Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   12359
Temat pracy:  

Balanced scorecard - alternatywa dla tradycyjnych systemów finansowych w zarządzaniu strategią

Liczba stron:   125

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............4

Rozdział I
Współczesna rachunkowość zarządcza jako system wspierający sterowanie
      1.1. Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej ............7
      1.2. Rachunkowość zarządcza a controlling ............11
      1.3. Globalne zasady rachunkowości zarządczej – wpływ, istotność, zaufanie i wartość ............13
      1.4. Ewolucja rachunkowości zarządczej na przestrzeni lat – nowe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej ............16
      1.5. Rachunkowość zarządcza a zarządzanie kosztami we współczesnym przedsiębiorstwie – podejście operacyjne i strategiczne............ 23
         1.5.1. Pojęcie i istota rachunku kosztów ............24
         1.5.2. Ewolucyjnie wykształcone systemy i odmienne postacie rachunku kosztów............27

Rozdział II
Koncepcja strategicznego zarządzania kosztami
      2.1. Definicje i cele strategicznej rachunkowości zarządczej ............34
      2.2. Koncepcje strategicznej rachunkowości zarządczej – podejście teoretyczne i praktyczne............ 39
         2.2.1. Metoda Activity Based Costing............ 40
         2.2.2. Koncepcja Kaizen Costing ............46
         2.2.3. System Target Costing............ 51
         2.2.4. Rachunkowość Lean............ 57

Rozdział III
Koncepcja Balanced Scorecard jako najszerzej stosowany system zarządzania strategicznego
      3.1. Geneza i istota idei Strategicznej Karty Wyników............ 62
      3.2. Generacje modelu Zbilansowanej Karty Wyników............ 70
      3.3. Perspektywy Strategicznej Karty Wyników............78
         3.3.1. Perspektywa finansowa ............84
         3.3.2. Perspektywa klienta ............87
         3.3.3. Perspektywa procesów wewnętrznych............ 90
            3.3.4. Perspektywa nauki i rozwoju (Learning & Growth) ............94

Rozdział IV
Proces wdrażania Balanced Scorecard
      4.1. Istota procesu wdrażania Balanced Scorecard............ 97
         4.1.1. Etapy procesu wdrożeniowego idei BSC............ 99
      4.2. Przyczyny niepowodzeń przy wdrażaniu koncepcji Balanced Scorecard............ 105
      4.3. Model informacyjno – techniczny Strategicznej Karty Wyników ............110

Zakończenie............ 115
Bibliografia............ 117
Spis tabel............ 125
Spis rysunków ............125


   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.