Mamy 14904

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11786
Temat pracy:  

Doskonalenie umiejętności negocjacyjno-perswazyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego Almatur

Liczba stron:   58

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Rynek usług turystycznych

      1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki
      1.2.Produkt turystyczny
      1.3. Działalność biur podróży

Rozdział II
Umiejętności negocjacyjne i perswazyjne

      2.1.Istota i strategie negocjacji
      2.2.Umiejętności skutecznego negocjowania
      2.3. Cele i techniki perswazji

Rozdział III
Wykorzystanie negocjacji i perswazji w kontaktach z klientami biura podróży – wyniki badań własnych

      3.1. Metodologia badań
      3.2. Charakterystyka firmy usług turystycznych
      3.3. Wyniki badań
      3.4. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Załączniki

Opis zawartości pracy:

      Celem prezentowanej pracy
jest zbadanie czy i w jakim zakresie pracownicy biura turystycznego stosują w trakcie rozmów z klientami negocjacje i perswazje. Badania empiryczne z zastosowaniem kwestionariusza ankiety zostały przeprowadzone w kilku oddziałach Almaturu. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, z których dwa pierwsze zawierają rozważania teoretyczne.
   W pierwszym rozdziale przedstawiono zagadnienia z zakresu turystyki, w tym jej definicje, rodzaje. Następnie scharakteryzowano produkt turystyczny, w tym usługi turystyczne. Ze względu na tematykę pracy omówiono istotę działalności biur podróży
   W drugim rozdziale omówiono problematykę negocjacji i perswazji, jako elementów komunikacji interpersonalnej. Przedstawiono definicję negocjacji oraz jej style i strategie, a także najczęściej stosowane techniki. Zaprezentowano etapy prowadzenia negocjacji. W dalszej kolejności omówiono cele oraz techniki perswazji. Przedstawiono uwarunkowania dotyczące zastosowaniem perswazji.
   W trzecim rozdziale omówiono wyniki badań własnych. Rozdział ten rozpoczęto od zagadnień związanych z metodologią badań. Przestawione cele, przedmiot, problemy badawcze, jak również scharakteryzowano metodę i technikę zastosowaną podczas badań. Zaprezentowano historię oraz obecna działalność firmy Almatur. Następnie omówiono wyniki badań własnych, zgodnie z postawionymi problemami badawczymi. Przedstawiono wnioski wynikające z badań empirycznych. Całość pracy kończy zakończenie, w którym zawarto najważniejsze uwagi dotyczące pracy. Pracę uzupełniono o bibliografię i załącznik, w którym zawarto wzór ankiety skierowanej do pracowników biura podróży. Na potrzeby opracowania tejże pracy przeprowadzono analizę źródeł wtórnych, przede wszystkim literatury z zakresu turystyki, marketingu usług, komunikacji interpersonalnej, warunków skutecznej sprzedaży. Wykorzystano między innymi pozycje autorstwa W. Kurka A. Panasiuka, K. Bargiel-Matusiewicz, L. Zbieg-Maciąg oraz liczne artykuły. Podjęta przez autora tematyka jest istotna ze względu na dynamiczny rozwój tej branży gospodarki narodowej. Treść pracy może być wykorzystana przez zarząd biura podróży do zintensyfikowania działań w zakresie sprzedaży usług.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.