Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11913
Temat pracy:  

Wizerunek współczesnego menedżera w opiniach pracowników wybranych grup zawodowych

Liczba stron:   89

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Menedżer w literaturze
      1.1. Pojęcie menedżera
      1.2. Rola menedżera w organizacji
      1.3. Podział menedżerów
         1.3.1. Podział według szczebla zarządzania
         1.3.2. Podział według obszarów zarządzania
         1.3.2. Podział według funkcji

Rozdział 2
Menedżer jako przywódca
      2.1. Przywództwo i wybrane style kierownicze
      2.2. Lider a menedżer
      2.3. Wybrane techniki kierowania pracownikami

Rozdział 3
Sylwetka menedżera
      3.1. Osobowość menedżerska
      3.2. Umiejętności menedżera
      3.3. Kształcenie i samorozwój menedżera

Rozdział 4
Metodologiczne założenia badań własnych
      4.1. Przedmiot i cel badań
      4.2. Problemy badawcze
      4.3. Zmienne i wskaźniki
      4.4. Metoda, technika i narzędzia badawcze

Rozdział 5
Analiza wyników badań własnych
      5.1. Charakterystyka badanej grupy
      5.2. Pożądane cechy menedżerów w opiniach respondentów
      5.3. Kluczowe zadania menedżerów w opiniach respondentów
      5.4. Stosunek respondentów do osoby menedżera
      5.5. Wnioski płynące z analizy badania własnego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Aneks

Opis zawartości pracy:

      Autor pracy podejmuje się powyższej tematyki pracy ze względu na swoje doświadczenia zawodowe, gdzie wielokrotnie spotykał się z różnymi menedżerami i ocenami na ich temat. Postrzeganie menedżerów często było, w doświadczeniach autora, skrajne. Postanowił więc on przyjrzeć się dokładnie zagadnieniu wizerunku menedżera i zbadać jak rzeczywiście menedżer postrzegany jest przez pracowników.
      Celem poznawczym niniejszej pracy magisterskiej jest zbadanie wizerunku współczesnego menedżera na podstawie opinii pracowników wybranych grup zawodowych. Autor pracy stawia hipotezę, że „menedżer idealny” jest osobą posiadającą określone cechy osobowości oraz umiejętności, cieszy się on (menedżer) dużym zaufaniem wśród swoich pracowników oraz jest w 100% odpowiedzialny za wynik prowadzonego przez siebie zespołu. Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy dotyczyć będą poznania opinii respondentów na temat menedżerów: wymaganych przez nich umiejętności, cech osobowości, najważniejszych zadań, a także stosunku samych respondentów do osoby menedżera. Badania przeprowadzone zostaną w ciągu kilku dni, a udział w nich wezmą respondenci z całej Polski. Metodą przeprowadzania badań będzie sondaż diagnostyczny. Respondenci wypełnią anonimową ankietę, w której odpowiedzą na zadane przez autora pracy pytania, a odpowiedzi posłużą do przeprowadzenia analizy i wyciągnięcia wniosków. Poza przeprowadzaniem badania, autor w niniejszej pracy magisterskiej wyjaśni wiele zagadnień związanych z pracą menedżera i zarządzaniem. Dokładna struktura pracy przedstawia się w następujący sposób:
      Rozdział 1 wyjaśni najbardziej podstawowe zagadnienia związane z menedżerem, w tym samą definicję menedżera oraz opis, kim faktycznie jest menedżer. W rozdziale tym autor odpowie też na pytania czym w organizacji zajmuje się menedżer, jakie są jego najważniejsze zadania oraz jakie stanowiska w przedsiębiorstwie może zajmować.
      Rozdział 2 pokaże czym jest przywództwo oraz jaka jest rola menedżera w przywództwie. Autor przedstawi także szereg różnic oraz zbieżności między menedżerem a liderem, a także zaprezentuje kilka wybranych stylów kierowniczych, którymi menedżerowie posługują się podczas procesu zarządzania zasobami ludzkimi.
      Rozdział 3 bardziej szczegółowo opisze sylwetkę menedżera, pokaże jakim człowiekiem powinien być menedżer, jakie powinien posiadać kompetencje. Autor przybliży też proces kształcenia, jakiemu powinien podjąć się menedżer, aby skutecznie pracować na swoim stanowisku a także nadążać za postępującymi w gospodarce zmianami.
      Rozdział 4 przedstawia szczegółowo przedmiot i cel badania przeprowadzonego przez autora niniejszej pracy, przybliża poruszane problemy oraz zmienne i wskaźniki, a także wskazuje na metodykę i technikę przeprowadzanych badań oraz zastosowane narzędzia badawcze.
      Rozdział 5 dotyczy szczegółowej analizy odpowiedzi otrzymanych od respondentów podczas przeprowadzania badania oraz wyciągnięcia przez autora wniosków. Podczas pisania niniejszej pracy autor korzysta z wielu ogólnodostępnych pozycji literatury przedmiotu. Większą część źródeł informacji stanowią książki naukowe z dziedziny zarządzania. Autor wykorzystuje również artykuły zamieszczane w czasopismach branżowych i naukowych.
          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.