Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11712
Temat pracy:  

Ocena rozwoju agroturystyki na wybranych przykładach z województwa pomorskiego w latach 2008-2013

Liczba stron:   63

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........3

Rozdział I
Podstawowe pojęcia dotyczące agroturystyki

      1. Próba zdefiniowania agroturystyki i jej rozwój w Polsce ..........5
      2. Wpływ agroturystyki na rozwój obszarów wiejskich oraz cechy charakterystyczne polskiej agroturystyki ..........13

Rozdział II
Przyrodnicze i antropologiczne walory turystyczne – podstawą rozwoju agroturystyki na przykładzie gminy Sulęczyno

      1. Przyrodnicze i antropologiczne walory turystyczne.......... 23
      2. Charakterystyka gminy Sulęczyno i jej walorów turystycznych.......... 25

Rozdział III
Ocena funkcjonowania wybranych gospodarstw agroturystycznych województwa pomorskiego

      1. Analiza funkcjonowania wybranych gospodarstw agroturystycznych w latach 2008-2013.......... 37
      2. Działania promocyjne prowadzone w badanych gospodarstwach agroturystycznych.......... 46

Zakończenie ..........56
Bibliografia.......... 59
Spis tabel ..........63
Spis rysunków ..........63
Spis fotografii.......... 63

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
ocena rozwoju dwóch gospodarstw agroturystycznych w gminie Sulęczyno w latach 2008-2013. Pierwszym analizowanym gospodarstwem jest gospo-darstwo agroturystyczne „Muchomorek”, a drugim gospodarstwo, które funkcjonuje pod nazwą „Zielony Raj”. Materiały dotyczące ww. gospodarstw agroturystycznych, zbierane były podczas indywidualnych rozmów z ich właścicielami. Praca składa się z trzech rozdziałów oraz zakończenia.
   Rozdział pierwszy podej-muje próbę zdefiniowania agroturystyki, charakteryzuje polską agroturystykę oraz jej rozwój. Druga część pierwszego rozdziału ukazuje wpływ agroturystyki na rozwój ob-szarów wiejskich.
   Rozdział drugi przedstawia istotę walorów przyrodniczych i antropologicznych oraz ich podział. Charakteryzuje również wybraną na potrzeby niniejszej pracy - gminę Sulęczyno, zwracając przy tym uwagę na jej przyrodnicze i antropologiczne walory tu-rystyczne, będące podstawą jej rozwoju.
   Rozdział trzeci ocenia funkcjonowanie wybranych gospodarstw agroturystycz-nych w województwie pomorskim, w gminie Sulęczyno. W pierwszym podrozdziale zostanie przedstawiona analiza funkcjonowania wybranych gospodarstw agroturystycz-nych na terenie Sulęczyna w latach 2008-2013. W drugim podrozdziale opisane zostaną najważniejsze działania promocyjne, które są prowadzone w dwóch badanych gospo-darstwach agroturystycznych.
   Zakończenie, bibliografia, spis wykresów, tabel oraz rysunków wieńczą niniejszą pracę.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.