Mamy 14869

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   13584
Temat pracy:  

Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie Banku Spółdzielczego

Liczba stron:   111

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ..........5

Rozdział I
Kredyt bankowy jako źródło ryzyka w działalności bankowej

   1. Pojęcie i funkcje kredytu ..........7
      1.1 Definicja kredytu według prawa bankowego .......... 7
      1.2 Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.......... 8
      1.3 Funkcje kredytu.......... 9
   2. Klasyfikacja kredytów .......... 10
      2.1 Ze względu na walutę udzielenia kredytu ..........10
      2.2 Ze względu na przeznaczenie..........12
   3. Procedura udzielania kredytu.......... 17
      3.1 Wniosek kredytowy i jego elementy ..........17
      3.2 Ocena wiarygodności kredytowej przez BIK S. A.......... 18
      3.3 Zdolność kredytowa i jej ocena ..........19
      3.4 Zawarcie umowy kredytowej .......... 25
      3.5 Monitoring kredytowy ..........26
   4. Postępowanie banku na wypadek niespłacenia kredytu ..........29
      4.1 Restrukturyzacja kredytu .......... 29
      4.2. Potrącenie wierzytelności z rachunku kredytobiorcy ..........30
      4.3 Windykacja należności ..........31
      4.4 Wniosek o ogłoszenie upadłości ..........32
      4.5 Bank jako uczestnik postępowania układowego ..........35

Rozdział II.
Ryzyko kredytowe jako jeden z rodzajów ryzyka bankowego

   1. Charakterystyka ryzyka bankowego ..........38
      1.1 Determinanty ryzyka bankowego.......... 38
      1.2 Definicja i rodzaje ryzyka bankowego.......... 39
   2. Charakterystyka ryzyka kredytowego.......... 41
      2.1 Definicja ryzyka kredytowego.......... 41
      2.2 Rodzaje ryzyka kredytowego .......... 42
      2.3 Przyczyny i skutki powstawania ryzyka kredytowego .......... 44
   3. Wybrane zabezpieczenia przed ryzykiem bankowym.......... 46
      3.1 Limity koncentracji wierzytelności ..........46
      3.2 Rezerwy celowe ..........47
      3.3 Rekomendacje KNF ..........48
      3.4 System ostrożnościowy regulacji wewnętrznych..........53

Rozdział III.
Charakterystyka Banku Spółdzielczego

   1. Prezentacja banku ..........56
      1.1 Historia i rozwój banku.......... 55
      1.2 Misja banku ..........58
      1.3 Strategia banku ..........59
   2. Charakterystyka terenu działania i grup obsługiwanych klientów........... 63
      2.1 Powiat - charakterystyka terenu, na którym działa Bank Spółdzielczy.......... 63
      2.2 Rolnicy jako główni biorcy usług bankowych na terenie powiatu ..........66
   3. Miejsce Banku Spółdzielczego w w Zrzeszeniu SGB.......... 69
      3.1. Charakterystyka Spółdzielczej Grupy Bankowej .......... 69
      3.2. Wyniki finansowe Banku Spółdzielczego w na tle SGB ..........69
   4. Oferta kredytowa Banku Spółdzielczego ..........71
      4.1. Kredyty dla osób fizycznych.......... 71
         4.1.1 Kredyty gotówkowe ..........71
         4.1.2 Kredyty odnawialne w ROR ..........71
         4.1.3 Kredyty mieszkaniowe ..........73
      4.2. Kredyty dla firm i instytucji .......... 74
         4.2.1 Kredyty na działalność gospodarczą ..........74
         4.2.2 Kredyty na działalność inwestycyjną.......... 75
         4.2.3 Kredyty w rachunku bieżącym ..........76

Rozdział IV.
Bank Spółdzielczy jako podmiot w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym

   1.Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym ..........78
      1.1.Strategia zarządzania i planowania kapitałowego ..........78
      1.2.Zasady zarządzania ryzykiem rezydualnym ..........80
      1.3 Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji.......... 81
   2. Zasady stosowane przy udzielaniu kredytów w banku Spółdzielczym ..........82
      2.1 Udzielanie kredytów konsumenckich ..........82
      2.2 Udzielenie kredytów klientom instytucjonalnym ..........84
      2.3 Zasady udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym.......... 87
   3.Charakterystyka prawnych form zabezpieczeń stosowanych przez Bank Spółdzielczy .......... 90
   4. Analiza zagrożenia ryzykiem kredytowym ..........97
      4.1 Wielkość i struktura udzielonych kredytów w latach 2015 - 2017.......... 97
      4.2 Jakość portfela kredytowego w latach 2015 - 2017 ..........98
      4.3 Wielkość utworzonych rezerw celowych w latach 2015 – 2017 ..........100
      4.4.Wykorzystanie limitów na ryzyko kredytowe...........101

Zakończenie ..........104
Bibliografia ..........105
Spis rysunków.......... 108
Spis tabel ..........109
Spis wykresów...........110   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.