Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11939
Temat pracy:  

Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Liczba stron:   60

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........7

Rozdział 1
Polska – Państwo położone w Europie Środkowej

      1.1 Położenie, klimat, bilans zasobów geologicznych Polski ...........12
      1.2 Górnictwo - analiza sektora energetycznego Polski ...........20
      1.3 Strategiczne paliwa energetyczne - gaz ziemny i ropa naftowa........... 26

Rozdział 2
Polska energetyka

      2.1 Charakterystyka sektora elektroenergetycznego w Polsce........... 35
      2.2 Odnawialne źródła energii jako uzupełnienie bilansu energetycznego Polski........... 40
      2.3 Energia jądrowa – jako sposób na dywersyfikacje energetyczną........... 45

Rozdział 3
Czynniki zewnętrzne wpływające na kształt energetyki polskiej

      3.1 Szanse i zagrożenia dla Polskiego Bezpieczeństwa Energetycznego - geopolityka........... 52
      3.2 Znaczenie jednolitego, europejskiego rynku energii elektrycznej dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej Polski........... 55

Wnioski ...........60
Bibliografia ...........63

Opis zawartości pracy:

      Przedmiotem badań
są elementy, które determinują i składają się na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Do przygotowania tej pracy została wykorzystana głównie literatura tematyczna, która jest ściśle powiązana z bezpieczeństwem energetycznym oraz wykorzystaniem surowców energetycznych do zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, jak również ośrodki statyczne, które dostarczają niezbędnych informacji dotyczących wybranych gałęzi przemysłowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Autorami wybranych źródeł są specjaliści, którzy poprzez swoją pracę i badania dociekali badanego w pracy problemu.       Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia.
   W pierwszym rozdziale autor skupia swoją uwagę aspektach, które mają wpływ na potencjał Polski pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Ocenia położenie geograficzne oraz bazę surowcową RP. Szczegółowo przedstawione zostały w tym rozdziale energetyczne surowce strategiczne, które wykorzystywane są do zapewniania energii cieplnej oraz elektrycznej obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Ukazany został również stan górnictwa oraz udział gazu ziemnego i ropy naftowej w bilansie energetycznym, jak również źródła pozyskiwania tych surowców.
   W drugim rozdziale autor przedstawia obecną sytuacje w polskiej energetyce. Ukazuje udział konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w Polsce. Przygląda się więc w jakim stanie są polskie elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące konwencjonalne surowce energetyczne oraz ukazuje stan linii przesyłowych niezbędnych do dystrybucji energii. Omawia również jak wygląda wykorzystywanie w Polsce energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii tzw. OZE. Autor rozważa również w tym rozdziale możliwość wykorzystania energii atomowej jako sposobu dywersyfikacji energetycznej.
   W trzecim rozdziale autor ukazuje jak surowce energetyczne oraz związane z nią technologie oddziałują na politykę co bezpośrednio może przekładać się na życie obywateli danego państwa. Zjawisko to opisane zostało na przykładzie krajów (głównie Rosji), które swoją politykę zagraniczną w znacznym stopniu opierają na handlu surowcami takimi jak ropa naftowa czy gaz ziemny, bez których nie można zapewnić bezpieczeństwa. Opisana została również koncepcja, stworzenia wspólnego rynku energetycznego dla krajów Unii Europejskiej i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.