Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11907
Temat pracy:  

Zmiany procesów biznesowych na przykładzie spółki Dorbud

Liczba stron:   92

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............5

Rozdział I
Zarządzanie zmianą
      1.1. Istota zmian w organizacji ............7
      1.2. Modele wprowadzenia zmian ............12
      1.3. Opór wobec zmian organizacyjnych ............16

Rozdział II
Zarządzania procesami w organizacji
      2.1. Pojęcie i klasyfikacja procesów w zarządzaniu ............26
      2.2. Zarządzanie procesowe ............34
      2.3 Metodyki wdrażania zarządzania procesowego............43
      2.4. Efekty wdrażania zarządzania procesowego i dojrzałość procesowa ............49
      2.5 Automatyzacja procesów biznesowych w modelu B2B ............53

Rozdział III
Analiza wprowadzenia zmiany procesu zaopatrzenia
      3.1 Opis przedsiębiorstwa i procesów w nim zachodzących do wdrożenia IS B2B............ 57
      3.2 Planowane zmiany a realne ich wykonanie............ 62
      3.3 Efekty i skutki wdrożenia informatycznego systemu 4eBUD ............72

Wnioski ............77
Zakończenie............ 78
Bibliografia ............79
Spis tabel............ 83
Spis rysunków ............84
Załączniki............ 85


Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
przeanalizowanie efektywności organizacyjnej i ekonomicznej automatyzacji procesów poprzez wdrożenie informatycznej aplikacji 4eBUD, działającej na zasadzie elektronicznej wymiany danych, z wykorzystaniem internetowych technologii. W danej pracy są przedstawiane: istota wprowadzenia zmiany organizacyjnej i zarządzania usprawnieniem procesów w przedsiębiorstwie oraz próby podwyższenia sprawności i efektywności organizacji poprzez wdrożenie platformy wspierającej procesy typu B2B. Autor bada: motywy wdrożenia informatycznej platformy B2B, Efekty ekonomiczne wynikające z realizacji projektu B2B, Sposób, w jaki automatyzacja procesów biznesowych zmienia strukturę organizacyjną organizacji, Sposób, w jaki platformy integracyjne oparte na modelu B2B przyczyniają się do ulepszenia komunikacji i współpracy przedsiębiorstwa z jego głównymi partnerami biznesowymi. Praca składa się z trzech części. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter teoretyczny. Trzeci zawiera wyniki analizy dokumentacji wdrożeniowej i analizę wywiadów przeprowadzonych z kadrą zarządzającą i pracownikami na co dzień korzystających z aplikacji 4Ebud.
    Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniu zmiany w organizacji oraz rodzajom zmian. Dalej zostały opracowane modele wprowadzenia zmian, opór wobec zmian i sposoby jego przezwyciężenia. Omówione są również zdolne, obojętne i niezdolne do zmiany modele organizacji.
    W drugim rozdziale przedstawiona została istota procesu zmiany, jego charakterystyka, cechy i klasyfikacja. Przedstawione są także cele i korzyści zarządzania procesowego. Omówiona jest również metodyka wdrażania procesowego pod nazwą Dziesięć prostych kroków do poprawy procesów biznesowych S. Page. Kolejny podrozdział opisuje automatyzacje procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznej wymiany danych ( ICT), a także ich znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
   Trzeci rozdział przedstawia część badawczą pracy. Omawia ogólną analizę badanego przedsiębiorstwa Dorbud S.A., a także wpływ, jaki miała na dane przedsiębiorstwo realizacja projektu po wdrożeniu dedykowanej informatycznej platformy typu B2B pod nazwą 4eBUD. Obejmuje także opis wyników uzyskanych poprzez automatyzacje procesów biznesowych i przeprowadzenie ogólnej reinżynierii organizacji. W świetle przeprowadzonych wywiadów i analizy dokumentacji wdrożeniowej projektu zaprezentowany został stosunek autora do tego typu zmian organizacyjnych.

   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.