Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11907
Temat pracy:  

Zmiany procesów biznesowych na przykładzie spółki Dorbud

Liczba stron:   92

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............5

Rozdział I
Zarządzanie zmianą
      1.1. Istota zmian w organizacji ............7
      1.2. Modele wprowadzenia zmian ............12
      1.3. Opór wobec zmian organizacyjnych ............16

Rozdział II
Zarządzania procesami w organizacji
      2.1. Pojęcie i klasyfikacja procesów w zarządzaniu ............26
      2.2. Zarządzanie procesowe ............34
      2.3 Metodyki wdrażania zarządzania procesowego............43
      2.4. Efekty wdrażania zarządzania procesowego i dojrzałość procesowa ............49
      2.5 Automatyzacja procesów biznesowych w modelu B2B ............53

Rozdział III
Analiza wprowadzenia zmiany procesu zaopatrzenia
      3.1 Opis przedsiębiorstwa i procesów w nim zachodzących do wdrożenia IS B2B............ 57
      3.2 Planowane zmiany a realne ich wykonanie............ 62
      3.3 Efekty i skutki wdrożenia informatycznego systemu 4eBUD ............72

Wnioski ............77
Zakończenie............ 78
Bibliografia ............79
Spis tabel............ 83
Spis rysunków ............84
Załączniki............ 85


Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
przeanalizowanie efektywności organizacyjnej i ekonomicznej automatyzacji procesów poprzez wdrożenie informatycznej aplikacji 4eBUD, działającej na zasadzie elektronicznej wymiany danych, z wykorzystaniem internetowych technologii. W danej pracy są przedstawiane: istota wprowadzenia zmiany organizacyjnej i zarządzania usprawnieniem procesów w przedsiębiorstwie oraz próby podwyższenia sprawności i efektywności organizacji poprzez wdrożenie platformy wspierającej procesy typu B2B. Autor bada: motywy wdrożenia informatycznej platformy B2B, Efekty ekonomiczne wynikające z realizacji projektu B2B, Sposób, w jaki automatyzacja procesów biznesowych zmienia strukturę organizacyjną organizacji, Sposób, w jaki platformy integracyjne oparte na modelu B2B przyczyniają się do ulepszenia komunikacji i współpracy przedsiębiorstwa z jego głównymi partnerami biznesowymi. Praca składa się z trzech części. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter teoretyczny. Trzeci zawiera wyniki analizy dokumentacji wdrożeniowej i analizę wywiadów przeprowadzonych z kadrą zarządzającą i pracownikami na co dzień korzystających z aplikacji 4Ebud.
    Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniu zmiany w organizacji oraz rodzajom zmian. Dalej zostały opracowane modele wprowadzenia zmian, opór wobec zmian i sposoby jego przezwyciężenia. Omówione są również zdolne, obojętne i niezdolne do zmiany modele organizacji.
    W drugim rozdziale przedstawiona została istota procesu zmiany, jego charakterystyka, cechy i klasyfikacja. Przedstawione są także cele i korzyści zarządzania procesowego. Omówiona jest również metodyka wdrażania procesowego pod nazwą Dziesięć prostych kroków do poprawy procesów biznesowych S. Page. Kolejny podrozdział opisuje automatyzacje procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznej wymiany danych ( ICT), a także ich znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
   Trzeci rozdział przedstawia część badawczą pracy. Omawia ogólną analizę badanego przedsiębiorstwa Dorbud S.A., a także wpływ, jaki miała na dane przedsiębiorstwo realizacja projektu po wdrożeniu dedykowanej informatycznej platformy typu B2B pod nazwą 4eBUD. Obejmuje także opis wyników uzyskanych poprzez automatyzacje procesów biznesowych i przeprowadzenie ogólnej reinżynierii organizacji. W świetle przeprowadzonych wywiadów i analizy dokumentacji wdrożeniowej projektu zaprezentowany został stosunek autora do tego typu zmian organizacyjnych.

   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.