Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11782
Temat pracy:  

Internet - narzędzie komunikowania w administracji publicznej

Liczba stron:   66

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział I
Komunikowanie publiczne

      1.1. Istota procesu komunikowania.........6
      1.2. Uczestnicy procesu komunikowania publicznego.........9
      1.3. Komunikowanie a administracja publiczna.........10
         1.3.1. Administracja publiczna.........12
         1.3.2. Komunikowanie administracji.........14
         1.3.3. Środki komunikacji elektronicznej do dokonywania czynności urzędowych.........15

Rozdział II
Podstawy prawne

      2.1. Wymogi prawne systemów informatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną .........18
      2.2.Przesłanki i zasady elektronicznego doręczenia......... 22
      2.3. Sposoby doręczenia i potwierdzenie odbioru dokumentu elektronicznego.........24
      2.4. Prawne regulacje wnoszenia pism z wykorzystaniem elektronicznych wzorów i formularzy.........27

Rozdział III
Informatyzacja administracji publicznej

      3.1. Informatyzacja administracji publicznej – istota i podstawy prawne .........30
      3.2. Zastosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej.........34
         3.2.1. Wykorzystanie nowych technologii w relacjach administracja publiczna – obywatel.........37
         3.2.2. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych wewnątrz administracji publicznej......... 40

Rozdział IV
Internet narzędzie komunikacji publicznej

      4.1. Internet – globalna sieć komputerowa.........44
      4.2. Internetowe usługi komunikowania.........46
      4.3. Nowy model administracji publicznej.........49
         4.3.1. Koncepcja, cele oraz rola e-administracji.........50
      4.4. Polska na tle globalnych dążeń ku rozwojowi administracji elektronicznej.........52

Zakończenie.........54
Bibliografia.........55
Literatura.........55
Artykuły.........63
Źródła prawa.........64
Dokumenty strategiczne.........65
Strony internetowe.........65

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy
jest przedstawienie globalnej sieci, jako jednego z głównych narzędzi wspomagających i usprawniających komunikację administracji publicznej. Motywem pracy jest obiektywne przedstawienie administracji publicznej, jako organizacji, która dostosowuje środki i metody realizacji zadań do oczekiwań obywateli. W pracy postawiono hipotezę, która zakłada, że internet jest skutecznym i efektywnym narzędziem komunikacji w administracji publicznej. Zasadniczą metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest metoda dogmatyczno-prawna. Pozostałe metody zastosowane w pracy to: metoda porównawcza, systemowa oraz behawioralna. Opracowanie opiera się głównie na literaturze naukowej, aktach prawnych i dokumentach strategicznych. Rozważania obejmują stan prawny obowiązujący w dniu 1 marca 2015 r. Niniejsza praca składać się będzie z czterech rozdziałów.
      W pierwszym rozdziale zostanie dokonany przegląd i analiza pojęć administracji publicznej oraz procesu komunikacji. Celem tej części pracy będzie wyjaśnienie procesu komunikacji w odniesieniu do administracji publicznej. Zostanie dokonany również przegląd przykładowych środków elektronicznych wykorzystanych przez administrację publiczną do dokonywania czynności urzędowych.
      W kolejnym rozdziale zostanie przeprowadzona ogólna charakterystyka aktów prawnych odnoszących się do systemów informatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną, elektronicznego doręczenia oraz wnoszenia pism za pomocą wzorów i formularzy. Ponadto, omówione zostaną także sposoby doręczenia i potwierdzenia odbioru dokumentu elektronicznego.
      Rozdział trzeci dotyczyć będzie informatyzacji administracji publicznej. W tej części pracy zostanie przybliżony proces wdrażania informatyzacji w organach publicznych. Dokonana zostanie również analiza najważniejszych aktów prawnych dotyczących informatyzacji administracji publicznej. W rozdziale tym zostaną przedstawione nowe technologie informatyczne wykorzystywane przez administrację zarówno w relacjach wewnątrz administracji jak również w relacjach między administracją publiczną, a obywatelami.
      Ostatni rozdział będzie przedstawiał internet, jako narzędzie komunikacji publicznej. Dany rozdział poświęcony zostanie internetowym usługom komunikowania się. Zostanie podjęta próba wyjaśnienia pojęcie e-administracji. Omówione zostaną m. in. główne koncepcje, cele i role nowego modelu administracji. W czwartym rozdziale będą również przedstawione i omówione najnowsze badania dotyczące rozwoju polskiej e-administracji na tle krajów członkowskich ONZ.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.