Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11798
Temat pracy:  

Wynik finansowy w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego

Liczba stron:   96

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........5

Rozdział 1
Wynik finansowy w ujęciu bilansowym.
      1.1. Istota i funkcje rachunkowości............ 7
         1.1.1. Zakres i funkcje rachunkowości............ 7
         1.1.2. Cele rachunkowości........... 8
         1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości........... 9
      1.2. Podstawowe zasady rachunkowości........... 11
      1.3. Przychody i koszty bilansowe............ 12
         1.3.1. Istota i klasyfikacja przychodów........... 12
         1.3.2. Koszty związane z osiągnięciem przychodów........... 15
      1.4. Wynik finansowy........... 20
         1.4.1. Kategorie kształtujące wynik działalności gospodarczej ........... 20
         1.4.2. Warianty ustalania wyniku finansowego............ 23
         1.4.3. Rozliczenie wyniku finansowego........... 27

Rozdział 2
Wynik finansowy w ujęciu podatkowym.
      2.1. Podstawowe źródła i cele prawa podatkowego........... 29
      2.2. Metody ustalania wyniku podatkowego........... 31
      2.3. Podatkowe przychody z działalności gospodarczej w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych........... 35
      2.4. Podatkowe koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych........... 38
         2.4.1. Ogólne pojęcie kosztów uzyskania przychodu z uwzględnieniem okresu zaliczenia ich do kosztów podatkowych........... 38
         2.4.2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych........... 39
      2.5. Ustalanie dochodu do opodatkowania........... 40
         2.5.1. Odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem........... 40
         2.5.2. Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych........... 42
         2.5.3. Podatek odroczony........... 42

Rozdział 3
Wynik bilansowy a dochód do opodatkowania.
      3.1. Podatek dochodowy księgowy i fiskalny........... 48
      3.2. Identyfikacja struktury różnic pomiędzy przychodami i kosztami księgowymi i podatkowymi oraz ich analiza........... 51
      3.3. Wpływ różnic na organizację ewidencji i rozliczeń w przedsiębiorstwie........... 55
      3.4. Różnice między wynikiem finansowym i podatkowym w sprawozdaniu finansowym i działalności przedsiębiorstwa........... 57
      3.5. Zeznanie podatkowe od osób prawnych........... 59

Rozdział 4
Różnice pomiędzy wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym w spółce akcyjnej Selvita S.A. w 2015 roku.
      4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa objętego badaniem........... 65
      4.2. Przyjęte zasady rachunkowości w Selvita S.A........... 68
      4.3. Ustalenie wyniku finansowego brutto spółki w 2016........... 79
      4.4. Ustalenie dochodu do opodatkowania spółki w 2016 roku........... 83
      4.5. Porównanie wyniku finansowego brutto ustalonego według prawa bilansowego z wynikiem podatkowym........... 86

Zakończenie ........... 89
Literatura: ........... 91
Źródła internetowe:........... 93
Akty prawne: ........... 93
Spis tabel: ........... 94
Spis rysunków........... 95


   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.