Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11908
Temat pracy:  

Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie

Liczba stron:   48

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające
      1.1 Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego..........5
      1.2 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego..........8
      1.3 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego..........13
      1.4 Gmina w strukturze samorządu terytorialnego – charakterystyka ogólna..........15

Rozdział II
Wybór, organizacja i zasady funkcjonowania organu
stanowiąco-kontrolnego w gminie oraz odwołanie rady gminy..........19
      2.1 Zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie..........19
      2.2 Organizacja i zasady funkcjonowania rady gminy – odwołanie radnego..........23
      2.3 Odwołanie rady gminy..........28

Rozdział III
Zadania rady gminy i nadzór nad ich realizacją.
      3.1 Zadania rady gminy..........30
      3.2 Nadzór nad realizacją zadań gminy..........36

Zakończenie..........42
Bibliografia..........44
Wykaz aktów normatywnych..........45
Wykaz orzecznictwa..........46
Wykaz stron internetowych..........47

Opis zawartości pracy:

Tematem pracy jest: status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie. Praca została podzielona na trzy rozdziały, w których omówione zostały poszczególne kwestie dotyczące samorządu gminnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem statusu rady gminy.
   Pierwszy rozdział pracy jest w dużej mierze teoretyczny w którym to zostało omówione zagadnienie samorządu terytorialnego oraz jego podstawowe cechy. W rozdziale tym została omówiona historia samorządu terytorialnego w Polsce aż do czasów współczesnych. Ten rozdział przedstawia także podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego. Została tu również przedstawiona gmina w strukturze samorządu terytorialnego, oraz porównana do innych jednostek samorządu terytorialnego.
   Drugi rozdział pracy przedstawia podstawowe zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie jakim jest rada gminy. Przedstawiona została tu jego organizacja oraz zasady funkcjonowania rady gminy, a także procedura odwołania rady gminy przed upływem jej kadencji.
   Natomiast trzeci rozdział omawia zadania rady gminy. W tym rozdziale został omówiony również nadzór nad realizacją zadań gminy. W pracy zostały wykorzystane różne materiały źródłowe, w tym literatura i akty normatywne. Przy tworzeniu pracy wykorzystano metodę analityczno-prawną.

   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.