Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11819
Temat pracy:  

Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo(na przykładzie rodziny oraz Zespołu Szkół Specjalnych )

Liczba stron:   141

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........6

Rozdział I
Charakterystyka niepełnosprawności umysłowej w świetle literatury podmiotu

      1.1. Ujęcie niepełnosprawności umysłowej........8
      1.2. Rysy historyczne opieki oraz wychowania osób z niepełnosprawnością umysłową........10
      1.3. Początki badań nad upośledzeniem umysłowym........14
      1.4. Etiologia upośledzenia umysłowego........23
      1.5. Rodzaje, charakterystyka i kryteria upośledzeń umysłowych........25

Rozdział II
Edukacja szkolna dzieci z niepełnosprawnością umysłową

      2.1. Wizerunek dziecko z niepełnosprawnością umysłową........31
      2.2. Organizowanie kształcenia specjalnego........34 2.3. Współpraca placówki z domem uczniów........42
      2.4. Metody i rodzaje prac rewalidacyjnych z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową........45

Rozdział III
Sytuacja rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością umysłową

      3.1. Rodzina środowisko wychowawcze........53
      3.2. Typowych postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego umysłowo........58
      3.3 Postawy i sytuacja rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo........63
      3.4. Wsparcie społeczne, formy pomocy i rodzaje pomocy rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym........66

Rozdział IV
Metodologiczne podstawy badań

      4.1. Przedmiot i cele badań........73
      4.2. Problemy badawcze i hipotezy........74
      4.3. Zmienne i wskaźniki........76
      4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze........80
      4.5. Teren badań i badana populacja........86
      4.6. Organizacja i przebieg badań........109

Rozdział V
Funkcjonowanie rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne umysłowo – analiza wyników badań

      5.1. Prezentacja wyników badań........111
      5.2. Wnioski wypływające z badań........146

Zakończenie........149
Bibliografia
Załączniki

Opis zawartości pracy:


Praca skonstruowana jest z pięciu rozdziałów.
   Rozdział pierwszy zawiera wyjaśnienia istotnych terminów - analizę genezy, diagnozowania i różnicowania niepełnosprawności umysłowej. Przedstawiony został także historyczne pochodzenie opieki oraz wychowania dzieci a takze młodzieży upośledzonej umysłowo oraz początkach badań upośledzeniem umysłowym.
   W rozdziale drugim zawarte są problemy szkolnictwa specjalnego, metod pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo i ich rehabilitacji.
   Rozdział trzeci opisuje różne sytuacje rodzinne z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo, postawy rodziców oraz postaw zdrowego rodzeństwa wobec zdrowych członków rodziny upośledzonego intelektualnie. Przedstawione zostały różne formy pomocy dla tych rodzin.
   Rozdział czwarty założeń metodologicznych przyjętych dla pracy: sformułowanie problemów i hipotez badawczych, dobór metody i narzędzi badawczych. Rozdział czwarty ma charakter badawczy i analityczny.
   W rozdziale piątym dokonano podsumowania materiału empirycznego i opracowane zostały najbardziej istotne wnioski całościowo końcowe. Wskazano na jakie problemy i istotne przezycia dotyczące wychowania dziecka były najdotkliwiej odczuwane przez rodzinę, z jakiej pomocy mogą korzystać. Problemy badania poparte zostały analizą danych uzyskanych dzięki przeprowadzonej ankiecie wśród rodziców. Analiza danych ma dać odpowiedź na pytanie pracy: czy, i jakie problemy w prawidłowym funkcjonowaniu ma rodzina, w której wychowuje się niepełnosprawne umysłowo dziecko?
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.