Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11819
Temat pracy:  

Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo(na przykładzie rodziny oraz Zespołu Szkół Specjalnych )

Liczba stron:   141

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........6

Rozdział I
Charakterystyka niepełnosprawności umysłowej w świetle literatury podmiotu

      1.1. Ujęcie niepełnosprawności umysłowej........8
      1.2. Rysy historyczne opieki oraz wychowania osób z niepełnosprawnością umysłową........10
      1.3. Początki badań nad upośledzeniem umysłowym........14
      1.4. Etiologia upośledzenia umysłowego........23
      1.5. Rodzaje, charakterystyka i kryteria upośledzeń umysłowych........25

Rozdział II
Edukacja szkolna dzieci z niepełnosprawnością umysłową

      2.1. Wizerunek dziecko z niepełnosprawnością umysłową........31
      2.2. Organizowanie kształcenia specjalnego........34 2.3. Współpraca placówki z domem uczniów........42
      2.4. Metody i rodzaje prac rewalidacyjnych z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową........45

Rozdział III
Sytuacja rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością umysłową

      3.1. Rodzina środowisko wychowawcze........53
      3.2. Typowych postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego umysłowo........58
      3.3 Postawy i sytuacja rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo........63
      3.4. Wsparcie społeczne, formy pomocy i rodzaje pomocy rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym........66

Rozdział IV
Metodologiczne podstawy badań

      4.1. Przedmiot i cele badań........73
      4.2. Problemy badawcze i hipotezy........74
      4.3. Zmienne i wskaźniki........76
      4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze........80
      4.5. Teren badań i badana populacja........86
      4.6. Organizacja i przebieg badań........109

Rozdział V
Funkcjonowanie rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne umysłowo – analiza wyników badań

      5.1. Prezentacja wyników badań........111
      5.2. Wnioski wypływające z badań........146

Zakończenie........149
Bibliografia
Załączniki

Opis zawartości pracy:


Praca skonstruowana jest z pięciu rozdziałów.
   Rozdział pierwszy zawiera wyjaśnienia istotnych terminów - analizę genezy, diagnozowania i różnicowania niepełnosprawności umysłowej. Przedstawiony został także historyczne pochodzenie opieki oraz wychowania dzieci a takze młodzieży upośledzonej umysłowo oraz początkach badań upośledzeniem umysłowym.
   W rozdziale drugim zawarte są problemy szkolnictwa specjalnego, metod pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo i ich rehabilitacji.
   Rozdział trzeci opisuje różne sytuacje rodzinne z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo, postawy rodziców oraz postaw zdrowego rodzeństwa wobec zdrowych członków rodziny upośledzonego intelektualnie. Przedstawione zostały różne formy pomocy dla tych rodzin.
   Rozdział czwarty założeń metodologicznych przyjętych dla pracy: sformułowanie problemów i hipotez badawczych, dobór metody i narzędzi badawczych. Rozdział czwarty ma charakter badawczy i analityczny.
   W rozdziale piątym dokonano podsumowania materiału empirycznego i opracowane zostały najbardziej istotne wnioski całościowo końcowe. Wskazano na jakie problemy i istotne przezycia dotyczące wychowania dziecka były najdotkliwiej odczuwane przez rodzinę, z jakiej pomocy mogą korzystać. Problemy badania poparte zostały analizą danych uzyskanych dzięki przeprowadzonej ankiecie wśród rodziców. Analiza danych ma dać odpowiedź na pytanie pracy: czy, i jakie problemy w prawidłowym funkcjonowaniu ma rodzina, w której wychowuje się niepełnosprawne umysłowo dziecko?
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.