Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11960
Temat pracy:  

Charakterystyka podatku VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu w firmie XZY

Liczba stron:   78

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........1

Rozdział 1
Istota i specyfika podatku VAT
      1.1 Podatek vat – aspekty teoretyczne.......... 4
         1.1.1 Geneza, istota i pojecie podatku VAT ..........4
         1.1.2 Klasyfikacja i cechy podatku VAT.......... 7
      1.2 Podatek VAT w systemie podatkowym Polski.......... 11
         1.2.1 Ogólna charakterystyka systemu podatkowego w Polsce.......... 11
         1.2.2 Wprowadzenie i transformacja podatku VAT w Polsce ..........14
         1.2.3 Podatek VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej ..........18
      1.3 Obrót wewnątrzwspólnotowy a trans graniczy ..........21

Rozdział 2
Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie podatkowe
      2.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ..........24
         2.1.1 Istota i pojęcie WNT ..........24
         2.1.2 Obowiązek podatkowy.......... 26
         2.1.3 Zakres i wyłączenia transakcji WNT ..........28
      2.2 Transakcje importu towarów ..........31
         2.2.1 Istota i pojęcie importu towarów.......... 31
         2.2.2 Obowiązek podatkowy w imporcie towarów ..........33
         2.2.3 Uwarunkowania i zasady importu..........35
      2.3 Transakcje WNT a import. Analiza porównawcza w ujęciu podatkowym.......... 39

Rozdział 3
Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie rachunkowe
      3.1. Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ..........44
         3.1.1. Zasady dokumentowania WNT ..........44
         3.1.2. Zakres i sposób ewidencji WNT.......... 46
      3.2. Transakcje importu towarów ..........50
         3.2.1. Zasady dokumentowania importu towarów ..........50
         3.2.2. Zakres i rodzaj dokumentacji w imporcie towarów.......... 54
      3.3. Transakcje wnt a import. Analiza porównawcza w ujęciu rachunkowym ..........59

Rozdział 4
Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach WNT i obrocie trans granicznym na przykładzie p.h.” Biedronka” w.k.t. Klimas sp. Jawna
      4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ..........61
      4.2. Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach WNT ..........62
      4.3. Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach importowych ..........66

Zakończenie ..........71
Bibliografia ..........73
Spis tabel i rysunków ..........78

Opis zawartości pracy:


      Praca ma charakter teoretyczno – praktyczny i podzielona jest na cztery części przed-stawiające poszczególne zagadnienia.
   Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Skupiono się w nim bowiem na ogólnym wprowadzeniu do tematyki pracy, przedstawiono charakterystykę podatku Vat oraz jego harmonizację w ramach Unii Europejskiej. Wyjaśniono w nim również pojęcie i rolę podatku Vat w obrocie międzynarodowym, a w szczególności w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
   Rozdział drugi poświęcony jest transakcjom międzynarodowym w ujęciu podatkowym. Posłużono się porównaniem importu i exportu a wewnątrzwspólnotowego na-bycia i dostawy towarów. . Szczególną uwagę skupiono na sposobie wyliczania podatku VAT , jego ujmowania i odliczania w deklaracjach podatkowych.
   W rozdziale trzecim przedstawiono te same transakcje międzynarodowe co w rozdziale drugim ale w ujęciu podatkowym. Przedstawiono w sposób graficzny ewiden-cje rachunkową rozliczeń międzynarodowych z uwzględnieniem specjalnych zasad rozliczania podatku VAT i sposobu wyliczenia zobowiązania z tytułu realizowanej trans-akcji .
   Czwarty rozdział ma charakter empiryczny. W ostatniej części pracy metodą porównania dokonano analizy zdarzeń wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a importu. Przedstawiono operacje gospodarcze, z jakimi ma do czynienia firma P.H.” Biedronka „ W.K.T. Klimas Spółka Jawna prowadząca swoją działalność w kraju jak i również na terenie Unii Europejskiej. W pracy posłużono się dostępną literaturą na temat podatku VAT w Polsce i UE oraz zagadnieniami związanymi z ewidencją i rozliczaniem transakcji wewnatrzwspólnotowych i trans granicznych , aktami prawnymi takimi jak ustawy, dyrektywy. Wykorzystano także treści ustawy regulującej funkcjonowanie podatku od towarów i usług. Istotnymi pomocniczymi materiałami były artykuły w czasopismach i źródłach internetowych.

   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.