Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11551
Temat pracy:  

Znaczenie rajów podatkowych w procesie międzynarodowego przepływu kapitału

Liczba stron:   54

Spis treści / plan pracy:
Wstęp..........4

Rozdział I
Raje podatkowe jako przyczyna międzynarodowego przepływu kapitału.

      1.1. Formy międzynarodowego przepływu kapitału..........7
      1.2. Przyczyny przepływu kapitału w skali międzynarodowej..........9
      1.3. Skutki przepływu kapitału..........12

Rozdział II
Raje podatkowe – charakterystyka zjawiska.

      2.1. Definicja raju podatkowego..........19
      2.2. Charakterystyka oaz..........20
      2.3. Geneza rajów podatkowych..........22
      2.4. Klasyfikacja rajów podatkowych..........26
      2.5. Raje podatkowe we współczesnej gospodarce światowej..........28

Rozdział III
Raje podatkowe w praktyce funkcjonowania gospodarki globalnej.

      3.1. Przyczyny korzystania z rajów podatkowych..........35
         3.1.1. Unikanie opodatkowania..........35
         3.1.2. Uchylanie się od opodatkowania..........36
         3.1.3. Zabezpieczenie kapitału..........37
         3.1.4. Pranie brudnych pieniędzy..........38
      3.2. Metody wykorzystania rajów podatkowych..........39
         3.2.1. Transfer zysków..........40
         3.2.2. Zastosowanie spółki rotacyjnej..........40
         3.2.3. Treaty shopping..........42
      3.3. Wybrane sposoby walki z rajami podatkowymi..........42

Zakończenie..........47
Bibliografia..........49
Netografia..........51
Spis tabel..........53

Opis zawartości pracy:

Głównym celem pracy
jest przedstawienie tematyki rajów podatkowych oraz próba oceny ich wpływu na proces międzynarodowego przepływu kapitału. Omówione zostaną działania oaz mające na celu przyciągnięcie obcego kapitału, a także scharakteryzowane zostaną wybrane raje, z uwzględnieniem ich działania mającego na celu zachęcenie do lokowania w nich swojego majątku. Zasadniczą tezą pracy jest stwierdzenie, że raje podatkowe znacząco wpływają na przepływ kapitału w skali globalnej. Dążenie do maksymalizacji zysków przez przedsiębiorstwa powoduje wykorzystanie wszelkich możliwych sposobów, by osiągnąć swój cel oraz w jak największym stopniu unikać zobowiązań fiskalnych wobec macierzystych państw. Celowi pracy podporządkowano jej strukturę. Praca składa się ze wstępu, 3 rozdziałów oraz zakończenia.
      W rozdziale pierwszym scharakteryzowano proces międzynarodowego przepływu kapitału począwszy od jego definicji. Następnie zostały przedstawione jego formy, a także opisano przyczyny jego występowania. Rozdział kończy omówienie skutków międzynarodowego przepływu kapitału.
      W rozdziale drugim przystąpiono do scharakteryzowania zjawiska rajów podatkowych. Zwrócono uwagę na niejednoznaczność pojęcia i trudność w określeniu dokładnej definicji. Następnie scharakteryzowano oazy z uwzględnieniem ich genezy. W dalszej części dokonano klasyfikacji rajów podatkowych. Na zakończenie rozdziału omówione zostało zjawisko na tle gospodarki światowej. Opisane i scharakteryzowane zostały także wybrane europejskie raje podatkowe.
      Rozdział trzeci opisuje oazy i ich funkcjonowanie w praktyce. Przedstawione w nim zostają przyczyny korzystania z rajów, zarówno legalne, jak i nielegalne, a także metody, do których oazy podatkowe są wykorzystywane. Na zakończenie pracy opisano dotychczasowe sposoby walki z całym procederem, jak radzą sobie z nimi różne organizacje, a także państwa. Do napisania pracy wykorzystano 59 pozycji bibliografii i netografii.
          
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.