Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11715
Temat pracy:  

Zarządzanie transportem ponadnormatywnym na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Liczba stron:   102

Spis treści / plan pracy:
Wstęp......... 4

Rozdział 1
Transport
      1.1. Charakterystyka transportu......... 5
         1.1.1. Transport samochodowy..........5
         1.1.2. Transport lotniczy..........6
         1.1.3. Transport kolejowy..........7
         1.1.4. Transport śródlądowy..........8
         1.1.5. Transport morski..........9
      1.2. Transport samochodowy 10
      1.3. Infrastruktura transportu samochodowego............11
      1.4. Środki pracy w transporcie 13
         1.4.1. Środki trwałe..........13
         1.4.2. Środki przewozowe..........15
         1.4.3. Maszyny i urządzenia..........21

Rozdział 2
Transport ponadnormatywny.
      2.1. Podstawowe pojęcia......... 23
      2.2. Podział i rodzaje ładunków ponadnormatywnych......... 26
      2.3. Rodzaje środków transportu w przewozach ponadnormatywnych......... 27
         2.3.1. Ciągniki samochodowe..........28
         2.3.2. Przyczepy i naczepy..........29
      2.4. Ustawy o transporcie ponadnormatywnym..........32
      2.5. Oznakowanie pojazdu długiego i ciężkiego..........34
      2.6. Transport ponadnormatywny maszyn roboczych..........38

Rozdział 3
Charakterystyka Przedsiębiorstwa.
      3.1. Powstanie i rozwój “XYZ”.........40
      3.2. Charakterystyka firmy .........40
      3.3. Misja i cel firmy .........41
      3.4. Struktura przedsiębiorstwa......... 41
      3.5. Tabor samochodowy..........43
      3.6. Analiza SWOT..........45
         3.6.1. Charakterystyka analizy SWOT..........45
         3.6.2. Analiza SWOT “XYZ”..........45

Rozdział 4
Optymalizacja transportu ponadnormatywnego.
      4.1. Analiza rynku..........48
      4.2. Analiza ekonomiczno-finansowa..........48
      4.3. Wymiana taboru samochodowego..........49
      4.4. Analiza SWOT procesów transportowych realizowanych w „XYZ”..........53
      4.5. Proponowane zmiany..........55

Zakończenie .........57
Literatura......... 59
Akty prawne..........61
Źródła internetowe..........62
Spis rysunków..........63
Spis wykresów......... 64
Spis schematów .........65
Spis tabel......... 66
Spis fotografii..........67
Załączniki..........68

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest scharakteryzowanie oraz analiza zarządzania transportem ponadnormatywnym. Praca swoim zakresem obejmuje analizę zarządzania transportem ponadnormatywnym w przedsiębiorstwie „XYZ”. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: opis empiryczny, metoda porównawcza, analiza SWOT, analiza rynku oraz analiza ekonomiczno-finansowa. Praca składa się z czterech rozdziałów.
   Rozdział pierwszy przedstawia ogólną charakterystykę transportu. Jego podział, podstawowe definicje oraz infrastrukturę transportową, jak również środki pracy w transporcie.
   Drugi rozdział zawiera szczegółowy opis transportu ponadgabarytowego. Jego definicje, rodzaje ładunków, środki transportu. Dany rozdział również zawiera omówione podstawowe ustawy dotyczące transportu ponadnormatywnego. Również zawarty jest ogólny wstęp o transporcie maszyn roboczych, którym zajmuje się omawiane przedsiębiorstwo.
   Z kolei trzeci rozdział opisuje dokładną charakterystykę przedsiębiorstwa, jego rozwój, misję, wizję i strukturę, jak również tabor samochodowy. Została przedstawiona ogólna analiza SWOT, prezentująca stan faktyczny przedsiębiorstwa jego mocne i słabe strony jak i szanse i zagrożenia wynikające z bliskiego otoczenia zewnętrznego.
   Rozdział czwarty badawczy będzie dotyczył ogólnej charakterystyki przeprowadzenia zmiany. Znajdą się w nim również informacje na temat sytuacji po przeprowadzeniu zmiany oraz analiza skutków jej wdrożenia oparta na analizie SWOT.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.