Mamy 13984

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11558
Temat pracy:  

Mobbing jako współczesne zagrożenie miejsca pracy na przykładzie Orange Polska S.A.

Liczba stron:   100

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .........7

Rozdział 1
Mobbing jako specyficzny rodzaj przemocy

      1.1. Stres jako przyczyna mobbingu........... 11
      1.2. Mobbing – charakterystyka zjawiska........... 13
         1.2.1. Przyczyny i rodzaje mobbingu ...........16
            1.2.1.1. Profil psychologiczny agresora ...........20
            1.2.1.2. Profil psychologiczny ofiary ...........23
         1.2.2. Konsekwencje doświadczania mobbingu ...........27
      1.3. Czynniki utrudniające walkę z mobbingiem........... 31
      1.4. Koszty mobbingu dla organizacji ...........33

Rozdział 2
Mobbing w miejscu pracy, aspekty prawne, przeciwdziałanie

      2.1. Dobra osobiste pracowników ...........37
         2.1.1. Przykłady naruszenia dóbr z powodu mobbingu........... 41
         2.2. Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem........... 45
         2.2.1. Akty prawa międzynarodowego ...........45
         2.2.2. Prawo Unii Europejskiej ...........50
         2.2.3. Konstytucja RP ...........56
      2.3. Pojęcie mobbingu w świetle kodeksu pracy........... 61
      2.4. Przeciwdziałanie mobbingowi........... 65

Rozdział 3
Mobbing w korporacji na przykładzie Orange Polska S.A.

      3.1. Charakterystyka badanej instytucji...........69
      3.2. Przedstawienie respondentów ...........71
      3.3. Ocena zjawiska w Orange Polska S.A. na podstawie badań ankietowych........... 75
      3.4. Podsumowanie............ 87

Zakończenie ...........89
Literatura ...........93
Spis rysunków ...........101
Spis wykresów ...........103
Spis tabel ...........105
Spis załączników ...........107

Opis zawartości pracy:


Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów części głównej, zakończenia, bibliografii, wykazu rysunków.
      W pierwszym rozdziale zidentyfikowano pojęcie mobbingu. Przedstawiono także bodźce i reakcje stresowe, jakim nieustannie ulega człowiek a jakie mogą być przyczyną przemocy psychicznej. Zaprezentowane zostały konkretne wskazówki, co zrobić aby nie dać się wciągnąć w spiralę mobbingu. Co ważne, dodatkowo omówiono wątek kosztów mobbingu, które są dosyć niewygodnym ale istotnym tematem dla organizacji.
      Drugi rozdział poświęcony został prawnym aspektom mobbingu we wszystkich jego wymiarach zarówno w Polsce jak i innych krajach. Przedstawiono sposoby zapobiegania i wczesnej interwencji wobec tego zjawiska w organizacji. Omówiono między innymi niezwykle istotną kwestię gromadzenia wiarygodnego materiału dowodowego w drodze roszczeń sądowych. Ostatni podrozdział przedstawia kierunki przeciwdziałania mobbingowi zarówno od strony prawnej jak i organizacyjnej. Szczególny nacisk został położony na kwestię właściwego przygotowania i wdrożenia u pracodawcy wewnętrznej polityki antymobbingowej.
      W trzecim rozdziale, mającym charakter empiryczny, dokonano ocenę skali w jakiej występuje zjawisko mobbingu w badanej organizacji jaką jest Orange Polska S.A. Przeprowadzona ankieta pozwoli uzyskać odpowiedź między innymi na pytania jakie działania mobbingowe są stosowane w tejże organizacji oraz czy mobbowani korzystają z dostępnych form pomocy. Przy pisaniu pracy wykorzystano metody krytycznej analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych i źródeł internetowych, obserwacji praktyki wybranej organizacji oraz badania ankietowego przeprowadzonego wśród jej pracowników.


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.