Mamy 13694

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   1220
Temat pracy:  

Prawa kobiet do pracy w UE.

Liczba stron:   70

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........2

Rozdział I..........4
Szczególna ochrona praw kobiet pracujących w systemie europejkiej karty socjalnej.........4
    1. Analiza prawna gwarancji wynikających z art. 8 Karty.........5
       1.1.Gwarancje praw w kontekście ochrony macierzyństwa.........5
       1.2. Gwarancje nie związane bezpośrednio z macierzyństwem.........6
    2. Gwarancje uzupełniające wynikające z prawa do pracy.........7
    3. Gwarancje pośrednie na rzecz kobiet pracujących.........9
    4. Model ochrony kobiet pracujących w świetle Zrewidowanej Europejskiej Karty Socjalnej z 1996 r..........10
    5. Implikacje orzecznictwa strasburskiego dla ochrony kobiet pracujących.........14

Rozdział II
Od niedyskryminacji ze względu na płeć do przewodniej roli zasady róności płci..........15
    1. Wzgląd na płeć jako jeden z momentów wykluczających dyskryminację.........15
    2. Autonomiczna gwarancja równości płci i rozwój jej znaczenia.........18
    3. Blaski i cienie spojrzenia na ochronę kobiet pracujących.........24

Rozdział III
Ochrona kobiet pracujących przed przemocą w kontekście zatrudnienia.........27
    1. Uwagi ogólne - prawa człowieka wobec zjawiska zatrudnienia.........27
    2. Studium zjawiskowe przemocy wobec kobiet w kontekście zatrudnienia.........28
    3. Kształtowanie się międzynarodowych standardów ochrony kobiet przed przemocą.........33
       3.1. Przegląd i charakterystyka podstaw normatywnych.........33
       3.2. Zagadnienie molestingu seksualnego i mobbingu.........37
       3.4. Rekonstrukcja standardów europejskich w dziedzinie ochrony kobiet pracujących przed przemocą w kontekście zatrudnienia.........40

Rozdział IV
Prawo i praktyka Polska w swerze ochrony praw kobiet pracujących.........46
    1. Gwarancje niedyskryminacji.........46
       1.1. Studium podstaw normatywnych.........46
          1.1.1. Implikacje unormowań Konstytucji RP.........46
          1.1.2. Na tle unormowań Kodeksu Pracy w ujęciu dynamicznym.........48
          1.1.3. W kontekście innych unormowań krajowych.........52
       1.2.Gwarancje niedyskryminacji w dostępie do zatrudnienia.........53
    2.Gwarancje ochrony macierzyństwa.........55
       2.1.Zagadnienie urlopów macierzyńskich w ujęciu dynamicznym.........55
       2.2. Gwarancje trwałości stosunku pracy w kontekście ciąży i macierzyństwa.........57
       2.3. Unormowane urlopów wychowawczych na tle standardów europejskich.........58
    3. Gwarancje ochrony praw kobiet pracujących poza kontekstem macierzyństwa.........60
       3.1. W sprawie prac zakazanych dla kobiet.........60
       3.2. Inne gwarancje ochronne.........61
    4. W poszukiwaniu krajowych gwarancji ochrony kobiet przed przemocą w kontekście zatrudnienia.........62
       4.1. Ocena podstaw normatywnych.........62

Podsumowanie.........67
Bibliografia.........68


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.



Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.





Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.