Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11665
Temat pracy:  

Udział policji w reagowaniu na katastrofę budowlaną

Liczba stron:   61

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział I
Katastrofa budowlana - istota i charakterystyka
      1.1. Pojęcie i rodzaje awarii technicznych .........7
      1.2. Istota katastrofy budowlanej......... 9
      1.3. Sytuacja kryzysowa jako następstwo katastrofy budowlanej .........12
         1.3.1. Przyczyny i możliwości wystąpienia......... 14
         1.3.2. Zapobieganie zagrożeniom lub ograniczanie skutków......... 19
         1.3.3. Podmioty realizujące przeciwdziałanie......... 24
      1.4. Podsumowanie i wnioski......... 27

Rozdział II
Zadania i formy działania policji
warunkach katastrofy budowlanej......... 29
      2.1. Zagrożenia katastrofy budowlanej wymagające interwencji policji......... 29
      2.2. Zadania policji w warunkach katastrofy budowlanej......... 31
      2.3. Współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi......... 35
      2.4. Podstawy prawne działań policji i procedury......... 38
      2.5. Podsumowanie i wnioski......... 40

Rozdział III
Schemat działań Policji w warunkach katastrofy naturalnej
      3.1. Fazy i zakres realizowanych zadań......... 42
      3.2. Poziomy kompetencji dowodzenia .........44
         3.2.1. Kompetencje policjantów dowodzących działaniami policyjnymi......... 46
         3.2.2. Tryb tworzenia sztabów na potrzeby działań policyjnych .........49
      3.3. Planowanie i organizacja działań .........51

Zakończenie .........55
Bibliografia .........58
Spis rysunków .........62

Opis zawartości pracy:

      Praca składa się
ze wstępu, trzech rozdziałów części głównej, zakończenia, bibliografii, wykazu rysunków.
      W pierwszym rozdziale zostało omówione pojęcie i rodzaje awarii technicznych, z którymi możemy mieć do czynienia niemal na co dzień. Szczegółowo zostanie tutaj przedstawiona katastrofa budowlana. Analizując jej przyczyny i możliwości wystąpienia zweryfikujemy fakt zaniedbań ludzkich a także wskażemy rolę podmiotów, które biorą udział w tego rodzaju zdarzeniach.
      W rozdziale drugim został zaprezentowany szeroki wachlarz zadań, które leżą w kompetencji organów Policji, a które należy podjąć w warunkach katastrofy budowlanej. Odpowiemy na pytanie czy głównym zadaniem Policji jest ochrona ludności przed skutkami katastrof? Jednocześnie zapoznamy się z szeregiem rozkazów, zarządzeń i wytycznych wydanych przez Komendanta Głównego Policji, które określają sposób działania w określonych sytuacjach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska, czy też dotyczących współpracy z innymi formacjami i służbami.
      Ostatni rozdział to szczegółowe przedstawienie schematu działań organów Policji w warunkach katastrofy budowlanej. Jakimi kompetencjami powinni odznaczać się funkcjonariusze? Kto jest odpowiedzialny za planowanie i organizację działań? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziemy w tym rozdziale.

          
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.