Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11550
Temat pracy:  

Reforma administracji skarbowej - utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej

Liczba stron:   94

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........4

Rozdział I
Historia administracji skarbowej w Polsce

      1.1. Administracja skarbowa I RP......... 7
      1.2. Organizacja administracji skarbowej pod zaborami......... 10
      1.3. Administracja skarbowa II RP......... 11
      1.4. Czasy PRL......... 20

Rozdział II
Podatki i ich najważniejsze rodzaje

      2.1. PIT .........27
      2.2. CIT .........28
      2.3. VAT .........29
      2.4. Akcyza......... 30
      2.5. Cło .........31
      2.6. Inne podatki.........32

Rozdział III
Struktura aparatu administracji podatkowej

      3.1. Minister Finansów .........37
      3.2. Izba Skarbowa .........39
      3.3. Urząd Skarbowy .........41
      3.4. Urząd Kontroli Skarbowej......... 43

Rozdział IV
Krajowa Administracja Skarbowa

      4.1. Założenia projektu .........56
      4.2. Proces legislacyjny .........61
      4.3. Zadania i struktura Krajowej Administracji Skarbowej .........68

Rozdział V
Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Skarbowego w Sandomierzu

      5.1. Działalność Urzędu Skarbowego w Sandomierzu w latach 2015 - 2016 .........77
      5.2. Organizacja i funkcjonowanie Urzędu Skarbowego w Sandomierzu w strukturze KAS .........82
Zakończenie .........89
Bibliografia .........90

Opis zawartości pracy:

Celem niniejszej pracy
jest zaprezentowanie struktury i funkcjonowania administracji podatkowej, zarówno przed utworzeniem, jak i po utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej. Omówiono w niej jedną z przykładowych jednostek administracji podatkowej – Urząd Skarbowy w Sandomierzu Niniejsza praca składa się z pięciu rozdziałów merytorycznych, wstępu oraz zakończenia.
      W rozdziale I skupiono się na historii administracji skarbowej w Polsce. W tym celu przedstawiono rys historyczny instytucji zajmujących się skarbem państwa w I Rzeczpospolitej. W dalszej kolejności przedstawiono organizację systemu skarbowego w okresie zaborów, czyli w latach 1795-1918. Niezwykle ważnym momentem w historii Polski było odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Młode państwo polskie od samego początku istnienia borykało się z wieloma problemami, także na płaszczyźnie skarbowo-podatkowej. Pomimo różnego rozwoju ziem trzech zaborów, wchodzących w skład nowopowstałego państwa, ówczesna administracja skarbowa została zorganizowana w sposób innowacyjny. Nie sposób więc pominąć przedmiotowego okresu w tej części pracy. Ostatnia cześć niniejszego rozdziału została poświęcona administracji skarbowej z okresu 1940-1984 roku.
      W rozdziale drugim scharakteryzowane zostało pojęcie oraz funkcje podatku. Również przedstawiono najważniejsze dochody podatkowe m.in. podatki bezpośrednie do których zaliczamy: podatek PIT, podatek CIT, cło jak również inne podatki w skład, których wchodzą: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek tonażowy a także podatek od kopalin. Ponadto opisano podatki pośrednie do których z kolei zaliczamy; podatek Vat, akcyzę oraz podatek o gier i hazardu.
      Kolejny, trzeci rozdział porusza sprawy związane z strukturami aparatu administracji podatkowej. W tej części pracy zajęto się więc przedstawieniem pozycji Ministra Finansów w administracji podatkowej. Skupiono się poza tym na działalności Izby Skarbowej, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Kontroli Skarbowej, czyli jednostkach administracji skarbowej, które funkcjonowały niezależnie od siebie do 28 lutego 2017 roku.
      W czwartym rozdziale pracy skupiono się na Krajowej Administracji Skarbowej, czyli jednostce działającej od 1 marca 2017, powstałej na skutek połączenia wymienionych w rozdziale drugim organów. W pierwszej części tego rozdziału został omówiony projekt ustawy o KAS. Następnie przedstawiono sprawy związane z procesem legislacyjnym nad tą ustawą. Ostatnia cześć rozdziału skupiła się z kolei na zadania i strukturze nowej jednostki.
      Ostatni rozdział piąty niniejszej pracy, porusza kwestie związaną z działalnością Urzędu Skarbowego w Sandomierzu przed i po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Skupiono się więc w nim na przedstawieniu różnic w organizacji tego urzędu w oparciu o Regulaminy organizacyjne z 2015, 2016 i 2017 roku.
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.