Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11671
Temat pracy:  

Wynagrodzenie w procesie motywowania pracowników na przykładzie firmy „XYZ”

Liczba stron:   78

Spis treści / plan pracy:
Wstęp........3

Rozdział I
Teoretyczne aspekty wynagrodzeń
      1.1. Podstawowe pojęcia wynagrodzeń........ 4
      1.2. Funkcje wynagrodzeń........ 7
      1.3. Formy prawne systemu wynagrodzeń ........11
      1.4. Strategie wynagrodzeń ........15

Rozdział II
Wynagrodzenie jako instrument oddziaływania motywacyjnego na pracowników
      2.1.Systemy motywowania płacowego........19
      2.2. Formy wynagrodzeń ........24
      2.3. Nagrody jako składniki wynagrodzenia........ 30
      2.4.Elastyczne formy wynagrodzeń ........32

Rozdział III
Medodologia badań własnych
      3.1. Problematyka badań i hipotezy badawcze........ 36
      3.2. Opis metody badawczej........ 37
      3.3. Charakterystyka badanych osób ........38

Rozdział IV
Analiza wyników badań
      4.1. Wpływ wynagrodzenie materialnego Ne efektywniejszą pracę........ 43
      4.2. Niefinansowe czynniki motywacyjne pracowników ........54
      4.3. Wpływ szkoleń i stylu zarządzania na motywacje pracowników........ 58

Zakończenie........ 66
Literatura ........68
Spis rysunków ........71
Spis tabel........ 72
Spis wykresów ........73

Opis zawartości pracy:

      Celem niniejszej pracy jest
analiza systemu wynagradzania, jako czynnika motywacyjnego. System wynagradzania, jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi w każdej firmie może oddziaływać na wybór firmy przez pracownika. Praca składa się z czterech rozdziałów.
   Pierwszy rozdział przedstawia teoretyczne aspekty wynagrodzeń. W rozdziale tym zawarte zostały strategie i funkcje wynagrodzeń.
      W rozdziale drugim zostały przedstawione zasady motywacji płacowej. W kolejnej części w bardziej szczegółowy sposób ukazano formy płac, ich rodzaje i zastosowanie oraz nakreślono znaczenie premii i nagród oraz niematerialnych form w motywacji pracowników.
      Trzeci rozdział dotyczy metodyki przeprowadzonych badań na próbie respondentów. W rozdziale zostały opisane także cel badawczy, podmiot oraz przedmiot badania. Zaprezentowano w tym miejscu hipotezy oraz dokonano również charakterystyki grupy badawczej
      W czwartym rozdziale dokonano prezentacji wyników i weryfikacji hipotez. Praca ma charakter teoretyczno - badawczy, wykorzystano w niej pozycje literaturowe z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania wynagrodzeniami.
   
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.