Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11656
Temat pracy:  

Osiągnięcia szkolne młodszych uczniów a ich stosunek do współzawodnictwa

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............5

Rozdział I
Teoretyczne podstawy zjawiska rywalizacji
      1.1. Neoliberalny kontekst rywalizacji............6
      1.2. Istota rywalizacji i jej geneza............ 11
      1.3. Jasne i ciemne strony rywalizacji ............14
      1.4. Rywalizacja w edukacji............ 17
      1.5. Rywalizacja w kontekście osiągnięć szkolnych uczniów ............21

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych
      2.1. Przedmiot i cele badań............ 23
      2.2. Problemy badawcze............ 24
      2.3. Zmienna badana i jej wskaźniki............ 25
      2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze............ 27
      2.5. Organizacja i przebieg badań ............29
      2.6. Charakterystyka środowiska i badanej próby ............30

Rozdział III
Opinie uczniów i nauczycieli o rywalizacji w świetle badań własnych
      3.1. Opinie uczniów o rywalizacji............ 39
         3.1.1. Rozumienie pojęcia rywalizacji ............39
         3.1.2. Zalety i wady rywalizacji ............41
         3.1.3. Stosunek emocjonalny uczniów do rywalizacji ............44
         3.1.4. Uczniowie o stosunku rodziców do ich udziału w rywalizacji ............50
      3.2. Opinie nauczycieli klas początkowych na temat rywalizacji............ 52
         3.2.1. Rozumienie istoty rywalizacji przez uczniów w przekonaniach badanych auczycieli............ 53
         3.2.2. Pedagogiczna wartość rywalizacji w opinii badanych nauczycieli ............54
         3.2.3. Emocjonalny stosunek do rywalizacji uczniów w opinii badanych nauczycieli............ 57
         3.2.4. Opinia badanych nauczycieli na temat stosunku rodziców do rywalizacji ich dzieci............59
      3.3. Działania praktyczne w zakresie edukacji do rywalizacji w klasach początkowych ............60

Zakończenie. Wnioski i sugestie pedagogiczne............. 69
Spis tabel i wykresów............76
Bibliografia ............77
Aneksy ............79

Opis zawartości pracy:

      Praca składa się
– oprócz wstępu, zakończenia, bibliografii i aneksu – z trzech rozdziałów.
      W pierwszym z nich omówiony został ogólny w kontekście neoliberalizmu oraz w edukacji, teoretyczny zarys zagadnienia rywalizacji.
      Rozdział drugi zawiera treści metodologiczne, prezentujące ważniejsze pojęcia, definicje oraz określenie przedmiotu i celu badań, problemów, zmiennych i ich wskaźników oraz metod, technik i narzędzi badawczych. Dokonano tu także charakterystyki organizacji i przebiegu badań własnych, jak i środowiska i badanej próby.
      W rozdziale trzecim mieści się analiza wyników badań własnych oraz praktyczne ujęcie zagadnienia edukacji do rywalizacji na szczeblu klas początkowych. Są to przykładowe scenariusze ukazujące możliwości ich zastosowania w procesie edukacji uczniów do współzawodnictwa i rywalizacji. W zakończeniu zawarto wnioski oraz sugestie pedagogiczne. Praca obejmuje również spis tabel i wykresów, bibliografię i aneksy.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.