Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11962
Temat pracy:  

Niedostosowanie społeczne młodzieży w środowisku wiejskim i miejskim na XYZ

Liczba stron:   75

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........4

Rozdział I
Niedostosowanie społeczne w świetle literatury przedmiotu
      1.1. Różne interpretacje pojęcia „niedostosowanie społeczne”...........5
      1.2. Stadia niedostosowania społecznego...........11
      1.3. Typologia niedostosowania społecznego i zaburzeń w zachowaniu...........13
      1.4. Zachowania antyspołeczne młodzieży jako objawy niedostosowania społecznego...........16
         1.4.1.Wagary ...........17
         1.4.2. Używanie alkoholu ...........18
         1.4.3. Używanie środków odurzających ...........19
         1.4.4 Agresywność w stosunku do samego siebie i innych ...........20
         1.4.5 Przestępczość ...........20
         1.4.6 Samobójstwa i próby samobójcze...........21
         1.4.7 Prostytucja i zaburzenia seksualne ...........22
      1.5 Uwarunkowania niedostosowania społecznego ...........22
         1.5.1. Uwarunkowania rodzinne ...........23
         1.5.2. Uwarunkowania szkolne ...........25
         1.5.3. Uwarunkowania środowiska rówieśniczego...........26
         1.5.4. Środki masowego przekazu ...........26
         1.5.5. Przyczyny organiczne ...........27

Rozdział II
Młodzieżowy ośrodek socjoterapii XYZ jako oświatowa placówka terapeutyczna
      2.1 Geneza powstania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ........... 29
      2.2 Działalność Ośrodka jako placówki terapeutycznej...........31
      2.3 Program terapeutyczny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego...........38
      2.4 Cele programu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego ...........39
      2.5 Metody pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym ...........39
         2.5.1 Opieka indywidualna ...........39
         2.5.2 Grupa socjoterapeutyczna ...........39
         2.5.3 Grupa profilaktyczna ...........40
         2.5.4 Społeczność terapeutyczna ...........40
         2.5.5 Praca w małych grupach przy wyrównywaniu braków szkolnych ...........43
         2.5.6 Praca w pracowniach zajęciowych...........43
         2.5.7 Terapia rodzin ...........43
         2.5.8 Superwizje zespołu pracowników merytorycznych ...........43

Rozdział III
Metodologia badań własnych
      3.1 Cele i przedmiot badań ...........45
      3.2 Problemy badawcze, hipotezy ...........47
      3.3 Zmienne i wskaźniki...........47
      3.4 Miejsce badań i osoby badane ...........48
      3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze ...........48
      3.6 Opis narzędzia badawczego- ankiety...........48

Rozdział IV
Analiza i interpretacja badań własnych
      4.1 Zachowania typowe dla niedostosowania społecznego badanych wychowanków...........49
      4.2 Czynniki środowiska rodzinnego...........54
      4.3 Czynniki środowiska szkolnego...........63
      4.4 Czynniki środowiska rówieśniczego ...........65

Zakończenie ...........67
Bibliografia...........69
Aneks:
Załącznik nr 1: Wykaz tabel...........72
Załącznik nr 2: Wykaz wykresów...........73
Załącznik nr 3: Kwestionariusz ankiety...........74

   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.