Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11828
Temat pracy:  

System motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie ABC Colorex sp. z o.o.

Liczba stron:   99

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........3

Rozdział 1
System motywacyjny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w ujęciu teoretycznym
      1.1 Pojęcie i istota motywacji........... 5
      1.2 Teoria i modele motywacji........... 6
      1.3 Rodzaje motywacji ...........17
      1.4 Zasady skutecznego motywowania........... 21

Rozdział 2
Płacowe czynniki motywacyjne
      2.1 Formy płac ...........24
      2.2 Płaca zasadnicza i jej formy kształtowania ...........27
      2.3 Premia i nagrody jako środki motywacyjne........... 35
      2.4 Motywacyjna rola pozostałych składników wynagrodzenia ...........42

Rozdział 3
Pozapłacowe czynniki motywacyjne
      3.1 Awans i kariera jako formy motywacyjne........... 45
      3.2 Szkolenie i rozwój zawodowy ...........48
      3.3 Organizacja pracy jako czynnik motywacji........... 54
      3.4 System ocen pracowniczych........... 56
      3.5 Kafeteryjny system wynagrodzeń...........64

Rozdział 4
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie ABC Colorex sp. z o.o.
      4.1 Prezentacja przedsiębiorstwa ABC Colorex sp. z o.o. ...........67
      4.2 Zasady motywowania pracowników w firmie ABC Colorex sp. z o.o............ 69
      4.3 Metodyka badań 71

Rozdział 5
Funkcjonowanie systemu motywacyjnego pracowników ABC Colorex sp. z o.o. – wyniki badań empirycznych
      5.1 Ocena systemu motywacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa ABC Colorex sp. z o.o. ...........74
      5.2 Ocena systemu płac ...........82
      5.3 Wnioski z badań oraz sugestie udoskonaleń w systemie motywowania ...........86

Zakończenie ...........88
Bibliografia........... 90
Spis tabel i rysunków...........93
Załączniki........... 94

Opis zawartości pracy:

      Celem tej pracy jest
teoretyczne i praktyczne przeanalizowanie aspektów motywowania oraz odniesienie ich do strategii motywowania w badanym przedsiębiorstwie, oraz odpowiedź na pytanie badawcze, czy w ABC Colorex sp. z o.o. system motywacyjny funkcjonuje prawidłowo czy należało by go usprawnić? Przyjęto hipotezę, że zmotywowany pracownik osiąga lepsze wyniki pracy i wzrasta jego wydajność, a także utożsamia się z przedsiębiorstwem. Realizacja celów była możliwa poprzez wykorzystanie metod badawczych, między innymi takich jak ankiety przeprowadzone wśród pracowników firmy ABC Colorex sp. z o.o., analiza dokumentów spółki oraz literatury przedmiotu. Praca składa się z pięciu rozdziałów.
   Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczno-opisowy, w którym omówiono pojęcie, teorie i modele motywacji, a także jej rodzaje i zasady skutecznego motywowania.
   Rozdział drugi poświęcony został prezentacji płacowych czynników motywacyjnych. Charakteryzuje on narzędzia materialnego oddziaływania motywacyjnego takie jak: płaca zasadnicza, premia i nagrody.
   Rozdział trzeci prezentuje pozapłacowe czynniki motywacyjne, między innymi: ścieżki awansów i karier, szkolenia i rozwój pracowników, organizacje pracy, oceny pracownicze oraz system kafeteryjnego wynagrodzenia.
   W rozdziale czwartym przedstawiono charakterystykę badanego przedsiębiorstwa i zakres jego działalności. W dalszej części opisano zasady motywowania badanej populacji oraz przedstawiono założenia metodyczne badania. Rozdział piąty został poświęcony analizie funkcjonowania systemu motywacyjnego w badanej organizacji. Przeprowadzano ocenę systemu motywacyjnego oraz systemu płac a także sformułowano wnioski i propozycję mogące wpłynąć na udoskonalenie funkcjonującego systemu motywacyjnego. Praca została przygotowania w oparciu o literaturę przedmiotu oraz tematycznie dobranych artykułach, jak również na podstawie własnych badań i obserwacji oraz analizy dokumentacji firmy i ankiet.
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.