Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11938
Temat pracy:  

Optymalizacja formy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na przykładzie działalności XYZ

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Istotność formy opodatkowania działalności gospodarczej
      1.1. Pojęcie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
      1.2. Ewidencja działalności gospodarczej
      1.3. Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej
      1.4. Formy opodatkowania działalności gospodarczej
      1.5. Znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych

Rozdział 2
Formy opodatkowania działalności gospodarczej
      2.1. Opodatkowanie dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – skala podatkowa
      2.2. Podatek liniowy
      2.3. Formy uiszczania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
      2.4. Czynniki wpływające na obniżenie podatku dochodowego
      2.5. Zryczałtowane formy opodatkowania
         2.5.1. Karta podatkowa
         2.5.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozdział 3
Analiza form opodatkowania na przykładzie firmy XYZ za rok 2015
      3.1. Charakterystyka firmy XYZ
      3.2. Forma opodatkowania dochodu firmy XYZ według skali podatkowej
      3.3. Forma opodatkowania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej firmy XYZ podatkiem liniowym
      3.4. Forma opodatkowania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej firmy XYZ ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
      3.5. Analiza symulacji porównawczej wyboru formy opodatkowania przez firmę XYZ

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest przedstawienie dostępnych dla przedsiębiorców form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, oraz dokonanie oceny, która z tych form opodatkowania jest korzystniejsza, jeżeli chodzi o wysokość płaconego podatku. Praca ta ma na celu ułatwienie podjęcia decyzji w szczególności nowym przedsiębiorcom, przy wyborze najbardziej optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, a także wskazanie istotności, oraz znaczenia podejmowanych w tym zakresie przez przyszłych przedsiębiorców decyzji, mających wpływ na wysokość przyszłych zobowiązań podatkowych.
      Praca składa się z trzech rozdziałów
      W pierwszym rozdziale zostanie przedstawione pojęcie działalności gospodarczej, scharakteryzowane zostaną zasady ewidencji działalności gospodarczej, oraz formy organizacyjno – prawne. Przedstawione zostaną obowiązki związane z jej rozpoczęciem oraz skutki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W końcowym etapie rozdziału zostanie objaśnione znaczenie podatków i wyboru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych które znacząco wpływa na wysokość zobowiązań podatkowych a tym samym opłacalności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rozdział ten ma na celu przybliżenie nowym przedsiębiorcom możliwości wyboru formy organizacyjno – prawnej czy dostępnych form opodatkowania, z których mogą skorzystać podczas podejmowania decyzji dotyczącej optymalnej dla ich działalności formy opodatkowania.
      Rozdział drugi poświecony zostanie omówieniu obowiązujących w Polskim systemie podatkowym form opodatkowania podatkiem dochodowym. Znajdą się w nim informację dotyczące opodatkowania na zasadach ogólnych - według progresywnej skali podatkowej oraz według jednolitej 19% stawki podatku, opodatkowania w formach zryczałtowanych - według ryczałtu ewidencjonowanego oraz według karty podatkowej. Przy omawianiu zasad ogólnych przedstawione zostaną sposoby uiszczania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności, zaprezentowane zostaną czynniki wpływające na obniżenie podatku, definicja przychodu, dochodu oraz sposób jego ustalania, podmiot i przedmiot opodatkowania oraz wady i zalety opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych. W podrozdziale dotyczącym zryczałtowanych form opodatkowania przedstawione zostaną dwie formy opodatkowania dochodów według karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedstawione zostaną warunki uprawniające do skorzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania, stawki dla obu tych form opodatkowania, sposób ewidencji oraz ich wady i zalety. Rozdział ten ma na celu uświadomienie przyszłych przedsiębiorców w prawach i obowiązkach jakie na nich spoczywają, w zależności od wyboru konkretnej formy opodatkowania dochodów, a także przedstawieniu korzyści i możliwości wynikających z poszczególnych form opodatkowania w celu dokonania przez nich optymalnego wyboru danej formy opodatkowania oraz zwrócenie uwagi na to że nie wszystkie formy opodatkowania są dostępne dla konkretnego rodzaju prowadzonej działalności w świetle obowiązujących przepisów podatkowych.
      Rozdział trzeci przedstawiać będzie analizę efektywności dwóch form opodatkowania, zaprezentowaną na podstawie danych finansowych firmy XYZ w roku 2015, na podstawie której dokonano wyboru optymalnej formy opodatkowania dla firmy XYZ. Istotność wyboru formy opodatkowania jako determinanty efektywności gospodarki finansowej przedsiębiorstwa wymagała dokonania kalkulacji podatkowej dla poszczególnych zmiennych mających wpływ na możliwość wyboru danej formy opodatkowania ze względu na formę organizacyjno prawną prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaj prowadzonej ewidencji oraz możliwość zastosowania odpowiednich ulg oraz odpisów mających wpływ na zmniejszenie zobowiązań podatkowych a tym samym polepszenie płynności finansowej badanej firmy.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.