Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11940
Temat pracy:  

Ocena skuteczności pracy i analiza problemów oczyszczalni ścieków w Tczewie

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów...........5

1. Wstęp i cel pracy ...........6

2. Oczyszczanie ścieków – aspekty prawne i podstawy technologiczne...........8
      2.1. Aspekty prawne gospodarki wodno-ściekowej w Polsce........... 13
         2.1.1. Postępowanie ze ściekami........... 17
         2.1.2. Postępowanie z odpadami ...........19
         2.1.3. Wymogi prawne w odniesieniu do OŚ w Tczewie ...........21
      2.2. Procesy, urządzenia i układy technologiczne stosowane w oczyszczalniach o wielkości 15000 – 99999 RLM ...........22

3. Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Tczewie
      3.1. Rys historyczny ...........27
      3.2. Charakterystyka zlewni ...........28
      3.3. Opis procesu oczyszczania ścieków w Tczewi........... 30
         3.3.1. Część ściekowa - ciąg mechaniczny ...........32
         3.3.2. Część ściekowa - ciąg biologiczny ...........33
         3.3.3. Część osadowa ...........37
         3.3.4. Urządzenia i obiekty towarzyszące........... 40

4. Analiza skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Tczewie
      4.1. Metodyka badań ...........45
      4.2. Nierównomierność przepływu ...........47
      4.3. Nierównomierność ładunków i stężeń........... 49
      4.4. Niezawodność procesu oczyszczania ścieków ...........58

5. Analiza problemów
      5.1. Rodzaje i źródła występujących trudności........... 64
      5.2. Możliwości modernizacji........... 66

Podsumowanie ...........70
Wykaz literatury........... 73
Wykaz rysunków........... 76
Wykaz tabel ...........78
Dodatek A. Parametry pracy Oczyszczalni Ścieków w Tczewie w 2012 roku............ 79
Dodatek B Parametry pracy Oczyszczalni Ścieków w Tczewie w 2013 roku............ 82

Opis zawartości pracy:

      W niniejszej pracy
przedstawiono charakterystykę ilościową i jakościową ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tczewie w latach 2012-2013. Na podstawie wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych oraz oczyszczonych, określono jaka jest skuteczność i niezawodność procesów oczyszczania w zakresie usuwania wybranych zanieczyszczeń. Dokonano przeglądu przepisów dotyczących oczyszczalni ścieków jako obiektów technicznych, oczyszczania ścieków i wprowadzania ścieków do środowiska oraz gospodarowania osadami. Przybliżono historię i technologię Oczyszczalni Ścieków w Tczewie a także wskazano możliwości rozwoju obiektu. Analiza wyników badań jakości ścieków wykazała, że średnie, dobowe stężenie azotu ogólnego w odpływie wynosiło 6,24 mg N/dm3, natomiast fosforu ogólnego 0,6 mg P/dm3, Średni stopień redukcji zanieczyszczeń wyniósł 93,22% w przypadku azotu i 95,60% dla fosforu. Badania potwierdzają, że oczyszczalnia w Tczewie spełnia wymogi określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.