Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11790
Temat pracy:  

Opinia biegłego psychologa w polskim procesie karnym

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział I
Podstawa powołania biegłego
      1.1. Tryb ustanawiania biegłego.......... 8
      1.2. Powołanie biegłego przez organ procesowy.......... 10
      1.3. Przesłanki wyłączenia biegłego od możliwości wykonania opinii sądowej.......... 12
      1.4. Rola biegłego psychologa w poszczególnych etapach postępowania karnego.......... 15
      1.5. Etyczno-zawodowe problemy psychologa jako biegłego sądowego.......... 19

Rozdział II
Opinia psychologiczna
      2.1. Formalne wymogi opinii psychologicznej.......... 22
         2.1.1. Ekspertyza a opinia sądowa........... 23
      2.2. Warunki wykonywania badań psychologicznych........... 25
      2.3. Forma oraz treść sporządzonej opinii ..........27
      2.4. Przesłanki oceny opinii przez organ procesowy.......... 30

Rozdział III
Opiniowanie w stosunku do osób podejrzanych lub oskarżonych
      3.1. Rola biegłego psychologa podczas składania wyjaśnień ..........33
      3.2.Rodzaje czynników wpływających na ocenę wyjaśnień ..........37
      3.3.Odmowa udziału w badaniach a przygotowanie opinii przez psychologa.......... 39
      3.4. Opiniowanie psychologiczne na podstawie wybranych przypadków.......... 41
         3.4.1. Opinia w sprawach osób nieletnich ..........41
         3.4.2. Opinia w sprawach o seksualne wykorzystanie dziecka.......... 43
         3.4.3. Opinia w sprawach o dokonanie zabójstwa.......... 45
         3.4.4. Opinia w sprawach dotyczących niepoczytalności.......... 46

Rozdział IV
Społeczno-kryminologiczna prognoza dokonana przez biegłego
      4.1. Tworzenie prognozy penitencjarnej..........47
      4.2. Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego ..........52
      4.3. Przygotowaniu prognozy kryminologiczno-społecznej.......... 54

Zakończenie ..........58
Bibliografia.......... 59
Wykaz tabel i rysunków ..........63

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej
pracy było ukazanie podstawowych zasad powoływania biegłego, jego roli w procesie karnym, mając na uwadze rozwój psychologii sądowej, poszczególne stadia postępowania karnego oraz czynniki determinujące zasięgnięcie opinii psychologa w sprawie. Głównym problemem badawczym pracy było pytanie: w jakich celach organy procesowe wykorzystują możliwość powołania biegłego psychologa w procesie karnym? Do szczegółowych problemów badawczych należy zaliczyć następujące pytania : (...) Po wyznaczeniu wszystkich hipotez należało omówić metody badawcze tj. sposoby pracy nad uzyskaniem odpowiedzi na wyróżnione problemy. Elementarnym źródłem informacji o biegłym psychologu było ustawodawstwo odnoszące się w sposób pośredni, bądź bezpośredni do badanego zagadnienia. Wnikliwa analiza powszechnie obowiązującego prawa oraz dokumentów w postaci: orzecznictwa i literatury naukowej była zasadniczą techniką wykorzystaną w pracy. Dla realizacji celu pracy podzielono ją na cztery rozdziały.
   Pierwszy rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące podstawy powołania biegłego psychologa, związane z tym wymogi formalne, a także wyłączenia ustawowe.
   Drugi rozdział odnosi się do zagadnienia opinii psychologicznej. W części tej zostały omówione takie problemy jak forma, treść oraz formalne wymogi opinii czy przesłanki oceny opinii przez organy procesowe.
   Trzeci rozdział został poświęcony opiniowaniu w stosunku do osób podejrzanych lub oskarżonych. Zwrócono uwagę na problematykę składania wyjaśnień oraz braku zgody na udział w badaniach. Ponadto, wyszczególniono wybrane przypadki opiniowania przez biegłego w sprawach osób nieletnich, o wykorzystanie seksualne, o dokonanie zabójstwa oraz dotyczących niepoczytalności sprawcy.
   Ostatnia część pracy dotyczy społeczno-kryminologicznej prognozy dokonanej przez biegłego psychologa w procesie karnym. W rozdziale tym wskazano ponadto, procedurę tworzenia prognozy penitencjarnej oraz programu terapeutycznego.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.