Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11828
Temat pracy:  

System motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie ABC Colorex sp. z o.o.

Liczba stron:   99

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........3

Rozdział 1
System motywacyjny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu teoretycznym
      1.1 Pojęcie i istota motywacji........... 5
      1.2 Teoria i modele motywacji........... 6
      1.3 Rodzaje motywacji ...........17
      1.4 Zasady skutecznego motywowania........... 21

Rozdział 2
Płacowe czynniki motywacyjne
      2.1 Formy płac ...........24
      2.2 Płaca zasadnicza i jej formy kształtowania ...........27
      2.3 Premia i nagrody jako środki motywacyjne........... 35
      2.4 Motywacyjna rola pozostałych składników wynagrodzenia ...........42

Rozdział 3
Pozapłacowe czynniki motywacyjne
      3.1 Awans i kariera jako formy motywacyjne........... 45
      3.2 Szkolenie i rozwój zawodowy ...........48
      3.3 Organizacja pracy jako czynnik motywacji........... 54
      3.4 System ocen pracowniczych........... 56
      3.5 Kafeteryjny system wynagrodzeń...........64

Rozdział 4
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie ABC Colorex sp. z o.o.
      4.1 Prezentacja przedsiębiorstwa ABC Colorex sp. z o.o. ...........67
      4.2 Zasady motywowania pracowników w firmie ABC Colorex sp. z o.o............ 69
      4.3 Metodyka badań 71

Rozdział 5
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego pracowników ABC Colorex sp. z o.o. – wyniki badań empirycznych
      5.1 Ocena systemu motywacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa ABC Colorex sp. z o.o. ...........74
      5.2 Ocena systemu płac ...........82
      5.3 Wnioski z badań oraz sugestie udoskonaleń w systemie motywowania ...........86

Zakończenie ...........88
Bibliografia........... 90
Spis tabel i rysunków...........93
Załączniki........... 94

Opis zawartości pracy:

      Celem tej pracy jest
teoretyczne i praktyczne przeanalizowanie aspektów motywowania oraz odniesienie ich do strategii motywowania w badanym przedsiębiorstwie, oraz odpowiedź na pytanie badawcze, czy w ABC Colorex sp. z o.o. system motywacyjny funkcjonuje prawidłowo czy należało by go usprawnić? Przyjęto hipotezę, że zmotywowany pracownik osiąga lepsze wyniki pracy i wzrasta jego wydajność, a także utożsamia się z przedsiębiorstwem. Realizacja celów była możliwa poprzez wykorzystanie metod badawczych, między innymi takich jak ankiety przeprowadzone wśród pracowników firmy ABC Colorex sp. z o.o., analiza dokumentów spółki oraz literatury przedmiotu. Praca składa się z pięciu rozdziałów.
   Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczno-opisowy, w którym omówiono pojęcie, teorie i modele motywacji, a także jej rodzaje i zasady skutecznego motywowania.
   Rozdział drugi poświęcony został prezentacji płacowych czynników motywacyjnych. Charakteryzuje on narzędzia materialnego oddziaływania motywacyjnego takie jak: płaca zasadnicza, premia i nagrody.
   Rozdział trzeci prezentuje pozapłacowe czynniki motywacyjne, między innymi: ścieżki awansów i karier, szkolenia i rozwój pracowników, organizacje pracy, oceny pracownicze oraz system kafeteryjnego wynagrodzenia.
   W rozdziale czwartym przedstawiono charakterystykę badanego przedsiębiorstwa i zakres jego działalności. W dalszej części opisano zasady motywowania badanej populacji oraz przedstawiono założenia metodyczne badania. Rozdział piąty został poświęcony analizie funkcjonowania systemu motywacyjnego w badanej organizacji. Przeprowadzano ocenę systemu motywacyjnego oraz systemu płac a także sformułowano wnioski i propozycję mogące wpłynąć na udoskonalenie funkcjonującego systemu motywacyjnego. Praca została przygotowania w oparciu o literaturę przedmiotu oraz tematycznie dobranych artykułach, jak również na podstawie własnych badań i obserwacji oraz analizy dokumentacji firmy i ankiet.
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.