Mamy 15107

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11549
Temat pracy:  

Efekty wykorzystywania gier i zabaw terapii rotacyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym

Liczba stron:   102

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .......... 4

Rozdział I
Rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym w ujęciu teoretycznym
   1.Ustalenia definicyjne.......... 6
   2. Charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym..........7
      2.1. Rozwój fizyczny ..........7
      2.2. Rozwój psychiczny.......... 10
      2.3. Rozwój społecznoemocjonalny ..........13
   3. Etapy rozwoju mowy dziecka..........14
   4. Klasyfikacja zaburzeń mowy.......... 17
   5. Wady wymowy i ich podział.......... 19
      5.1 Charakterystyka poszczególnych wad wymowy.......... 20
         5.1.1 Sygmatyzm ..........20
         5.1.2 Kappacyzm i gammacyzm.......... 21
         5.1.2.3 Lambdacyzm ..........22
      5.2 Charakterystyka rotacyzmu

Rozdział II
Miejsce gier i zabaw w terapii logopedycznej u dzieci z rotacyzmem
   1. Miejsce terapii logopedycznej w świetle dokumentów prawnych obowiązujących w przedszkolu.......... 26
   2. Gry i zabawy jako formy zapobiegania wadom wymowy.......... 28
   3. Rola logopedy w organizacji terapii z udziałem gier i zabaw.......... 36
   4. Współpraca z rodzicami nad poprawą wad wymowy u dziecka ..........37
   4.1Etapy i formy współpracy z rodzicami ..........38
   5. Przykłady gier i zabaw stosowanych w terapii rotacyzmu u dzieci przedszkolnych.......... 39

Rozdział III
Założenie metodologiczne badań własnych
   1.Przedmiot i cele badań ..........42
   2.Problemy badawcze.......... 43
   3. Metody, techniki i narzędzia badawcze.......... 44
   4. Teren badań ..........46
   5. Organizacja i przebieg badań ..........48

Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych
   1. Charakterystyka próby badawczej
      1.1 Struktura społeczno-demograficzna badanych ..........50
   2. Analiza przypadków
      2.1 Przypadek 1 – Kacper..........50
      2.2 Przypadek 2 – Oliwia
      2.3 Przypadek 3 – Zosia
      2.4 Przypadek 4 – Marcin
      2.5 Przypadek 5 – Bartek
      2.6 Przypadek 6 – Celinka

Zakończenie ..........86
Bibliografia ..........88
Spis tabel ..........91
Spis fotografii ..........91
Aneksy:
Aneks nr 1 Kwestionariusz wywiadu z rodzicem..........92
Aneks nr 2 Kwestionariusz wywiadu z logopedą..........94
Aneks nr 3 Arkusz obserwacji badanego dziecka z rotacyzmem..........96

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział poświęcony został zagadnieniu rozwoju mowy u dziecka w wieku przedszkolnym. W tym rozdziale poruszone zostały kwestie etapów rozwoju mowy, ściśle z nimi związanymi uwarunkowaniami psychologicznymi i biologicznymi rozwoju mowy, a także opisana została charakterystyka poszczególnych wad wymowy w tym rotacyzmu.
   Drugi z rozdziałów konkretyzuje miejsce gier i zabaw w terapii logopedycznej. Opisana szczegółowo w tym rozdziale została także rola logopedy w organizacji terapii, zwrócono również uwagę na współprace logopedy z rodzicami, a także zostały przedstawione przykłady gier i zabaw stosowanych w terapii rotacyzmu u dzieci przedszkolnych. Przedstawiono także zasady pomocy logopedycznej oraz psychologiczno – pedagogicznej wynikające z aktualnie obowiązujących aktów prawa oświatowego
   W rozdziale trzecim przedstawione zostały założenia metodologiczne badań własnych, przede wszystkim w oparciu o publikacje J. Pilcha, T. Baumana, W. Okonia, M. Łobockiego, S. Nowaka oraz W. Zaczyńskiego. Autorka pracy wskazała przedmiot i cel prowadzonych badań. Przedstawiła problemy badawcze. Zaprezentowała metodę indywidualnych przypadków, jak również techniki i narzędzia badawcze, w tym opracowane samodzielnie, którymi posłużono się w zbieraniu informacji do niniejszej pracy. Przybliżyła teren badań oraz omówiła organizację i przebieg badań.
   W rozdziale czwartym przedstawiono analizę wyników badań własnych. Dokonano charakterystyki próby badawczej. Omówiono strukturę społeczno – demograficzną badanych dzieci, rodziców i logopedy. Przedstawiono opis i analizę 6 indywidualnych przypadków dzieci z rotacyzmem, uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku. Zamieszczono omówienie i interpretację wyników przeprowadzonych badań własnych. W aneksie umieszczono kilka załączników: samodzielnie opracowane przez autorkę pracy narzędzia badawcze: kwestionariusz wywiadu dla logopedy, kwestionariusz wywiadu dla rodziców / prawnych opiekunów oraz arkusz obserwacji. Autorka pracy pragnie złożyć serdeczne podziękowania Pani Promotor, dr Renacie Brzezińskiej za cenne i merytoryczne uwagi oraz za wsparcie metodyczne, które pozwoliły na opracowanie niniejszej pracy w obecnym kształcie. Serdeczne podziękowania należą się także badanym dzieciom, ich rodzicom oraz logopedzie za cierpliwość, cenne wskazówki, uwagi i udostępnione materiały pomocnicze.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.