Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11709
Temat pracy:  

Ocena wpływu działania ITD na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. łódzkim.

Liczba stron:   112

Spis treści / plan pracy:
Wstęp...........5

Rozdział 1
Metodologiczne podstawy badań

      1.1 Przedmiot i cel badań........... 7
      1.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze........... 8
      1.3 Zmienne i wskaźniki........... 11
      1.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze........... 12
      1.5 Obszar i organizacja badań ...........14

Rozdział 2
Podstawy teoretyczne

      2.1 Pojęcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym........... 21
         2.1.1 Podstawowe informacje o drogach publicznych........... 24
         2.1.2 Warunki dopuszczenia pojazdów mechanicznych do ruchu drogowego........... 31
         2.1.3 Uprawnienia i obowiązki kierującego pojazdem ...........36
      2.2 Organizacja i zakres działania Inspekcji Transportu Drogowego ...........38
         2.2.1 Obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego........... 48
         2.2.2 Kontrola i nadzór nad działalnością Inspekcji Transportu Drogowego........... 53
      2.3 Inteligentne systemy transportowe 58

Rozdział 3
Przedstawienie i analiza wyników badań własnych

      3.1 Wywiad przeprowadzony wśród kierowców samochodów ciężarowych nt. wpływu pracy ITD na stan bezpieczeństwa na drogach w woj. łódzkim ...........64
      3.2 Ankieta dotycząca stanu bezpieczeństwa na drogach w woj. łódzkim zrealizowana wśród pracowników ITD. ...........82

Zakończenie........... 94
Bibliografia
Załączniki

Opis zawartości pracy:

Tematem niniejszej pracy
magisterskiej jest przedstawienie kluczowych kierunków działań Inspekcji Transportu Drogowego oraz przyznanych w ramach ich realizacji uprawnień, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach w województwie łódzkim oraz całej Polsce. Przedstawione dane badań własnych ukazują bezpośredni związek pomiędzy wprowadzeniem Inspekcji Transportu Drogowego jako instytucji kontrolnej, a poprawą poziomu bezpieczeństwa w Polsce. Poniższa praca magisterska składa się z trzech rozdziałów.
   Pierwszy z nich dotyczy zagadnień metodologicznych pracy wprowadzających w opisywaną problematykę wraz z analizą sposobu przeprowadzania badań własnych oraz przeglądem grupy kontrolnej.
   Natomiast w rozdziale drugim została szeroko przybliżona tematyka bezpieczeństwa drogowego, jak również scharakteryzowane zostały drogi publiczne, obowiązki właściciela zarządcy drogi w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, warunki dopuszczenia pojazdów mechanicznych do ruchu drogowego oraz uprawnienia jakie posiada każdy kierujący pojazdem. Dalsza część rozdziału została poświęcona w całości Inspekcji Transportu Drogowego. Mianowicie została tu przedstawiona historia powołania tej specjalistycznej służby, jej struktura organizacyjna oraz cele i zadania, omówiono również obowiązki i uprawienia funkcjonariuszy ITD.
   Ostatni trzeci rozdział zawiera tematykę dotyczącą badań własnych wraz z otrzymanymi wynikami. S ondaż diagnostyczny dotyczył analizy ankiety przeprowadzonej wśród funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego oraz wywiadu wykonanego wśród kierowców zawodowych ciężarówek. Prezentowana praca dostarcza szerokiej wiedzy na temat Inspekcji Transportu Drogowego oraz wpływu jej działalności na stan obecnego bezpieczeństwa drogowego na przełomie ostatniego dziesięciolecia.
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.