Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11755
Temat pracy:  

Zachowania agresywne wrod mlodziezy szkolnej w szkolach gimnazjalnych

Liczba stron:   62

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........10

Rozdział 1
Zjawisko agresji w świetle literatury przedmiotu
      1.1. Pojęcie agresji.......... 12
      1.2. Rodzaje agresji ..........13
      1.3. Agresja w różnych koncepcjach teoretycznych.......... 16
      1.4. Przyczyny zachowań agresywnych.......... 18

Rozdział 2
Charakterystyka zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej
      2.1. Przejawy zachowań agresywnych..........21
      2.2. Sylwetka agresora i ofiary.......... 23
      2.3. Skala problemu agresji w szkole.......... 25
      2.4. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w szkole.......... 27

Rozdział 3. Metodologia badań własnych
      3.1. Przedmiot i cel badań ..........31
      3.2. Problemy i hipotezy badawcze ..........32
      3.3. Metody i techniki badawcze ..........34
      3.4. Organizacja i teren badań ..........36

Rozdział 4
Analiza wyników własnych
      4.1. Charakterystyka badanej grupy.......... 37
      4.2. Analiza wyników badań ..........37
      4.3. Wnioski z przeprowadzonych badań ..........53

Zakończenie.......... 54
Spis wykresów.......... 56
Bibliografia ..........57
Załączniki ..........59

Opis zawartości pracy:
       Celem pracy
jest także analiza zjawiska agresji w środowisku szkolnym. Pracę sformułowano następująco: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Całość pracy składa się z 4 rozdziałów.
   Rozdział pierwszy to teoretyczne ujęcie zjawiska agresji wśród młodzieży przedstawione na podstawie literatury podmiotu. Przedstawia on pojęcie agresji, rodzaje, przyczyny oraz jej różne koncepcje teoretyczne.
   Drugi rozdział poświęciłam charakterystyce zachowań agresywnych wśród młodzieży szkolnej. Przedstawiłam tu przejawy zachowań agresywnych, skalę problemu agresji w szkole, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym oraz sylwetkę agresora i ofiary.
   W rozdziale trzecim przedstawiłam metodologię badań własnych. Określiłam w nim przedmiot oraz cel mojej pracy badawczej, przedstawiłam problemy oraz hipotezy, a także metody i techniki badań, jakie wykorzystałam w pracy. Analizę wyników badań przedstawiłam w rozdziale czwartym. Dokonałam ich na podstawie ankiety, która pozwoliła mi na uzyskanie niezbędnych informacji, a także wyciągnięcie wniosków. Pracę wykonałam na podstawie analizy literatury. Pracę zakończono poprzez zakończenie, bibliografię, a także spis wykresów.    
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.