Mamy 13940

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11472
Temat pracy:  

Współpraca Policji z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce

Liczba stron:   103

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.......... 4

Rozdział I
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

      1.1 Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego.......... 6
      1.2 Rodzaje bezpieczeństwa.......... 11
      1.3 Służby odpowiadające za porządek i bezpieczeństwo.......... 15
      1.4 Ochrona porządku i bezpieczeństwa obywateli jako zadanie własne samorządu lokalnego.......... 20

Rozdział II
Rola Policji w administracji publicznej.

      2.1 Pojęcie policji administracyjnej.......... 29
      2.2 Policja a reglamentacja.......... 33
      2.3 Współdziałanie Policji z samorządem terytorialnym i organizacjami samorządowymi.......... 38

Rozdział III
Organizacja i zakres działania Policji.

      3.1 Struktura organizacyjna Policji.......... 43
      3.2 Katalog zadań Policji.......... 50
      3.3 Prawne formy działania Policji.......... 55
      3.4 Policja jako organ administracji o kompetencjach szczególnych.......... 60
      3.5 Policja w strukturze rządowej administracji zespolonej.......... 63

Rozdział IV
Współpraca Policji z innymi podmiotami.

      4.1 Współpraca Policji z Europolem.......... 68
      4.2 Współdziałanie Policji z innymi podmiotami.......... 72
         4.2.1 Współdziałanie Policji z służbami ratowniczymi.......... 72
         4.2.2 Współdziałanie ze strażami gminnymi (miejskimi).......... 77
         4.2.3 Współdziałanie Policji ze Strażą Graniczną i Służbą Celną.......... 84
      4.3 Wewnętrzne służby ochrony. Obszary, obiekty i urządzenia oraz transport podlegające obowiązkowej ochronie.......... 88

Zakończenie.......... 94
Wydawnictwa zwarte.......... 96
Wydawnictwa ciągłe.......... 100
Akty prawne.......... 101
Inne dokumenty.......... 103

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
usystematyzowanie wiedzy na temat roli i zadań Policji w szeroko pojmowanym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz przybliżenie zasad współpracy Policji z jednostkami samorządu terytorialnego. W pracy zastosowano różne metody badawcze, a w szczególności: analizę aktów prawnych i analizę literaturową. Struktura pracy jest następująca. Składa się ona z czterech rozdziałów w układzie problemowym.
      Rozdział pierwszy zatytułowany ,, Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce” obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zawarty jest w nim szczegółowy opis pojęcia bezpieczeństwa publicznego oraz podział na rodzaje bezpieczeństwa.
      W rozdziale drugim najwięcej uwagi poświęciłam roli Policji w administracji publicznej oraz współdziałaniu Policji z samorządem terytorialnym i organizacjami samorządowymi.
      Rozdział trzeci ,,Organizacja i zakres działania Policji ” poświęcony jest głownie strukturze organizacyjnej Policji oraz prawnym formom działania Policji. W rozdziale tym przedstawiłam szczególne kompetencje Policji jako organu administracji publicznej, a także określiłam jej miejsce w strukturze rządowej administracji zespolonej.
      Ostatni, czwarty rozdział zawiera opis współpracy Policji z innymi podmiotami. Aby prawidłowo zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny organy Policji współdziałają między innymi ze Strażami Gminnymi, Strażą Graniczną, Służbą Celną.

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Umożliwiamy szybkie, bezpieczne i wygodne płatności za pomocą serwisu tpay.com
Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu tpay.com

Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.