Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11661
Temat pracy:  

Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki akcyjnej Orbis S.A w latach 2011-2015.

Liczba stron:   110

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........7

Rozdział 1
Istota i znaczenie analizy finansowej.

      1.1. Podstawowe zagadnienia dotyczące analizy finansowej..........9
         1.1.1. Miejsce analizy finansowej w analizie ekonomicznej i jej znaczenie..........9
         1.1.2. Zakres analizy finansowej..........11
         1.1.3. Rodzaje analizy..........12
         1.1.4. Metody analizy finansowej..........16
      1.2. Przydatność analizy finansowej w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa..........18
      1.3. Zawód analityka finansowego na polskim rynku pracy..........20

Rozdział 2
Podstawowe źródła informacji do oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa.

      2.1. Informacje ogólne dotyczące sprawozdań finansowych..........23
         2.1.1. Regulacje sprawozdawczości finansowej..........23
         2.1.2. Elementy składowe sprawozdań finansowych i obowiązki związane z ich sporządzaniem..........26
         2.1.3. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych..........29
         2.1.4. Użytkownicy sprawozdań finansowych..........31
      2.2. Sprawozdanie finansowe jako główne źródło informacji do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa..........32
         2.2.1. Elementy budowy i cechy charakterystyczne bilansu..........32
         2.2.2. Elementy i istota rachunku zysków i strat..........36
         2.2.3. Budowa i charakterystyka rachunku przepływów środków pieniężnych..........39
      2.3. Rachunkowość w krajach należących do modelu anglosaskiego na przykładzie Wielkiej Brytanii oraz modelu kontynentalnego we Francji..........43
         2.3.1. Rachunkowość w Wielkiej Brytanii..........45
         2.3.2 .Rachunkowość we Francji..........47

Rozdział 3
Techniki i narzędzia pomiaru stosowane do analizy sytuacji kapitałowo- majątkowej w przedsiębiorstwie.

      3.1. Wstępna analiza bilansu..........50
         3.1.1. Struktura aktywów i pasywów (analiza pionowa)..........51
         3.1.2. Dynamika aktywów i pasywów (analiza pozioma)..........53
         3.1.3. Struktura kapitałowo-majątkowa (analiza pionowo-pozioma)..........54
      3.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat..........59
         3.2.1. Struktura rachunku zysków i strat..........59
         3.2.2. Dynamika rachunku zysków i strat..........60
         3.2.3. Relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi kategoriami wyniku finansowego..........60
      3.3. Analiza wskaźnikowa..........62
         3.3.1. Wskaźniki płynności finansowej, fazy upadłości przedsiębiorstwa w przypadku utraty płynności..........62
         3.3.2. Rentowność..........64
         3.3.3. Zdolność do obsługi zadłużenia..........65
         3.3.4. Analiza sprawności działania..........66
         3.3.5. Ocena rynkowa..........69
      3.4. Problemy interpretacji wskaźników finansowych..........70
      3.5. Wielokryteriowa ocena sytuacja finansowej za pomocą modeli dyskryminacyjnych na podstawie metody E.I. Altmana, metody A. Hołdy i metody Gajdki- Stosa w ocenie zagrożenia upadłością..........73
         3.5.1. Model Edwarda Altmana..........74
         3.5.2. Model Artura Hołdy..........75
         3.5.3. Model Jerzego Gajdki i Daniela Stosa..........76

Rozdział 4
Praktyczne zastosowanie analizy finansowej do oceny kondycji grupy kapitałowej Orbis S.A w latach 2011-2015.

      4.1. Historia i informacje ogólne dotyczące analizowanej spółki Orbis S.A..........77
      4.2. Sprawozdania finansowe Orbis S.A z lat 2011-2015..........80
      4.3. Analiza struktury majątkowej, kapitałowej oraz majątkowo- kapitałowej na podstawie bilansu..........85
      4.4. Badanie dynamiki i struktury poszczególnych elementów rachunku zysków i strat w przedsiębiorstwie..........88
      4.5. Analiza oraz ocena działalności przedsiębiorstwa za pomocą wybranych grup wskaźników wykorzystywanych w analizie finansowej..........90
      4.6. Wykorzystanie metody E.I. Altmana, A. Hołdy oraz metody J. Gajdki i D. Stosa w celu sprawdzenia prawdopodobieństwa upadku spółki Orbis S.A..........96
      4.7. Podsumowanie oraz ocena ogólna działalności przedsiębiorstwa Orbis S.A w latach 2011-2015 na podstawie przeprowadzonej analizy..........98

Zakończenie..........99
Wykaz schematów, tabel i obrazków..........101
Bibliografia..........104

Opis zawartości pracy:


Praca składa się z czterech rozdziałów:
      Pierwszy będzie dotyczył pojęcia analizy finansowej, jej zakresu, rodzajów, metod, a także w jaki sposób jest wykorzystywana w ocenie zdolności kredytowej. Dodatkowo opiszę, czym dokładnie zajmuje się osoba będąca analitykiem finansowym i jak przedstawia się jej sytuacja na polskim ryku pracy.
      W drugim rozdziale przedstawię źródła z których czerpane są informacje do analizy, czyli wybrane sprawozdania finansowe- bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Napiszę m.in.: o elementach składowych sprawozdań, o ich budowie, regulacjach, zasadach ich sporządzania i użytkownikach. Przybliżę też ogólne informacje o rachunkowości w Wielkiej Brytanii, gdzie panuje system rachunkowości anglosaskiej i Francji z rachunkowością kontynentalną.
      Trzeci rozdział to zaprezentowanie etapów analizy finansowej- wstępna analiza bilansu, wstępna analiza rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa i modele dyskryminacyjne. Opiszę też zagadnienie dotyczące problemów, które mogą wyniknąć, podczas próby zinterpretowania wyników analizy wskaźnikowej.
      Ostatni, czwarty rozdział jest rozdziałem praktycznym, w którym zajmę się ocenę działalności spółki Orbis S.A. w latach 2011-2015. Na początku przedstawione będą ogólne informacje dotyczące spółki, prezentacja sprawozdań z ostatnich lat, a następnie, na ich podstawie przeprowadzona analiza finansowa wraz z oceną. Praca zostanie napisana w oparciu o ustawę o rachunkowości, rozporządzenia, literaturę z zakresu analizy finansowej, rachunkowości finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych spółki Orbis S.A. z lat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, a także informacje pochodzących ze stron internetowych. Pozycji literatury jak i zagadnień dotyczących analizy finansowej jest dość dużo. Mam świadomość, że nie wszystkie aspekty zostaną poruszone w mojej pracy, np.: ograniczona liczba wskaźników, ale jednocześnie mam nadzieję, że skłoni mnie to do dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie, m.in.: przeprowadzenie analizy technicznej i fundamentalnej, ze względu na to, że spółka jest notowana na giełdzie.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.