Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11908
Temat pracy:  

Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie

Liczba stron:   48

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające
      1.1 Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego..........5
      1.2 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego..........8
      1.3 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego..........13
      1.4 Gmina w strukturze samorządu terytorialnego – charakterystyka ogólna..........15

Rozdział II
Wybór, organizacja i zasady funkcjonowania organu
stanowiąco-kontrolnego w gminie oraz odwołanie rady gminy..........19
      2.1 Zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie..........19
      2.2 Organizacja i zasady funkcjonowania rady gminy – odwołanie radnego..........23
      2.3 Odwołanie rady gminy..........28

Rozdział III
Zadania rady gminy i nadzór nad ich realizacją.
      3.1 Zadania rady gminy..........30
      3.2 Nadzór nad realizacją zadań gminy..........36

Zakończenie..........42
Bibliografia..........44
Wykaz aktów normatywnych..........45
Wykaz orzecznictwa..........46
Wykaz stron internetowych..........47

Opis zawartości pracy:

Tematem pracy jest: status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie. Praca została podzielona na trzy rozdziały, w których omówione zostały poszczególne kwestie dotyczące samorządu gminnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem statusu rady gminy.
   Pierwszy rozdział pracy jest w dużej mierze teoretyczny w którym to zostało omówione zagadnienie samorządu terytorialnego oraz jego podstawowe cechy. W rozdziale tym została omówiona historia samorządu terytorialnego w Polsce aż do czasów współczesnych. Ten rozdział przedstawia także podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego. Została tu również przedstawiona gmina w strukturze samorządu terytorialnego, oraz porównana do innych jednostek samorządu terytorialnego.
   Drugi rozdział pracy przedstawia podstawowe zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie jakim jest rada gminy. Przedstawiona została tu jego organizacja oraz zasady funkcjonowania rady gminy, a także procedura odwołania rady gminy przed upływem jej kadencji.
   Natomiast trzeci rozdział omawia zadania rady gminy. W tym rozdziale został omówiony również nadzór nad realizacją zadań gminy. W pracy zostały wykorzystane różne materiały źródłowe, w tym literatura i akty normatywne. Przy tworzeniu pracy wykorzystano metodę analityczno-prawną.

   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.