Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11741
Temat pracy:  

Mobbing w miejscu pracy

Liczba stron:   56

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Pojęcie mobbingu
      1.1.Istota i charakterystyka mobbingu
      1.2.Rodzaje mobbingu
      1.3.Cechy charakterystyczne dla mobbingu
      1.4.Przyczyny sprzyjające występowaniu mobbingu w miejscu pracy
      1.5.Skutki mobbingu

Rozdział II
Zapobieganie i zwalczanie mobbingu
      2.1.Charakterystyka mobbera
      2.2.Charakterystyka ofiary mobbingu
      2.3. Polubowne rozstrzyganie sporów w zakresie mobbingu
      2.4.Obowiązki pracodawcy i przeciwdziałania mobbingowi w sferze zarządzania organizacją
      2.5. Roszczenia ofiar mobbingu, odszkodowania i zadośćuczynienie za doznane krzywdy.

Rozdział III
Mobbing w pracy w świetle badań własnych
      3.1.Charakterystyka obszaru badawczego i zastosowanych metod badawczych
      3.2.Rodzaje spotykanych zachowań mobbingowych wśród badanych pracowników.
      3.3.Zakres występowania zachowań mobbingowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Załączniki

Opis zawartości pracy:


Praca a ma przedstawić zjawiska mobbingu w miejscach pracy. Ma pokazać jak to zjawisko rozwinęło się w miarę upływu czasu i rozwoju gospodarczego. Praca ta ma także uświadomić szkodliwość tego zjawiska dla nas samych, jak i całej organizacji w której występuje. Wyróżnia się zazwyczaj dwa rodzaje przemocy. Pierwsza to wewnętrzna, gdzie źródłem są sami pracownicy zatrudnieni w organizacji (przełożeni, koledzy, podwładni). Drugi rodzaj to przemoc „zewnętrzna” gdzie sprawcami są osoby spoza organizacji (klienci, pacjenci, pasażerowie). Podstawowy cel badawczy określił strukturę pracy, na które składają się trzy rozdziały.
   Rozdział pierwszy przedstawia pojęcie mobbingu wraz z jego istotą i charakterystyką, przyczyny i skutki jego występowania. W tej części są także zawarte rodzaje zjawiska mobbingu, oraz jego cechy charakterystyczne.
   Drugi rozdział przedstawia charakterystykę mobbera i jego ofiary. Zawarte zostały tutaj, także sposoby roszczenia się ofiar mobbingu o odszkodowania i zadośćuczynienie, oraz obowiązki pracodawcy w organizacji dotyczące mobbingu.
   W rozdziale trzecim została zaprezentowana metodyka badań dla przeprowadzenia badań własnych. Praca powstała w oparciu o dane, zgromadzone na podstawie literatury oraz czasopism specjalistycznych. Do jej napisania zostały również wykorzystane informacje pochodzące z artykułów prasowych oraz dane zgromadzone na stronach internetowych.
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.