Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11960
Temat pracy:  

Charakterystyka podatku VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu w firmie XZY

Liczba stron:   78

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........1

Rozdział 1
Istota i specyfika podatku VAT
      1.1 Podatek vat – aspekty teoretyczne.......... 4
         1.1.1 Geneza, istota i pojecie podatku VAT ..........4
         1.1.2 Klasyfikacja i cechy podatku VAT.......... 7
      1.2 Podatek VAT w systemie podatkowym Polski.......... 11
         1.2.1 Ogólna charakterystyka systemu podatkowego w Polsce.......... 11
         1.2.2 Wprowadzenie i transformacja podatku VAT w Polsce ..........14
         1.2.3 Podatek VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej ..........18
      1.3 Obrót wewnątrzwspólnotowy a trans graniczy ..........21

Rozdział 2
Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie podatkowe
      2.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ..........24
         2.1.1 Istota i pojęcie WNT ..........24
         2.1.2 Obowiązek podatkowy.......... 26
         2.1.3 Zakres i wyłączenia transakcji WNT ..........28
      2.2 Transakcje importu towarów ..........31
         2.2.1 Istota i pojęcie importu towarów.......... 31
         2.2.2 Obowiązek podatkowy w imporcie towarów ..........33
         2.2.3 Uwarunkowania i zasady importu..........35
      2.3 Transakcje WNT a import. Analiza porównawcza w ujęciu podatkowym.......... 39

Rozdział 3
Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie rachunkowe
      3.1. Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ..........44
         3.1.1. Zasady dokumentowania WNT ..........44
         3.1.2. Zakres i sposób ewidencji WNT.......... 46
      3.2. Transakcje importu towarów ..........50
         3.2.1. Zasady dokumentowania importu towarów ..........50
         3.2.2. Zakres i rodzaj dokumentacji w imporcie towarów.......... 54
      3.3. Transakcje wnt a import. Analiza porównawcza w ujęciu rachunkowym ..........59

Rozdział 4
Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach WNT i obrocie trans granicznym na przykładzie p.h.” Biedronka” w.k.t. Klimas sp. Jawna
      4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ..........61
      4.2. Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach WNT ..........62
      4.3. Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach importowych ..........66

Zakończenie ..........71
Bibliografia ..........73
Spis tabel i rysunków ..........78

Opis zawartości pracy:


      Praca ma charakter teoretyczno – praktyczny i podzielona jest na cztery części przed-stawiające poszczególne zagadnienia.
   Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Skupiono się w nim bowiem na ogólnym wprowadzeniu do tematyki pracy, przedstawiono charakterystykę podatku Vat oraz jego harmonizację w ramach Unii Europejskiej. Wyjaśniono w nim również pojęcie i rolę podatku Vat w obrocie międzynarodowym, a w szczególności w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
   Rozdział drugi poświęcony jest transakcjom międzynarodowym w ujęciu podatkowym. Posłużono się porównaniem importu i exportu a wewnątrzwspólnotowego na-bycia i dostawy towarów. . Szczególną uwagę skupiono na sposobie wyliczania podatku VAT , jego ujmowania i odliczania w deklaracjach podatkowych.
   W rozdziale trzecim przedstawiono te same transakcje międzynarodowe co w rozdziale drugim ale w ujęciu podatkowym. Przedstawiono w sposób graficzny ewiden-cje rachunkową rozliczeń międzynarodowych z uwzględnieniem specjalnych zasad rozliczania podatku VAT i sposobu wyliczenia zobowiązania z tytułu realizowanej trans-akcji .
   Czwarty rozdział ma charakter empiryczny. W ostatniej części pracy metodą porównania dokonano analizy zdarzeń wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a importu. Przedstawiono operacje gospodarcze, z jakimi ma do czynienia firma P.H.” Biedronka „ W.K.T. Klimas Spółka Jawna prowadząca swoją działalność w kraju jak i również na terenie Unii Europejskiej. W pracy posłużono się dostępną literaturą na temat podatku VAT w Polsce i UE oraz zagadnieniami związanymi z ewidencją i rozliczaniem transakcji wewnatrzwspólnotowych i trans granicznych , aktami prawnymi takimi jak ustawy, dyrektywy. Wykorzystano także treści ustawy regulującej funkcjonowanie podatku od towarów i usług. Istotnymi pomocniczymi materiałami były artykuły w czasopismach i źródłach internetowych.

   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.