Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11920
Temat pracy:  

Sztuka przywództwa na przykładzie Kopalni XYZ

Liczba stron:   103

Spis treści / plan pracy:

Wstęp.........3

Rozdział I
Wstęp do zarządzania zasobami ludzkimi
      1.Geneza powstania współczesnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi .........5
      2.Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi .........11
      3.Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi .........16
      4.Kierowanie ludźmi jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi......... 19

Rozdział II
Istota przywództwa
      1.Definicja i źródła przywództwa......... 23
      2.Rola przywódcy......... 26
      3.Typy przywództwa......... 31
      4.Cechy i umiejętności idealnego przywódcy .........33
         4.1. Cechy idealnego przywódcy......... 34
         4.2. Umiejętności idealnego przywódcy......... 39

Rozdział III
Style i teorie przywództwa
      1. Style przywództwa......... 43
         1.1. Siatka zachowań kierowniczych .........47
         1.2. Model sytuacyjny Fiedlera .........51
         1.3. Model ścieżki do celu R. House’a .........53
   2. Teorie przywódcze .........55
      2.1 Ciągła skala zachowań R.Tannenbauma i W.Schmidt......... 56
      2.2 Ewolucyjna teoria przywództwa .........59

Rozdział IV
Analiza przywództwa na przykładzie kopalni XYZ
   1.Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa......... 63
   2.Metody oraz zakres badań .........65
   3.Analiza przywództwa w Kopalni XYZ w świetle badań empirycznych......... 66

Zakończenie .........90
Bibliografia .........92
Spis rysunków......... 96
Spis tabel .........96
Spis wykresów......... 96
Aneks .........98

Opis zawartości pracy:

      Głównym celem
pracy jest nie tylko odpowiedź ja powyższe pytania. W celu poznania sposobu postrzegania wzorowego przywódcy i jego wpływu na kondycję przedsiębiorstwa autor przeprowadził badania w jednej ze świętokrzyskich firm – Kopalni XYZ. Prace podzielono na cztery części.
   W pierwszej części pracy, czyli w pierwszym rozdziale przedstawiono genezę powstania współczesnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej istotę, funkcje i cele. Zawarto tu również wiele definicji i interpretacji pojęcia „zarządzania zasobami ludzkimi”. W ostatnim podrozdziale skupiono się na kierowaniu ludźmi jako jednej z funkcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz technikach najczęściej stosowanych przy wywieraniu wpływu na innych.
   W drugim rozdziale opisano istotę przywództwa. W części tej ujęto podstawowe definicje przywództwa ze względu na szeroki ich zakres i interpretacje. Zwrócono uwagę na role i funkcje pełnione przez przywódcę. Głównie jednak skoncentrowano się na typach przywódców oraz cechach i umiejętnościach, jakie powinni oni posiadać, by efektywnie kierować podwładnymi.
   W trzecim rozdziale ujęjęto style kierowania oraz czynniki wpływające na ich skuteczność, a także przybliżono najpopularniejsze modele stylów kierowania. Następnie autor przeszedł do teorii przywództwa i opisał dwie z nich.
   Ostatni rozdziałjest poświęcony ogólnej charakterystyce przedsiębiorstwa , w której autor przeprowadził ankietę. Przedstawiono tutaj przedmiot i cel badań, a także zakres i metody badawcze. Przede wszystkim rozdział ten zawiera jednak analizę i interpretację wyników ankiet wypełnionych przez pracowników Kopalni XYZ. Badania te posłużyły do weryfikacji teorii z praktyką, a także lepszemu zrozumieniu tematu. Pracę zamykają: bibliografia, spis rysunków, tabel i wykresów, oraz aneks.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.