Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11822
Temat pracy:  

Wycena przedsiębiorstwa na przykłądzie spółki Monnari

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............ 5

Rozdział I
Sposoby wyceny przedsiębiorstw

      1.1. Klasyfikacja oraz cele przeprowadzania wycen przedsiębiorstw............ 7
      1.2. Metody majątkowe ............8
         1.2.1 Metoda wartości aktywów netto (księgowa) ............9
         1.2.2 Metoda wartości skorygowanych aktywów netto............ 10
         1.2.3 Metoda wartości likwidacyjnej............ 14
         1.2.4 Metoda wartości odtworzeniowej ............15
      1.3. Metody dochodowej............ 17
         1.3.1 Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)............ 18
         1.3.2 Metoda zdyskontowanych dywidend............ 19
         1.3.3 Metoda zdyskontowanych zysków ............19
         1.3.4 Metoda skorygowanej wartości bieżącej............ 20
      1.4 Metody mieszane............ 21
         1.4.1 Metoda niemiecka (Schmalenbacha............) 22
         1.4.2 Metoda szwajcarska ............23
         1.4.3 Metoda stuttgarcka ............23
         1.4.4 Metoda UEC ............24
      1.5. Metody porównawcze (mnożnikowej) ............25

Rozdział II
Charakterystyka metody discounted cash flows (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz metody porównawczej

      2.1 Opis metody DCF ............26
         2.1.1 Historyczna analiza spółki oraz branży............ 28
         2.1.2 Proces określania przepływów pieniężnych............ 29
         2.1.3 Szacowanie kosztu kapitału ............33
         2.1.4 Prognozowanie wzrostu przedsiębiorstwa............ 35
         2.1.5 Wartość rezydualna ............36
         2.1.6 Ograniczenia metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych ............37
      2.2 Charakterystyka metody porównawczej ............39
         2.2.1 Procedura kalkulacji oraz warunki użycia metod mnożnikowych ............39
         2.2.2 Mnożniki equity value ............42
         2.2.3 Mnożniki enterprise value............ 43
         2.2.4 Ograniczenia metod mnożnikowych............ 45

Rozdział III
Charakterystyka spółki Monnari Trade S.A. na tle branży odzieżowej

      3.1 Opis spółki ............49
         3.1.1 Historia oraz działalność spółki ............49
         3.1.2 Struktura akcjonariatu ............50
         3.3.3 Wyniki finansowe spółki ............52
      3.2 Charakterystyka branży ............58
         3.2.1 Przemysł odzieżowy ............58
         3.2.2 Rynek odzieżowy w Polsce ............60
         3.2.3 Konkurenci notowani na giełdzie ............63

Rozdział IV
Wycena spółki Monnari Trade S.A. metodą Discounted Cash Flows oraz metodą mnożnikową.

      4.1 Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych ............. 66
      4.2 Wycena metodą porównawczą ............75
      4.3 Podsumowanie wyników kalkulacji ............76

Zakończenie............ 77
Bibliografia ............79
Spis tabel ............81
Spis schematów............ 82
Spis wykresów............ 80

Opis zawartości pracy:

Praca została stworzona
w celu ukazania najbardziej powszechnych metod wyceny spółek oraz wyceny przedsiębiorstwa Monnari Trade. Do wyceny tego przedsiębiorstwa zastosowano metodę mnożnikową oraz metodę Discounted Cash Flows. Niniejsza praca składa się ze streszczenia, wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia.
   Pierwszy rozdział wyznacza cele oraz mówi o głównych rodzajach wyceny przedsiębiorstw. Najwięcej miejsca zostało poświęcone metodom księgowym, dochodowym i mieszanym. Mniej miejsca zostało poświęcone w tej części metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz porównawczych.
   Zostały one natomiast bardzo dokładnie opisane w rozdziale drugim, ponieważ będą one służyć wycenie firmy zawartej w rozdziale czwartym.
   Trzecia część opisuje historię przedsiębiorstwa, sferę jego działalności, ostatnie wyniki finansowe, a także jej charakterystykę na tle branży oraz prognozy dotyczące jej przyszłości. Znajdziemy w nim także informacje na temat specyfiki oraz aktualnych trendów w polskim sektorze odzieżowym. Koniec tego rozdziału daje nam informacje na temat konkurentów przedsiębiorstwa notowanych na warszawskiej GPW.
   Rozdział czwarty to z kolei prognozy wyników spółki Monnari Trade oraz wycena waloru spółki na dzień 01/07/2015 przy użyciu metody DCF oraz porównawczej. W celu dokładnego oszacowania wartości jednej akcji, metodom zostały przypisane konkretne wagi. Praca została napisana w oparciu o literaturę dotyczącą powyższej tematyki autorstwa również wyżej wspomnianych autorów, a także innych pozycji książkowych dotyczących wyceny przedsiębiorstw oraz analizy finansowej. W rozdziale trzecim zaczerpnięto informacje ze sprawozdań finansowych spółek oraz użyto danych z finansowych serwisów internetowych związanych z branżą odzieżową.
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.