Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11940
Temat pracy:  

Ocena skuteczności pracy i analiza problemów oczyszczalni ścieków w Tczewie

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów...........5

1. Wstęp i cel pracy ...........6

2. Oczyszczanie ścieków – aspekty prawne i podstawy technologiczne...........8
      2.1. Aspekty prawne gospodarki wodno-ściekowej w Polsce........... 13
         2.1.1. Postępowanie ze ściekami........... 17
         2.1.2. Postępowanie z odpadami ...........19
         2.1.3. Wymogi prawne w odniesieniu do OŚ w Tczewie ...........21
      2.2. Procesy, urządzenia i układy technologiczne stosowane w oczyszczalniach o wielkości 15000 – 99999 RLM ...........22

3. Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Tczewie
      3.1. Rys historyczny ...........27
      3.2. Charakterystyka zlewni ...........28
      3.3. Opis procesu oczyszczania ścieków w Tczewi........... 30
         3.3.1. Część ściekowa - ciąg mechaniczny ...........32
         3.3.2. Część ściekowa - ciąg biologiczny ...........33
         3.3.3. Część osadowa ...........37
         3.3.4. Urządzenia i obiekty towarzyszące........... 40

4. Analiza skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Tczewie
      4.1. Metodyka badań ...........45
      4.2. Nierównomierność przepływu ...........47
      4.3. Nierównomierność ładunków i stężeń........... 49
      4.4. Niezawodność procesu oczyszczania ścieków ...........58

5. Analiza problemów
      5.1. Rodzaje i źródła występujących trudności........... 64
      5.2. Możliwości modernizacji........... 66

Podsumowanie ...........70
Wykaz literatury........... 73
Wykaz rysunków........... 76
Wykaz tabel ...........78
Dodatek A. Parametry pracy Oczyszczalni Ścieków w Tczewie w 2012 roku............ 79
Dodatek B Parametry pracy Oczyszczalni Ścieków w Tczewie w 2013 roku............ 82

Opis zawartości pracy:

      W niniejszej pracy
przedstawiono charakterystykę ilościową i jakościową ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tczewie w latach 2012-2013. Na podstawie wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych oraz oczyszczonych, określono jaka jest skuteczność i niezawodność procesów oczyszczania w zakresie usuwania wybranych zanieczyszczeń. Dokonano przeglądu przepisów dotyczących oczyszczalni ścieków jako obiektów technicznych, oczyszczania ścieków i wprowadzania ścieków do środowiska oraz gospodarowania osadami. Przybliżono historię i technologię Oczyszczalni Ścieków w Tczewie a także wskazano możliwości rozwoju obiektu. Analiza wyników badań jakości ścieków wykazała, że średnie, dobowe stężenie azotu ogólnego w odpływie wynosiło 6,24 mg N/dm3, natomiast fosforu ogólnego 0,6 mg P/dm3, Średni stopień redukcji zanieczyszczeń wyniósł 93,22% w przypadku azotu i 95,60% dla fosforu. Badania potwierdzają, że oczyszczalnia w Tczewie spełnia wymogi określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.