Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   129
Temat pracy:  

Analiza sytuacji finansowo - majątkowej Przedsiębiorstwa handlowego.

Liczba stron:   127

Spis treści / plan pracy:
Wprowadzenie.........3

Rozdział I
Charakterystyka Przedsiębiorstwa.........6
   I.1 Geneza oraz przedmiot działalności XYZ.........6
   I.2 Organy władzy Spółki.........7
      I.2.1 Zgromadzenie Wspólników.........7
      I.2.2 Rada Nadzorcza.........8
      I.2.3 Zarząd Spółki.........9
      I.3 Struktura organizacyjna.........10
         I.3.1 Piony funkcjonalne przedsiębiorstwa.........10
         I.3.2 System zarządzania przedsiębiorstwem.........15
      I.4 Zatrudnienie.........16
         I.4.1 Wielkość zatrudnienia.........16
         I.4.2 Struktura zatrudnienia według zajmowanego stanowiska.........18
         I.4.3 Struktura zatrudnienia według wykształcenia.........20
         I.4.4 Struktura zatrudnienia według wieku.........21
         I.4.5 Struktura zatrudnienia według stażu pracy.........22
         I.4.6 Wynagrodzenia.........22
         I.4.7 Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich.........24

Rozdział II
Analiza marketingowa.........26
      II.1 Rynek handlu detalicznego w Polsce.........26
      II.2 Pozycja XYZ  na tle branży.........30
      II.3 Opis powiązań z kooperantami.........32
      II.3.1 Dostawcy.........32
      II.3.2 Odbiorcy.........34
      II.4 Teoria popytu oraz czynniki wpływające na wielkość popytu.........35
      II.5 Działalność marketingowa przedsiębiorstwa.........37

Rozdział III
Analiza struktury i dynamiki danych bilansu.........39
      III.1 Analiza pionowa aktywów.........45
         III.1.1 Majątek trwały.........50
         III.1.2 Majątek obrotowy.........52
         III.1.3 Rozliczenia międzyokresowe.........55
      III.2 Analiza pionowa pasywów.........56
         III.2.1 Kapitał własny.........56
         III.2.2 Zobowiązania długoterminowe.........57
         III.2.3 Zobowiązania krótkoterminowe 57
         III.2.4 Fundusze specjalne.........58
         III.2.5 Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów.........59
         III.3 Analiza pozioma bilansu 59

Rozdział IV
Analiza wskaźnikowa Przedsiębiorstwa.........69
   IV.1 Istota analizy wskaźnikowej.........69
   IV.2 Wskaźniki płynności finansowej.........71
   IV.3 Wskaźniki wspomagania finansowego.........75
   IV.4 Wskaźniki obrotowości.........80
   IV.5 Wskaźniki rentowności.........83
      IV.5.1 Wskaźniki rentowności sprzedaży.........84
      IV.5.2 Wskaźniki rentowności majątku.........87
   IV.6 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem uproszczonych metod analiz.........92
         IV.6.1 Analiza dyskryminacji.........92
         IV.6.2 Analiza Z-score.........94

Rozdział V
Analiza wyniku finansowego i analiza strategiczna wg metody SWOT.........96
   V.1 Analiza przychodów i kosztów według obszarów działalności.........101
      V.1.1 Podstawowa działalność operacyjna.........102
      V.1.2 Pozostała działalność operacyjna.........107
      V.1.3 Działalność finansowa.........108
V.1.4 Zyski i straty nadzwyczajne...      ......109
   V.2 Analiza kosztów w układzie rodzajowym.........110
   V.3 Analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.........112
   V.4 Analiza efektywności gospodarowania oparta na wzorcowych układach nierówności wskaźników (modelach następstwa szeregowego).........113
   V.5 Analiza SWOT.........115

Podsumowanie.........118
   1. Wnioski końcowe 118
   2. Komentarz sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa za rok 2000.........122

Spis tabel.........123
Spis wykresów.........125
Spis literatury.........126


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.