Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11549
Temat pracy:  

Efekty wykorzystywania gier i zabaw terapii rotacyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym

Liczba stron:   102

Spis treści / plan pracy:
Wstęp .......... 4

Rozdział I
Rozwój mowy u dzieci w wieku przedszkolnym w ujęciu teoretycznym
   1.Ustalenia definicyjne.......... 6
   2. Charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym..........7
      2.1. Rozwój fizyczny ..........7
      2.2. Rozwój psychiczny.......... 10
      2.3. Rozwój społecznoemocjonalny ..........13
   3. Etapy rozwoju mowy dziecka..........14
   4. Klasyfikacja zaburzeń mowy.......... 17
   5. Wady wymowy i ich podział.......... 19
      5.1 Charakterystyka poszczególnych wad wymowy.......... 20
         5.1.1 Sygmatyzm ..........20
         5.1.2 Kappacyzm i gammacyzm.......... 21
         5.1.2.3 Lambdacyzm ..........22
      5.2 Charakterystyka rotacyzmu

Rozdział II
Miejsce gier i zabaw w terapii logopedycznej u dzieci z rotacyzmem
   1. Miejsce terapii logopedycznej w świetle dokumentów prawnych obowiązujących w przedszkolu.......... 26
   2. Gry i zabawy jako formy zapobiegania wadom wymowy.......... 28
   3. Rola logopedy w organizacji terapii z udziałem gier i zabaw.......... 36
   4. Współpraca z rodzicami nad poprawą wad wymowy u dziecka ..........37
   4.1Etapy i formy współpracy z rodzicami ..........38
   5. Przykłady gier i zabaw stosowanych w terapii rotacyzmu u dzieci przedszkolnych.......... 39

Rozdział III
Założenie metodologiczne badań własnych
   1.Przedmiot i cele badań ..........42
   2.Problemy badawcze.......... 43
   3. Metody, techniki i narzędzia badawcze.......... 44
   4. Teren badań ..........46
   5. Organizacja i przebieg badań ..........48

Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych
   1. Charakterystyka próby badawczej
      1.1 Struktura społeczno-demograficzna badanych ..........50
   2. Analiza przypadków
      2.1 Przypadek 1 – Kacper..........50
      2.2 Przypadek 2 – Oliwia
      2.3 Przypadek 3 – Zosia
      2.4 Przypadek 4 – Marcin
      2.5 Przypadek 5 – Bartek
      2.6 Przypadek 6 – Celinka

Zakończenie ..........86
Bibliografia ..........88
Spis tabel ..........91
Spis fotografii ..........91
Aneksy:
Aneks nr 1 Kwestionariusz wywiadu z rodzicem..........92
Aneks nr 2 Kwestionariusz wywiadu z logopedą..........94
Aneks nr 3 Arkusz obserwacji badanego dziecka z rotacyzmem..........96

Opis zawartości pracy:

Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział poświęcony został zagadnieniu rozwoju mowy u dziecka w wieku przedszkolnym. W tym rozdziale poruszone zostały kwestie etapów rozwoju mowy, ściśle z nimi związanymi uwarunkowaniami psychologicznymi i biologicznymi rozwoju mowy, a także opisana została charakterystyka poszczególnych wad wymowy w tym rotacyzmu.
   Drugi z rozdziałów konkretyzuje miejsce gier i zabaw w terapii logopedycznej. Opisana szczegółowo w tym rozdziale została także rola logopedy w organizacji terapii, zwrócono również uwagę na współprace logopedy z rodzicami, a także zostały przedstawione przykłady gier i zabaw stosowanych w terapii rotacyzmu u dzieci przedszkolnych. Przedstawiono także zasady pomocy logopedycznej oraz psychologiczno – pedagogicznej wynikające z aktualnie obowiązujących aktów prawa oświatowego
   W rozdziale trzecim przedstawione zostały założenia metodologiczne badań własnych, przede wszystkim w oparciu o publikacje J. Pilcha, T. Baumana, W. Okonia, M. Łobockiego, S. Nowaka oraz W. Zaczyńskiego. Autorka pracy wskazała przedmiot i cel prowadzonych badań. Przedstawiła problemy badawcze. Zaprezentowała metodę indywidualnych przypadków, jak również techniki i narzędzia badawcze, w tym opracowane samodzielnie, którymi posłużono się w zbieraniu informacji do niniejszej pracy. Przybliżyła teren badań oraz omówiła organizację i przebieg badań.
   W rozdziale czwartym przedstawiono analizę wyników badań własnych. Dokonano charakterystyki próby badawczej. Omówiono strukturę społeczno – demograficzną badanych dzieci, rodziców i logopedy. Przedstawiono opis i analizę 6 indywidualnych przypadków dzieci z rotacyzmem, uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku. Zamieszczono omówienie i interpretację wyników przeprowadzonych badań własnych. W aneksie umieszczono kilka załączników: samodzielnie opracowane przez autorkę pracy narzędzia badawcze: kwestionariusz wywiadu dla logopedy, kwestionariusz wywiadu dla rodziców / prawnych opiekunów oraz arkusz obserwacji. Autorka pracy pragnie złożyć serdeczne podziękowania Pani Promotor, dr Renacie Brzezińskiej za cenne i merytoryczne uwagi oraz za wsparcie metodyczne, które pozwoliły na opracowanie niniejszej pracy w obecnym kształcie. Serdeczne podziękowania należą się także badanym dzieciom, ich rodzicom oraz logopedzie za cierpliwość, cenne wskazówki, uwagi i udostępnione materiały pomocnicze.
   
   


Zamawiam:
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.