Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   12155
Temat pracy:  

Reformy Sejmu Wielkiego 1788-1792

Liczba stron:   76

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 80-tych XVIII wieku
   1. Wojna Rosji z Turcją
      1.1. Problemy Rosji w drugiej połowie XVIII wieku
      1.2. Konflikt austriacko-pruski
      1.3. Sytuacja wewnętrzna Turcji po 1780 roku
      1.4. Spotkanie w Kaniowie w 1787 roku
      1.5. Początek wojny rosyjsko-tureckiej
      1.6. Rosja wobec nowych wyzwań
      1.7. Sukcesy Rosji i Austrii w walkach z Turcją
   2. Stanowisko Prus wobec konfliktu rosyjsko-tureckiego
      2.1. Przyczyny ,,poparcia” pruskiego
      2.2. Sojusz polsko-pruski
      2.3. Zmiany sojuszy na arenie międzynarodowej w 1790 roku
   3. Stronnictwa polityczne w przededniu zwołania Sejmu Wielkiego
      3.1. Początki Sejmu
      3.2. Stronnictwa polityczne
         3.2.1. Stronnictwo królewskie
            3.2.1.1. Ogólna charakterystyka
            3.2.1.2. Główne założenia polityczne i stosunek do Rosji
         3.2.2. Stronnictwo patriotyczne
            3.2.2.1. Ogólna charakterystyka
            3.2.2.2. Główne założenia polityczne
         3.2.3. Stronnictwo hetmańskie
            3.2.3.1. Ogólna charakterystyka
            3.2.3.2. Główne założenia polityczne

Rozdział II
Reformy Sejmu do momentu uchwalenia ustawy rządowej
   1. Reformy wojskowe
      1.1. Założenia reformy wojskowej
      1.2. Wojsko polskie w II połowie XVIII wieku
      1.3. Komisja Wojskowa
      1.4. Reakcja społeczeństwa i państw trzecich na reformę wojskową
   2. Reformy administracyjne
      2.1. Utworzenie komisji porządkowych cywilno-wojskowych
      2.2. Kompetencje komisji
      2.3. Komisje w systemie państwowym
      2.4. Skład komisji
   3. Reforma sejmików
      3.1. Okoliczności wprowadzenia reformy sejmików
      3.2. Reforma składu sejmików
      3.3. Reforma zasad sejmikowania
      3.4. Instrukcje sejmikowe
      3.5. Cel reformy
   4. Reforma miejska
      4.1. Okoliczności wprowadzenia reformy miejskiej
      4.2. Przyjęcie ustawy o miastach
      4.3. Mieszczanie w organach władzy
      4.4. Prawa właścicieli nieruchomości miejskich
      4.5. Miasta królewskie a miasta szlacheckie
      4.6. Reforma sądownictwa i zarządzanie

Rozdział III
Konstytucja 3 Maja 1791
   1. Ustawa zasadnicza – prace nad ustawą, uchwalenie, forma
      1.1. Prace nad ustawą zasadniczą
      1.2. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
      1.3. Forma Konstytucji
   2. Główne założenia Konstytucji 3 Maja w odniesieniu do ustroju państwa
      2.1. Preambuła i sprawy wyznaniowe
      2.2. Władza jako wola narodu
      2.3. Legislatywa
         2.3.1. Skład sejmu
         2.3.2. Kompetencje sejmu i przewaga nad senatem
         2.3.3. Sejm gotowy
         2.3.4. Zniesienie liberum veto i wprowadzenie odpowiedzialności karnej
         2.3.5. Zmniejszenie roli króla we władzy ustawodawczej
      2.4. Egzekutywa
         3.4.1. Stanowisko króla
         3.4.2. Straż Praw i komisje wielkie
            3.4.2.1. Straż Praw – skład
            3.4.2.2. Komisje wielkie
            3.4.2.3. Obowiązki Straży Praw
      2.5. Sądownictwo
         2.5.1. Sądy szlacheckie
         2.5.2. Sąd sejmowy
         2.5.3. Sądownictwo miejskie
         2.5.4. Nadzór nad administracją sądów
         2.5.5. Inne reformy w zakresie sądownictwa
      2.6. Ustrój społeczny ludności w Konstytucji 3 Maja
         2.6.1. Pozycja prawna szlachty
         2.6.2. Pozycja prawna mieszczan
         2.6.3. Pozycja prawna chłopów
   3. Upadek Konstytucji

Zakończenie
Streszczenie pracy
Bibliografia


   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.