Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   12889
Temat pracy:  

Analiza fundamentalna jako narzędzie oceny inwestycyji na rynku kapitałowym na przykładzie Wawel s.a.

Liczba stron:   115

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział I
Charakterystyka rynku papierów wartościowych.
      1.1. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce.
      1.2. Historia Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
      1.3. Zasady funkcjonowania Warszawskiej Giełdy Papierów wartościowych S.A.
      1.4. Największe spółki giełdowe na podstawie informacji o indeksie WIG20.
      1.5. Istota i podział podstawowych technik analizy rynku kapitałowego.
         1.5.1. Analiza fundamentalna.
         1.5.2. Analiza techniczna.
         1.5.3. Technika połączona.

Rozdział II
Metodyka analizy fundamentalnej.
      2.1. Analiza makroekonomiczna.
      2.2. Analiza sektorowa.
      2.3. Analiza sytuacyjna.
      2.4. Analiza finansowa.
         2.4.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu.
         2.4.2. Pionowa oraz pozioma analiza rachunku zysków i strat.
         2.4.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
         2.4.4. Analiza wskaźnikowa.
            2.4.4.1. Wskaźniki płynności finansowej.
            2.4.4.2. Wskaźniki rentowności.
            2.4.4.3. Wskaźniki zadłużenia.
            2.4.4.4. Wskaźniki sprawności działania.
      2.5. Wybrane metody wyceny wartości firmy.
         2.5.1. Metoda mnożnikowa.
         2.5.2. Metoda zdyskontowanych dywidend.

Rozdział III
Ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym.
      3.1. Istota ryzyka inwestycyjnego.
      3.2. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji i sposoby jej wyznaczania.
      3.3. Metody oceny ryzyka inwestycji w akcje.
         3.3.1. Miary zmienności.
            3.3.1.1. Miary bezwzględne.
            3.3.1.2. Miary względne.
         3.3.2. Miary wrażliwości.
         3.3.3. Miary zagrożenia.
         3.3.4. Mierniki stóp skorygowanych o ryzyko.
            3.3.4.1. Wskaźnik Sharpe’a.
            3.3.4.2. Wskaźnik Treynora.
            3.3.4.3. Wskaźnik Jensena.

Rozdział IV
Ocena opłacalności inwestycji w akcje Wawel S.A. przy zastosowaniu narzędzi analizy fundamentalnej .
      4.1. Charakterystyka Wawel S.A. i jej otoczenia.
         4.1.1. Analiza otoczenia makroekonomicznego.
         4.1.2. Analiza sektorowa.
         4.1.3. Analiza sytuacyjna Wawel S.A.
      4.2. Analiza sprawozdań finansowych Wawel S.A.
         4.2.1. Analiza bilansu w układzie poziomym i pionowym.
         4.2.2. Analiza struktury oraz dynamiki rachunku zysków i strat.
         4.2.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych.
         4.2.4. Analiza wskaźnikowa.
            4.2.4.1. Wskaźniki płynności finansowej.
            4.2.4.2. Wskaźniki rentowności.
            4.2.4.3. Wskaźniki zadłużenia.
            4.2.4.4. Wskaźniki sprawności działania.
      4.3. Wycena Wawel S.A.
         4.3.1 Wycena metodą mnożnikową.
         4.3.2. Wycena metodą dywidendową.
      4.4. Ocena ryzyka inwestycji w akcje Wawel S.A.
         4.4.1. Pomiar ryzyka rynkowego za pomocą miar zmienności.
         4.4.2. Zastosowanie miar wrażliwości do oceny ryzyka.
         4.4.3. Szacowanie ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar zagrożenia.
         4.4.4. Ocena atrakcyjności inwestycji w akcji Wawel S.A. za pomocą mierników stóp skorygowanych o ryzyko.

Zakończenie.
Spis tabel.
Spis schematów.
Spis wykresów.
Bibliografia.
Oświadczenia.   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.