Mamy 13969

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11558
Temat pracy:  

Mobbing jako współczesne zagrożenie miejsca pracy na przykładzie Orange Polska S.A.

Liczba stron:   100

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .........7

Rozdział 1
Mobbing jako specyficzny rodzaj przemocy

      1.1. Stres jako przyczyna mobbingu........... 11
      1.2. Mobbing – charakterystyka zjawiska........... 13
         1.2.1. Przyczyny i rodzaje mobbingu ...........16
            1.2.1.1. Profil psychologiczny agresora ...........20
            1.2.1.2. Profil psychologiczny ofiary ...........23
         1.2.2. Konsekwencje doświadczania mobbingu ...........27
      1.3. Czynniki utrudniające walkę z mobbingiem........... 31
      1.4. Koszty mobbingu dla organizacji ...........33

Rozdział 2
Mobbing w miejscu pracy, aspekty prawne, przeciwdziałanie

      2.1. Dobra osobiste pracowników ...........37
         2.1.1. Przykłady naruszenia dóbr z powodu mobbingu........... 41
         2.2. Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem........... 45
         2.2.1. Akty prawa międzynarodowego ...........45
         2.2.2. Prawo Unii Europejskiej ...........50
         2.2.3. Konstytucja RP ...........56
      2.3. Pojęcie mobbingu w świetle kodeksu pracy........... 61
      2.4. Przeciwdziałanie mobbingowi........... 65

Rozdział 3
Mobbing w korporacji na przykładzie Orange Polska S.A.

      3.1. Charakterystyka badanej instytucji...........69
      3.2. Przedstawienie respondentów ...........71
      3.3. Ocena zjawiska w Orange Polska S.A. na podstawie badań ankietowych........... 75
      3.4. Podsumowanie............ 87

Zakończenie ...........89
Literatura ...........93
Spis rysunków ...........101
Spis wykresów ...........103
Spis tabel ...........105
Spis załączników ...........107

Opis zawartości pracy:


Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów części głównej, zakończenia, bibliografii, wykazu rysunków.
      W pierwszym rozdziale zidentyfikowano pojęcie mobbingu. Przedstawiono także bodźce i reakcje stresowe, jakim nieustannie ulega człowiek a jakie mogą być przyczyną przemocy psychicznej. Zaprezentowane zostały konkretne wskazówki, co zrobić aby nie dać się wciągnąć w spiralę mobbingu. Co ważne, dodatkowo omówiono wątek kosztów mobbingu, które są dosyć niewygodnym ale istotnym tematem dla organizacji.
      Drugi rozdział poświęcony został prawnym aspektom mobbingu we wszystkich jego wymiarach zarówno w Polsce jak i innych krajach. Przedstawiono sposoby zapobiegania i wczesnej interwencji wobec tego zjawiska w organizacji. Omówiono między innymi niezwykle istotną kwestię gromadzenia wiarygodnego materiału dowodowego w drodze roszczeń sądowych. Ostatni podrozdział przedstawia kierunki przeciwdziałania mobbingowi zarówno od strony prawnej jak i organizacyjnej. Szczególny nacisk został położony na kwestię właściwego przygotowania i wdrożenia u pracodawcy wewnętrznej polityki antymobbingowej.
      W trzecim rozdziale, mającym charakter empiryczny, dokonano ocenę skali w jakiej występuje zjawisko mobbingu w badanej organizacji jaką jest Orange Polska S.A. Przeprowadzona ankieta pozwoli uzyskać odpowiedź między innymi na pytania jakie działania mobbingowe są stosowane w tejże organizacji oraz czy mobbowani korzystają z dostępnych form pomocy. Przy pisaniu pracy wykorzystano metody krytycznej analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych i źródeł internetowych, obserwacji praktyki wybranej organizacji oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród jej pracowników.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.