Mamy 13997

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   12946
Temat pracy:  

Reguły odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Liczba stron:   76

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Specyfika i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej w ramach reżimu kontraktowego.
      1.1 Rozróżnienie reżimu kontraktowego i deliktowego w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej
      1.2 Szkoda jako przesłanka powstania odpowiedzialności odszkodowawczej w ramach reżimu kontraktowego
         1.2.1 Rozróżnienie na szkodę majątkową i niemajątkową
         1.2.2 Rozróżnienie na szkodę na mieniu i szkodę na osobie
         1.2.3 Postacie szkody majątkowej
      1.3 Zasady ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej
      1.4 Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej
         1.4.1 Teoria adekwatnego związku przyczynowego

Rozdział 2
Ogólne regulacje odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
      2.1 Niewykonanie, nienależyte wykonanie i częściowe niewykonanie zobowiązania
      2.2 Sposoby naprawienia szkody
         2.2.1 Wybór sposobu naprawienia szkody
         2.2.2 Przywrócenie do stanu poprzedniego (restytucja)
         2.2.3 Zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej
      2.3 Czynniki kształtujące wysokość odszkodowania
         2.3.1 Przyczynienie poszkodowanego
         2.3.2 Ustawowe modyfikacje zasady pełnego odszkodowania
      2.4 Mierniki wysokości szkody

Rozdział 3
Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika za własne czyny i czyny osób, którymi posłużył się do wykonania zobowiązania
      3.1 Doniosłość art. 471 KC
      3.2 Wina jako podstawa odpowiedzialności dłużnika
      3.3 Umowna modyfikacja zakresu odpowiedzialności dłużnika
      3.4 Niezawiniona niemożliwość świadczenia
         3.4.1 Obowiązek wydania surogatów
      3.5 Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania lub zaniechania osób, którymi dłużnik posłużył się przy wykonywaniu zobowiązania

Rozdział 4
Skutki powstania zwłoki po stronie dłużnika dla odpowiedzialności odszkodowawczej
      4.1 Opóźnienie i zwłoka
      4.2 Odszkodowania za zwłokę
      4.3 Casus mixtus
      4.4 Wykonanie zastępcze (dare) jako alternatywa dla roszczenia odszkodowawczego
      4.5 Wykonanie zastępcze (facere i non facere) jako alternatywa dla roszczenia odszkodowawczego

Rozdział 5
Kara umowna jako zmiana zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z zasad ogólnych
      5.1 Charakter prawny kary umownej
      5.2 Podstawowa funkcja kary umownej
      5.3 Sposób zastrzeżenia kary umownej
      5.4 Ochrona dłużnika
         5.4.1 Możliwość miarkowania wysokości kary umownej na gruncie art.484KC
         5.4.2 Niedopuszczalność żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
         5.4.3 Domaganie się kary umownej w braku szkody
      5.5 Odstąpienie od umowy, a możliwość dochodzenia kary umownej
      5.6 Zastrzeżenie kary umownej na wypadek zwłoki dłużnika

Rozdział 6
Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego

      6.1 Charakter prawny
      6.2 Przesłanki uprawnienia do żądania odsetek
      6.3 Wysokość odsetek z tytułu opóźnienia
      6.4 Odsetki od zaległych odsetek

Zakończenie
Bibliografia   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.