Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11712
Temat pracy:  

Ocena rozwoju agroturystyki na wybranych przykładach z województwa pomorskiego w latach 2008-2013

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Podstawowe pojęcia dotyczące agroturystyki

      1. Próba zdefiniowania agroturystyki i jej rozwój w Polsce ..........5
      2. Wpływ agroturystyki na rozwój obszarów wiejskich oraz cechy charakterystyczne polskiej agroturystyki ..........13

Rozdział II
Przyrodnicze i antropologiczne walory turystyczne – podstawą rozwoju agroturystyki na przykładzie gminy Sulęczyno

      1. Przyrodnicze i antropologiczne walory turystyczne.......... 23
      2. Charakterystyka gminy Sulęczyno i jej walorów turystycznych.......... 25

Rozdział III
Ocena funkcjonowania wybranych gospodarstw agroturystycznych województwa pomorskiego

      1. Analiza funkcjonowania wybranych gospodarstw agroturystycznych w latach 2008-2013.......... 37
      2. Działania promocyjne prowadzone w badanych gospodarstwach agroturystycznych.......... 46

Zakończenie ..........56
Bibliografia.......... 59
Spis tabel ..........63
Spis rysunków ..........63
Spis fotografii.......... 63

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
ocena rozwoju dwóch gospodarstw agroturystycznych w gminie Sulęczyno w latach 2008-2013. Pierwszym analizowanym gospodarstwem jest gospo-darstwo agroturystyczne „Muchomorek”, a drugim gospodarstwo, które funkcjonuje pod nazwą „Zielony Raj”. Materiały dotyczące ww. gospodarstw agroturystycznych, zbierane były podczas indywidualnych rozmów z ich właścicielami. Praca składa się z trzech rozdziałów oraz zakończenia.
   Rozdział pierwszy podej-muje próbę zdefiniowania agroturystyki, charakteryzuje polską agroturystykę oraz jej rozwój. Druga część pierwszego rozdziału ukazuje wpływ agroturystyki na rozwój ob-szarów wiejskich.
   Rozdział drugi przedstawia istotę walorów przyrodniczych i antropologicznych oraz ich podział. Charakteryzuje również wybraną na potrzeby niniejszej pracy - gminę Sulęczyno, zwracając przy tym uwagę na jej przyrodnicze i antropologiczne walory tu-rystyczne, będące podstawą jej rozwoju.
   Rozdział trzeci ocenia funkcjonowanie wybranych gospodarstw agroturystycz-nych w województwie pomorskim, w gminie Sulęczyno. W pierwszym podrozdziale zostanie przedstawiona analiza funkcjonowania wybranych gospodarstw agroturystycz-nych na terenie Sulęczyna w latach 2008-2013. W drugim podrozdziale opisane zostaną najważniejsze działania promocyjne, które są prowadzone w dwóch badanych gospo-darstwach agroturystycznych.
   Zakończenie, bibliografia, spis wykresów, tabel oraz rysunków wieńczą niniejszą pracę.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.