Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   13704
Temat pracy:  

Dopalacze jako (nowy) problem społeczny

Liczba stron:   75

Spis treści / plan pracy:
Streszczenie ...........6
Summary........... 7
Wstęp ...........8

Rozdział 1
Substancje psychoaktywne w świetle literatury przedmiotu

      1.1. Definicja problemu społecznego........... 10
      1.2. Uzależnienie jako problem społeczny. Definicja i jego rodzaje............ 10
      1.3. Pojęcia narkoman, narkomania, narkotyk........... 13
      1.4. Społeczny aspekt zjawiska narkomani ...........14
      1.5. „Nowe” substancje psychoaktywne........... 16
      1.6. Rodzaje „dopalaczy” ...........17
      1.7. Szczegółowe rozróżnienie dopalaczy syntetycznych i naturalnych........... 18
      1.8. Rozwój zjawiska „dopalaczy” w Polsce ...........22
      1.9. Przyczyny szybkiego rozwoju problemu i popularności „dopalaczy”........... 25
      1.10. „Dopalacze” jako nowy problem społeczny ...........26

Rozdział 2
Analiza danych statystycznych dotycząca nowych substancji psychoaktywnych.

      2.1. Pierwsze badania dotyczące problemu „dopalaczy” ...........30
      2.2. Raport z badania „Młodzież, a dopalacze – postawy i zachowania”........... 32
         2.2.1. Regionalne i płciowe zróżnicowanie zjawiska zażywania „dopalaczy” ...........32
         2.2.2. Dostępność środków psychoaktywnych i miejsca ich zakupu........... 33
         2.2.3. Wiedza o zagrożeniach płynących z zażywania „dopalaczy”...........34
         2.2.4. Przyczyny stosowania substancji psychoaktywnych w opinii uczniów........... 35
         2.2.5. Sposoby zażywania „dopalaczy” ...........36
      2.3. Podsumowanie ...........37

Rozdział 3
Rozpoznawanie uzależnienia oraz działania profilaktyczne.

      3.1. Czym jest profilaktyka problemów społecznych? ...........40
      3.2. Profilaktyka uzależnień– główne nurty i cele........... 41
      3.3. Co warunkuje zażywanie substancji psychoaktywnych?........... 43
         3.3.1. Czynniki wzmacniające zażywanie substancji psychoaktywnych ...........44
         3.3.2. Czynniki chroniące przed zażywaniem substancji psychoaktywnych ...........47
      3.4. Wczesne rozpoznawanie uzależnienia narkotykowego........... 48
         3.4.1. Sygnały ostrzegawcze wydawane przez człowieka........... 49
         3.4.2. Przedmioty jako sygnały ostrzegawcze ...........50
      3.5. Wybrane formy profilaktyki narkotykowej ...........52
         3.5.1 Typy działań profilaktycznych ...........54

Rozdział 4
Projekt socjalny
      4.1. Czym jest projekt socjalny?........... 57
      4.2. Projekt – „Pokonaj uzależnienie – daj sobie szansę” ...........57
      4.3. Cel główny ...........58
         4.3.1. Cele szczegółowe........... 58
      4.4. Beneficjenci projektu ...........59
      4.5. Podmioty biorące czynny udział projekcie........... 59
      4.6. Etapy projektu ...........60
      4.7. Harmonogram........... 62
      4.8. Budżet projektu socjalnego ...........65
         4.8.1. Szczegółowe uzasadnienie kosztów........... 66
      4.9. Bariery w realizacji projektu oraz sposoby im przeciwdziałania........... 67
      4.10. Efekty projektu........... 68
      4.11. Podsumowanie ...........69

Zakończenie ...........70
Bibliografia ...........72
Spis wykresów........... 75
Spis tabel ...........75   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.