Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11546
Temat pracy:  

Analiza finansowa spółki PetrolInvest S.A. w latach 2012-2015 na podstawie sprawozdań finansowych

Liczba stron:   84

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.........3

Rozdział 1
Rola analizy ekonomicznej i finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa
      1.1. Analiza ekonomiczna i jej części składowe .........5
      1.1. Pojęcie, znaczenie, zakres analizy finansowej......... 8
      1.2. Istota analizy finansowej .........12
      1.3. Sprawozdawczość finansowa, jako źródło analizy finansowej .........13

Rozdział 2
Identyfikacja spółki PetrolInvest S.A. oraz jej analiza na podstawie bilansu w latach 2012-2015
      2.1. Charakterystyka badanej spółki......... 19
         2.1.1. Geneza i działania spółki .........19
         2.1.2. Struktura grupy PetrolInvest S.A.......... 21
      2.2. Istota bilansu .........22
      2.3. Analiza wstępna bilansu......... 23
      2.4. Analiza pionowa bilansu .........23
         2.4.1. Analiza wielkości struktur i aktywów bilansu......... 24
         2.4.2. Analiza wielkości, struktur i dynamiki pasywów bilansu......... 28
      2.5. Analiza pozioma bilansu .........32
      2.6. Analiza wskaźnikowa bilansu .........35
         2.6.1. Analiza płynności finansowej .........36
         2.6.2. Analiza zadłużenia .........39

Rozdział 3
Analiza rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa PetrolInvest S.A. w latach 2012-2015
      3.1. Istota rachunku zysków i strat .........44
      3.2. Analiza wstępna rachunku zysków i strat .........49
         3.2.1. Analiza uzyskanych przychodów......... 49
         3.2.2. Analiza poniesionych kosztów......... 53
         3.2.3. Analiza wyniku finansowego .........56
      3.3. Analiza rentowności......... 59
      3.5. Analiza sprawności działania......... 63

Rozdział 4
Analiza rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa PetrolInvest S.A. w latach 2012-2015
      4.1. Istota rachunku przepływów pieniężnych .........67
      4.2. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych.........69
      4.3. Analiza wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych.........74
         4.3.1 Analiza wystarczalności gotówkowej .........74
         4.3.2 Analiza wydajności gotówkowej .........76

Zakończenie .........77
Spis tabel .........81
Spis rysunków......... 82
Spis wykresów .........83
Bibliografia......... 83

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy
jest analiza finansowa spółki PetrolInvest S.A, poznanie i ocena przebiegów procesów gospodarczych oraz ich wykorzystania w rozwoju przedsiębiorstwa. Praca ta składa się z czterech rozdziałów.
      W rozdziale pierwszym przedstawiono analizę finansową jako narzędzie do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, opisana została istota, funkcja i zakres analizy finansowej oraz wyjaśniono pojęcie analizy i wymieniono metody analizy finansowej.
      Drugi rozdziałprzedstawia charakterystykę spółki PetrolInvest S.A., a konkretniej jej genezę, strukturę oraz charakterystykę działania. W rozdziale tym również wykonano analizę wstępną, pionową, poziomą oraz wskaźnikową bilansu.
      W rozdziale trzecim została przedstawiona analiza i opis rachunku zysków i strat. Przeprowadzona została analiza uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów oraz wyniku finansowego. Znajduje się tu również analiza wskaźnikowa, dzięki której dokonano analizy rentowności oraz sprawności działania spółki.
      W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę przepływów pieniężnych w ramach której wykonana została analiza wstępna oraz wskaźnikowa rachunku przepływów pieniężnych.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.