Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11665
Temat pracy:  

Udział policji w reagowaniu na katastrofę budowlaną

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział I
Katastrofa budowlana - istota i charakterystyka
      1.1. Pojęcie i rodzaje awarii technicznych .........7
      1.2. Istota katastrofy budowlanej......... 9
      1.3. Sytuacja kryzysowa jako następstwo katastrofy budowlanej .........12
         1.3.1. Przyczyny i możliwości wystąpienia......... 14
         1.3.2. Zapobieganie zagrożeniom lub ograniczanie skutków......... 19
         1.3.3. Podmioty realizujące przeciwdziałanie......... 24
      1.4. Podsumowanie i wnioski......... 27

Rozdział II
Zadania i formy działania policji
warunkach katastrofy budowlanej......... 29
      2.1. Zagrożenia katastrofy budowlanej wymagające interwencji policji......... 29
      2.2. Zadania policji w warunkach katastrofy budowlanej......... 31
      2.3. Współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi......... 35
      2.4. Podstawy prawne działań policji i procedury......... 38
      2.5. Podsumowanie i wnioski......... 40

Rozdział III
Schemat działań Policji w warunkach katastrofy naturalnej
      3.1. Fazy i zakres realizowanych zadań......... 42
      3.2. Poziomy kompetencji dowodzenia .........44
         3.2.1. Kompetencje policjantów dowodzących działaniami policyjnymi......... 46
         3.2.2. Tryb tworzenia sztabów na potrzeby działań policyjnych .........49
      3.3. Planowanie i organizacja działań .........51

Zakończenie .........55
Bibliografia .........58
Spis rysunków .........62

Opis zawartości pracy:

      Praca składa się
ze wstępu, trzech rozdziałów części głównej, zakończenia, bibliografii, wykazu rysunków.
      W pierwszym rozdziale zostało omówione pojęcie i rodzaje awarii technicznych, z którymi możemy mieć do czynienia niemal na co dzień. Szczegółowo zostanie tutaj przedstawiona katastrofa budowlana. Analizując jej przyczyny i możliwości wystąpienia zweryfikujemy fakt zaniedbań ludzkich a także wskażemy rolę podmiotów, które biorą udział w tego rodzaju zdarzeniach.
      W rozdziale drugim został zaprezentowany szeroki wachlarz zadań, które leżą w kompetencji organów Policji, a które należy podjąć w warunkach katastrofy budowlanej. Odpowiemy na pytanie czy głównym zadaniem Policji jest ochrona ludności przed skutkami katastrof? Jednocześnie zapoznamy się z szeregiem rozkazów, zarządzeń i wytycznych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, które określają sposób działania w określonych sytuacjach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska, czy też dotyczących współpracy z innymi formacjami i służbami.
      Ostatni rozdział to szczegółowe przedstawienie schematu działań organów Policji w warunkach katastrofy budowlanej. Jakimi kompetencjami powinni odznaczać się funkcjonariusze? Kto jest odpowiedzialny za planowanie i organizację działań? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziemy w tym rozdziale.

          
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.