Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11715
Temat pracy:  

Zarządzanie transportem ponadnormatywnym na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Liczba stron:   102

Spis treści / plan pracy:
Wstęp......... 4

Rozdział 1
Transport
      1.1. Charakterystyka transportu......... 5
         1.1.1. Transport samochodowy..........5
         1.1.2. Transport lotniczy..........6
         1.1.3. Transport kolejowy..........7
         1.1.4. Transport śródlądowy..........8
         1.1.5. Transport morski..........9
      1.2. Transport samochodowy 10
      1.3. Infrastruktura transportu samochodowego............11
      1.4. Środki pracy w transporcie 13
         1.4.1. Środki trwałe..........13
         1.4.2. Środki przewozowe..........15
         1.4.3. Maszyny i urządzenia..........21

Rozdział 2
Transport ponadnormatywny.
      2.1. Podstawowe pojęcia......... 23
      2.2. Podział i rodzaje ładunków ponadnormatywnych......... 26
      2.3. Rodzaje środków transportu w przewozach ponadnormatywnych......... 27
         2.3.1. Ciągniki samochodowe..........28
         2.3.2. Przyczepy i naczepy..........29
      2.4. Ustawy o transporcie ponadnormatywnym..........32
      2.5. Oznakowanie pojazdu długiego i ciężkiego..........34
      2.6. Transport ponadnormatywny maszyn roboczych..........38

Rozdział 3
Charakterystyka Przedsiębiorstwa.
      3.1. Powstanie i rozwój “XYZ”.........40
      3.2. Charakterystyka firmy .........40
      3.3. Misja i cel firmy .........41
      3.4. Struktura przedsiębiorstwa......... 41
      3.5. Tabor samochodowy..........43
      3.6. Analiza SWOT..........45
         3.6.1. Charakterystyka analizy SWOT..........45
         3.6.2. Analiza SWOT “XYZ”..........45

Rozdział 4
Optymalizacja transportu ponadnormatywnego.
      4.1. Analiza rynku..........48
      4.2. Analiza ekonomiczno-finansowa..........48
      4.3. Wymiana taboru samochodowego..........49
      4.4. Analiza SWOT procesów transportowych realizowanych w „XYZ”..........53
      4.5. Proponowane zmiany..........55

Zakończenie .........57
Literatura......... 59
Akty prawne..........61
Źródła internetowe..........62
Spis rysunków..........63
Spis wykresów......... 64
Spis schematów .........65
Spis tabel......... 66
Spis fotografii..........67
Załączniki..........68

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest scharakteryzowanie oraz analiza zarządzania transportem ponadnormatywnym. Praca swoim zakresem obejmuje analizę zarządzania transportem ponadnormatywnym w przedsiębiorstwie „XYZ”. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: opis empiryczny, metoda porównawcza, analiza SWOT, analiza rynku oraz analiza ekonomiczno-finansowa. Praca składa się z czterech rozdziałów.
   Rozdział pierwszy przedstawia ogólną charakterystykę transportu. Jego podział, podstawowe definicje oraz infrastrukturę transportową, jak również środki pracy w transporcie.
   Drugi rozdział zawiera szczegółowy opis transportu ponadgabarytowego. Jego definicje, rodzaje ładunków, środki transportu. Dany rozdział również zawiera omówione podstawowe ustawy dotyczące transportu ponadnormatywnego. Również zawarty jest ogólny wstęp o transporcie maszyn roboczych, którym zajmuje się omawiane przedsiębiorstwo.
   Z kolei trzeci rozdział opisuje dokładną charakterystykę przedsiębiorstwa, jego rozwój, misję, wizję i strukturę, jak również tabor samochodowy. Została przedstawiona ogólna analiza SWOT, prezentująca stan faktyczny przedsiębiorstwa jego mocne i słabe strony jak i szanse i zagrożenia wynikające z bliskiego otoczenia zewnętrznego.
   Rozdział czwarty badawczy będzie dotyczył ogólnej charakterystyki przeprowadzenia zmiany. Znajdą się w nim również informacje na temat sytuacji po przeprowadzeniu zmiany oraz analiza skutków jej wdrożenia oparta na analizie SWOT.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.