Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11790
Temat pracy:  

Opinia biegłego psychologa w polskim procesie karnym

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział I
Podstawa powołania biegłego
      1.1. Tryb ustanawiania biegłego.......... 8
      1.2. Powołanie biegłego przez organ procesowy.......... 10
      1.3. Przesłanki wyłączenia biegłego od możliwości wykonania opinii sądowej.......... 12
      1.4. Rola biegłego psychologa w poszczególnych etapach postępowania karnego.......... 15
      1.5. Etyczno-zawodowe problemy psychologa jako biegłego sądowego.......... 19

Rozdział II
Opinia psychologiczna
      2.1. Formalne wymogi opinii psychologicznej.......... 22
         2.1.1. Ekspertyza a opinia sądowa........... 23
      2.2. Warunki wykonywania badań psychologicznych........... 25
      2.3. Forma oraz treść sporządzonej opinii ..........27
      2.4. Przesłanki oceny opinii przez organ procesowy.......... 30

Rozdział III
Opiniowanie w stosunku do osób podejrzanych lub oskarżonych
      3.1. Rola biegłego psychologa podczas składania wyjaśnień ..........33
      3.2.Rodzaje czynników wpływających na ocenę wyjaśnień ..........37
      3.3.Odmowa udziału w badaniach a przygotowanie opinii przez psychologa.......... 39
      3.4. Opiniowanie psychologiczne na podstawie wybranych przypadków.......... 41
         3.4.1. Opinia w sprawach osób nieletnich ..........41
         3.4.2. Opinia w sprawach o seksualne wykorzystanie dziecka.......... 43
         3.4.3. Opinia w sprawach o dokonanie zabójstwa.......... 45
         3.4.4. Opinia w sprawach dotyczących niepoczytalności.......... 46

Rozdział IV
Społeczno-kryminologiczna prognoza dokonana przez biegłego
      4.1. Tworzenie prognozy penitencjarnej..........47
      4.2. Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego ..........52
      4.3. Przygotowaniu prognozy kryminologiczno-społecznej.......... 54

Zakończenie ..........58
Bibliografia.......... 59
Wykaz tabel i rysunków ..........63

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej
pracy było ukazanie podstawowych zasad powoływania biegłego, jego roli w procesie karnym, mając na uwadze rozwój psychologii sądowej, poszczególne stadia postępowania karnego oraz czynniki determinujące zasięgnięcie opinii psychologa w sprawie. Głównym problemem badawczym pracy było pytanie: w jakich celach organy procesowe wykorzystują możliwość powołania biegłego psychologa w procesie karnym? Do szczegółowych problemów badawczych należy zaliczyć następujące pytania : (...) Po wyznaczeniu wszystkich hipotez należało omówić metody badawcze tj. sposoby pracy nad uzyskaniem odpowiedzi na wyróżnione problemy. Elementarnym źródłem informacji o biegłym psychologu było ustawodawstwo odnoszące się w sposób pośredni, bądź bezpośredni do badanego zagadnienia. Wnikliwa analiza powszechnie obowiązującego prawa oraz dokumentów w postaci: orzecznictwa i literatury naukowej była zasadniczą techniką wykorzystaną w pracy. Dla realizacji celu pracy podzielono ją na cztery rozdziały.
   Pierwszy rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące podstawy powołania biegłego psychologa, związane z tym wymogi formalne, a także wyłączenia ustawowe.
   Drugi rozdział odnosi się do zagadnienia opinii psychologicznej. W części tej zostały omówione takie problemy jak forma, treść oraz formalne wymogi opinii czy przesłanki oceny opinii przez organy procesowe.
   Trzeci rozdział został poświęcony opiniowaniu w stosunku do osób podejrzanych lub oskarżonych. Zwrócono uwagę na problematykę składania wyjaśnień oraz braku zgody na udział w badaniach. Ponadto, wyszczególniono wybrane przypadki opiniowania przez biegłego w sprawach osób nieletnich, o wykorzystanie seksualne, o dokonanie zabójstwa oraz dotyczących niepoczytalności sprawcy.
   Ostatnia część pracy dotyczy społeczno-kryminologicznej prognozy dokonanej przez biegłego psychologa w procesie karnym. W rozdziale tym wskazano ponadto, procedurę tworzenia prognozy penitencjarnej oraz programu terapeutycznego.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.