Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1333
Temat pracy:  

Kontrolno-nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy XYZ

Liczba stron:   115

Spis treści / plan pracy:
Wstęp ..........3

Rozdział I.
Samorządy terytorialne oraz sposoby nadzoru nad ich działalnością
      1.1. Ogólnoteoretyczne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego
         1.1.1. Organy, zadania i kompetencje gminy ..........4
         1.1.2. Prawna koncepcja powiatu 14
         1.1.3. Funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim .......... 15
      1.2. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego
         1.2.1. Pojęcie nadzoru i kontroli ..........19
         1.2.2. Organy sprawujące nadzór..........20
         1.2.3. Zakres nadzoru ..........22
      1.3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego
         1.3.1. Pojęcie i zakres budżetów samorządowych..........24
         1.3.2. Elementy treci uchwały budżetowej..........26
         1.3.3. Procedura budżetowa .......... 30
      1.4. Kontrola wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
         1.4.1. Sprawozdania finansowe sporządzane przez j.s.t dla regionalnych izb obrachunkowych ..........40
         1.4.2. Dochody budżetów j.s.t ..........42
         1.4.3. Wydatki budżetów j.s.t. 46..........

Rozdział II.
Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych
      2.1. Podstawy prawne i organizacja regionalnych izb obrachunkowych
         2.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania izb..........51
         2.1.2.organizacja regionalnych izb obrachunkowych..........54
      2.2. Zakres podmiotowy oraz rodzaje kontroli przeprowadzanych przez rio
         2.2.1. Zakres podmiotowy oraz kryteria kontroli..........56
         2.2.2. Rodzaje kontroli .......... 57
         2.2.3. Uprawnienia kontrolujących oraz zasady przeprowadzania kontroli ..........58
      2.3. Zakres przedmiotowy oraz tryb przeprowadzania kontroli
         2.3.1. Nadzór rio nad działalnocią finansową jednostek samorządu terytorialnego ..........59
         2.3.2. Funkcja opiniodawcza rio a kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego.......... 62
         2.3.3. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych .......... 65
      2.4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
         2.4.1. Rodzaje naruszeń dyscypliny finansów publicznych ..........66
         2.4.2. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ..........70

Rozdział III.
Regionalne izby obrachunkowe a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
      3.1. Granice legalności wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego..........74
      3.2. Wydawanie opinii o możliwości spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego..........79
      3.3. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2000 roku ..........81

Rozdział IV.
Kontrola gospodarki finansowej gminy korzenna w 2000 roku
      4.1. Charakterystyka gminy korzenna .......... 91
      4.2. Wykonanie budżetu gminy korzenna w 2000 roku .......... 94
      4.3. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy korzenna..........98
      4.4. Opinia regionalnej izby obrachunkowej z realizacji budżetu gminy korzenna..........102
      4.5. Rozstrzygnięcia nadzorcze rio w postępowaniu absolutoryjnym w gminie korzenna..........104

Zakończenie ..........107
Bibliografia ..........109
Spis tabel ..........114
Spis rysunków ..........114
Spis schematów ..........114


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.