Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   12153
Temat pracy:  

Gospodarowanie odpadami komunalnymi i gospodarka ściekowa w gminach

Liczba stron:   91

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Samorząd gminny w strukturze samorządu terytorialnego w Polsce
      1.1. Pojęcie i rodzaje samorządu
      1.2. Podstawowe zasady działania samorządu terytorialnego
         1.2.1. Zasada samodzielności
         1.2.2. Zasada decentralizacji
         1.2.3. Zasada pomocniczości
      1.3. Ustrój gminy jako podstawowego ogniwa samorządu terytorialnego
         1.3.1. Rada gminy
         1.3.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta
         1.3.3. Organy pomocnicze oraz związki i porozumienia międzygminne
      1.4. Typologia ustawowych zadań realizowanych przez gminy
      1.5. Ochrona środowiska jako zadanie własne gminy

Rozdział II
Gospodarowanie odpadami jako przedmiot prawa
      2.1. Źródła prawa z zakresu gospodarowania odpadami
      2.2. Pojęcie odpadów oraz ich prawna kwalifikacja
      2.3. Zasady postępowania z odpadami
      2.4. Specyfika odpadów komunalnych

Rozdział III
Realizacja przez gminy obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami
      3.1. Zakres obowiązków gminy związanych z odpadami
      3.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi
         3.2.1. Podsystem przepływu odpadów
         3.2.2. Podsystem przepływu zarządzania
         3.2.3. Podsystem przepływu pieniędzy
         3.2.4. Podsystem informacji, sprawozdawczości i kontroli
      3.3. Instrumenty prawne gospodarowania odpadami
         3.3.1. Zezwolenia
         3.3.2. Regulaminy
      3.4. Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Rozdział IV
Realizacja zadań gminy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
      4.1. Podstawowe pojęcia
      4.2. Źródła prawa z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
      4.3. Podział zadań pomiędzy gminę i przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
      4.4. Instrumenty prawne komunalnej gospodarki wodno-ściekowej
         4.4.1. Zezwolenia
         4.4.2. Regulaminy i plany
         4.4.3. Taryfy
      4.5. Zasady odprowadzania ścieków na terenie gmin
         4.5.1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe
         4.5.2. Warunki odprowadzania ścieków do kanalizacji

Zakończenie
Wykaz literatury, aktów prawnych, orzecznictwa i cytowanych stron internetowych
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.