Mamy 12823

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11658
Temat pracy:  

Prozdrowotny styl życia - jako przykład dbania o własne zdrowie. Analiza na podstawie studentów Akademii Wychowania Fizycznego

Liczba stron:   97

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Uwarunkowania i znaczenie prozdrowotnego stylu życia

      1.1. Zdrowie jako jeden z najważniejszych aspektów w życiu
      1.2. Prozdrowotny styl życia jako wymóg współczesności
         1.2.1. Wpływ kultury i mody na postrzeganie siebie
         1.2.2. Problem przesadnego dbania o własny wygląd
         1.2.3. Różnice w postrzeganiu zdrowego stylu życia i prozdrowotnego stylu życia
         1.2.4. Bariery i trudności w badaniu stylu życia
      1.3. Behawioralne wyznaczniki zdrowia i zachowania zdrowotne
      1.4. Edukacja zdrowotna w Polsce
      1.5. Postrzeganie własnego zdrowia przez Polaków

Rozdział 2
Analiza konsumpcji w odniesieniu do aspektów prozdrowotnych

      2.1 Współczesne społeczeństwo konsumpcyjne
      2.2. Konsumowanie zdrowia, na przykładzie konsumpcji młodości
      2.3. Wpływ mediów na kształtowanie się postaw konsumenckich

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

      3.1. Cel pracy, problemy i hipotezy badawcze
      3.2 Metody i techniki badawcze
      3.3 Charakterystyka badanych

Rozdział 4
Analiza i interpretacja pozyskanych danych

      4.1 Przejawy aktywności sportowej studentów
      4.2 Zdrowe odżywianie się w opinii badanych
      4.3 Sposoby radzenia sobie ze stresem badanych
      4.4 Przejawy i opinie o prozdrowotnym stylu życia badanych

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów i tabel
Aneks

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest
poznanie mechanizmów jakimi kierują się młodzi studenci wychowania fizycznego, które pozwalają im na nazywanie ich stylu życia prozdrowotnym. Zależy mi na poznaniu odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle można uznać ich styl życia za prozdrowotny? Czy jest on efektem mody, czy wiedzy i chęci dbania o własne zdrowie? Co studenci robią dla własnego zdrowia, dla poprawienia go, a także czy sami swoje zachowania postrzegają jako prozdrowotne? Praca składa się z 4 rozdziałów.
   W pierwszej części, czyli pierwszym i drugim rozdziale zajmę się analizą teorii z dziedziny socjologii zdrowia, życia społecznego a także makro socjologii. Na początku zajmę się ewolucją pojęcia konsumpcji, tym czym jest ona dla współczesnego człowieka żyjącego w ponowoczesnym świecie. Przedstawię jak duży wpływ na to co kupujemy, co robimy w wolnym czasie mają media. Niewątpliwie mają też wpływ na postrzeganie zdrowego trybu życia w kategorii mody Następnie postaram się sprecyzować pojęcie stylu życia, które jest na tyle problematyczne, że odpowiednie pod kątem dla celów tej pracy zdefiniowanie będzie kluczowym elementem przed rozpoczęciem opracowywania metod i technik badawczych.. A wszystko to oczywiście nie dzieje się w próżni, bo na wszystkie nasze decyzje i pragnienia ma wpływ czas w jakim żyjemy, dlatego też na samym początku postaram się nakreślić główne ramy ponowoczesności.
   Rozdział trzeci to opis metod i technik jakie posłużyły mi do przeprowadzenia badań. Po za tym druga część zawiera hipotezy jakie postawiłam sobie przed rozpoczęciem pracy w terenie. Za główny cel pracy obrałam chęć poznania mechanizmów jakimi kierują się młodzi ludzie- studenci, w określeniu swojego stylu życia jako prozdrowotny. W tym celu zostało postawione główne pytanie badawcze: jak przejawia się prozdrowotny styl życia wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie? A możliwość odpowiedzenia na nie, miały pomóc mi osiągnąć badania terenowe, zrealizowane za pomocą kwestionariusza ankiety, w maju bieżącego roku (2016r.) wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
   Czwarty rozdział to kluczowy element pracy, po uporaniu się z materiałem teoretycznym, stworzeniu narzędzia badawczego i przeprowadzeniu badań, w tej części postaram się odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania zarówno te ogólne jak i szczegółowe. Trzecia część zawiera analizę uzyskanych za pomocą kwestionariusza ankiety danych i odpowiedzi na postawione w drugiej część hipotezy badawcze.

       
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.