w procesie wychowania rodzinnego...........34
      5.4. Miłość matczyna i ojcowska w ujęciu E.Fromma...........36

Rozdział III
Koncepcje osobowości w świetle lteratury

      3.1. Wyjaśnienie pojęcia osobowość...........38
      3.2 Model struktury osobowości według Cattella...........39
      3.3. Model struktury osobowości według Allporta...........41
      3.4. Model struktury osobowości według Eysencka...........43

Rozdział IV
Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym.

      4.1. Dziecko w rodzinie patologicznej...........45
      4.2. Sylwetka psychologiczna dziecka w rodzinie alkoholowej...........47
      4.3. Role pełnione przez dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym...........49
      4.4. Reakcje dzieci alkoholików...........50

Rozdział V
Koncepcja metodologiczna badań własnych.

      5.1. Przedmiot i cele badań...........51
      5.2. Problemy i hipotezy badawcze...........51
      5.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze...........52
      5.4. Organizacja badań...........56
      5.5. Charakterystyka obszaru badań i próby badawczej...........56

Rozdział VI
Analiza wyników własnych.

      6.1. Poziom związku ekstrawersji i introwersji osoby badanej względem relacji koleżeńskich...........73
      6.2.Związek poziomu ekstrawersji w relacjach osoba badana – nauczyciele...........79
      6.3.Związek poziomu ekstrawersji ze stosunkiem osób badanych do nauki...........83
      6.4.Związek poziomu ekstrawersji z poziomem przygotowania do lekcji przez osoby badane...........88
      6.5 Związek poziomu ekstrawersji z samooceną zachowania się w szkole przez osoby badane...........93
      6.6.Związek poziomu ekstrawersji z powodami ucieczek z domu przez osoby badane...........100

Wnioski...........107
Bibliografia...........109
Spis tabel i wykresów...........112
Aneksy...........115   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.