Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11739
Temat pracy:  

Zmiana postaw wśród osadzonych z art.148 Kodeksu karnego w aspekcie izolacji

Liczba stron:   83

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........6

Rozdział I
Zbrodnia zabójstwa w świetle literatury

      1.1. Definicja postawy.......... 8
         1.1.2. Definicja zabójstwa.......... 9
         1.1.3. Zakład karny, jako instytucja totalna ..........11
      1.2. Typy zabójstw ..........13
         1.2.1. Typ podstawowy.......... 14
         1.2.2. Typ kwalifikowany.......... 15
         1.2.3. Typ uprzywilejowany ..........22
      1.3. Typologia sprawców zabójstw.......... 25
      1.4. Motywy działania sprawców zabójstw.......... 30
      1.5. Statystyki zabójstw w Polsce ..........32

Rozdział II
Środowisko więzienne jako proces zmian w osobowości człowieka

      2.1. Pojęcie resocjalizacji penitencjarnej. ..........35
      2.2. Izolacja jako sytuacja trudna ..........36
      2.3 Psychologiczne następstwa izolacji więziennej.............. 38
      2.4 Zaburzenia seksualne osób inkancerowanych.......... 39
      2.5. Techniki radzenia sobie z izolacją.......... 42
      2.6 Podkultura więzienna -negatywny czynnik w resocjalizacji.......... 43

Rozdział III
Poszukiwanie efektywności oddziaływań penitencjarnych

      3.1. Rola resocjalizacji ..........46
      3.2. Twórcza resocjalizacja ..........49
      3.3. Aktywizacja zawodowa więźniów ..........51
      3.4. Resocjalizacja przez działalność kulturalną, społeczną i oświatową ..........53

Rozdział IV
Metodologia badań własnych

   1. Przedmiot i cel badań ..........61
   2. Problemy i hipotezy badawcze.......... 62
   3. Metody techniki i narzędzia badawcze..........63
   4. Teren badań i próba badawcza.......... 68
   5. Analiza i interpretacja wyników badań własnych.......... 71
      5.1. Analiza i interpretacja badań przypadku pierwszego.......... 72
      5.2. Analiza i interpretacja badań przypadku drugiego ..........77

Podsumowanie i wnioski ..........81
Bibliografia ..........83

Opis zawartości pracy


   Rozdział I mojej pracy wyjaśnia pojęcia używane w pracy dyplomowej. Daje odpowiedź na pytania, co oznacza postawa człowieka, co to jest zabójstwo, oraz wyjaśnia dlaczego więzienie to instytucja totalna. Szeroko omawia definicję, typy zabójstwa. W I rozdziale pojawia się także typologia sprawców czynu, motyw działania zabójcy, oraz statystyka zabójstw w Polsce.
   Drugi rozdział przedstawia definicje resocjalizacji penitencjarnej, ukazuje izolacje więzienną, jako sytuacje trudną dla osadzonego, a następnie omawia psychologiczne następstwa izolacji, zaburzenia w sferze seksualnej więźniów, oraz techniki radzenia sobie w zakładzie karnym, przedstawia podkulturę więzienna, jako czynnik zakłócający resocjalizacje.
   W rozdziale trzecim ukazane zostały badania własne, przeprowadzone za pomocą wywiadu, opartego o kwestionariusz pytań. Badanie zostało skierowane do osadzonych, odbywających wyrok, z artykułu 148 Kodeksu karnego, czyli osadzonych, z wyrokiem za zabójstwo. W tym rozdziale nie zabrakło także analizy każdego z przypadków i wniosków wynikających z badań.
   Ostatni czwarty rozdział przedstawia poszukiwania efektywności oddziaływań penitencjarnych, wyjaśnia jaka jest rola resocjalizacji penitencjarnej, co oznacza twórcza resocjalizacja, jak powinno aktywizować się więźniów. Rozdział ten opisuje jak funkcjonuje resocjalizacja przez działalność kulturalną, społeczną i oświatową. Jako temat swojej pracy wybrałam coraz bardziej istotny temat postawy zabójców. Nie jest to temat nowy, ponieważ w literaturze odnajdujemy bardzo dużo informacji odnośnie zabójstwa oraz izolacji więziennej, aczkolwiek nasilające się wiadomości przekazywane przez mass media spowodowały, że podjęłam się pisania pracy dyplomowej właśnie na ten temat. Chciałam zbadać jak izolacja więzienna wpływa na zabójców przebywający w Zakładzie karnym. Możliwość spotkania i przeprowadzenia wywiadu z osadzonym skazanym za zabójstwo było doświadczeniem, które na długo pozostanie w mojej pamięci.
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.