Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11656
Temat pracy:  

Osiągnięcia szkolne młodszych uczniów a ich stosunek do współzawodnictwa

Liczba stron:   82

Spis treści / plan pracy:
Wstęp............5

Rozdział I
Teoretyczne podstawy zjawiska rywalizacji
      1.1. Neoliberalny kontekst rywalizacji............6
      1.2. Istota rywalizacji i jej geneza............ 11
      1.3. Jasne i ciemne strony rywalizacji ............14
      1.4. Rywalizacja w edukacji............ 17
      1.5. Rywalizacja w kontekście osiągnięć szkolnych uczniów ............21

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych
      2.1. Przedmiot i cele badań............ 23
      2.2. Problemy badawcze............ 24
      2.3. Zmienna badana i jej wskaźniki............ 25
      2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze............ 27
      2.5. Organizacja i przebieg badań ............29
      2.6. Charakterystyka środowiska i badanej próby ............30

Rozdział III
Opinie uczniów i nauczycieli o rywalizacji w świetle badań własnych
      3.1. Opinie uczniów o rywalizacji............ 39
         3.1.1. Rozumienie pojęcia rywalizacji ............39
         3.1.2. Zalety i wady rywalizacji ............41
         3.1.3. Stosunek emocjonalny uczniów do rywalizacji ............44
         3.1.4. Uczniowie o stosunku rodziców do ich udziału w rywalizacji ............50
      3.2. Opinie nauczycieli klas początkowych na temat rywalizacji............ 52
         3.2.1. Rozumienie istoty rywalizacji przez uczniów w przekonaniach badanych auczycieli............ 53
         3.2.2. Pedagogiczna wartość rywalizacji w opinii badanych nauczycieli ............54
         3.2.3. Emocjonalny stosunek do rywalizacji uczniów w opinii badanych nauczycieli............ 57
         3.2.4. Opinia badanych nauczycieli na temat stosunku rodziców do rywalizacji ich dzieci............59
      3.3. Działania praktyczne w zakresie edukacji do rywalizacji w klasach początkowych ............60

Zakończenie. Wnioski i sugestie pedagogiczne............. 69
Spis tabel i wykresów............76
Bibliografia ............77
Aneksy ............79

Opis zawartości pracy:

      Praca składa się
– oprócz wstępu, zakończenia, bibliografii i aneksu – z trzech rozdziałów.
      W pierwszym z nich omówiony został ogólny w kontekście neoliberalizmu oraz w edukacji, teoretyczny zarys zagadnienia rywalizacji.
      Rozdział drugi zawiera treści metodologiczne, prezentujące ważniejsze pojęcia, definicje oraz określenie przedmiotu i celu badań, problemów, zmiennych i ich wskaźników oraz metod, technik i narzędzi badawczych. Dokonano tu także charakterystyki organizacji i przebiegu badań własnych, jak i środowiska i badanej próby.
      W rozdziale trzecim mieści się analiza wyników badań własnych oraz praktyczne ujęcie zagadnienia edukacji do rywalizacji na szczeblu klas początkowych. Są to przykładowe scenariusze ukazujące możliwości ich zastosowania w procesie edukacji uczniów do współzawodnictwa i rywalizacji. W zakończeniu zawarto wnioski oraz sugestie pedagogiczne. Praca obejmuje również spis tabel i wykresów, bibliografię i aneksy.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.