Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11472
Temat pracy:  

Współpraca Policji z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce

Liczba stron:   103

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.......... 4

Rozdział I
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.

      1.1 Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego.......... 6
      1.2 Rodzaje bezpieczeństwa.......... 11
      1.3 Służby odpowiadające za porządek i bezpieczeństwo.......... 15
      1.4 Ochrona porządku i bezpieczeństwa obywateli jako zadanie własne samorządu lokalnego.......... 20

Rozdział II
Rola Policji w administracji publicznej.

      2.1 Pojęcie policji administracyjnej.......... 29
      2.2 Policja a reglamentacja.......... 33
      2.3 Współdziałanie Policji z samorządem terytorialnym i organizacjami samorządowymi.......... 38

Rozdział III
Organizacja i zakres działania Policji.

      3.1 Struktura organizacyjna Policji.......... 43
      3.2 Katalog zadań Policji.......... 50
      3.3 Prawne formy działania Policji.......... 55
      3.4 Policja jako organ administracji o kompetencjach szczególnych.......... 60
      3.5 Policja w strukturze rządowej administracji zespolonej.......... 63

Rozdział IV
Współpraca Policji z innymi podmiotami.

      4.1 Współpraca Policji z Europolem.......... 68
      4.2 Współdziałanie Policji z innymi podmiotami.......... 72
         4.2.1 Współdziałanie Policji z służbami ratowniczymi.......... 72
         4.2.2 Współdziałanie ze strażami gminnymi (miejskimi).......... 77
         4.2.3 Współdziałanie Policji ze Strażą Graniczną i Służbą Celną.......... 84
      4.3 Wewnętrzne służby ochrony. Obszary, obiekty i urządzenia oraz transport podlegające obowiązkowej ochronie.......... 88

Zakończenie.......... 94
Wydawnictwa zwarte.......... 96
Wydawnictwa ciągłe.......... 100
Akty prawne.......... 101
Inne dokumenty.......... 103

Opis zawartości pracy:

      Celem pracy jest
usystematyzowanie wiedzy na temat roli i zadań Policji w szeroko pojmowanym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz przybliżenie zasad współpracy Policji z jednostkami samorządu terytorialnego. W pracy zastosowano różne metody badawcze, a w szczególności: analizę aktów prawnych i analizę literaturową. Struktura pracy jest następująca. Składa się ona z czterech rozdziałów w układzie problemowym.
      Rozdział pierwszy zatytułowany ,, Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce” obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zawarty jest w nim szczegółowy opis pojęcia bezpieczeństwa publicznego oraz podział na rodzaje bezpieczeństwa.
      W rozdziale drugim najwięcej uwagi poświęciłam roli Policji w administracji publicznej oraz współdziałaniu Policji z samorządem terytorialnym i organizacjami samorządowymi.
      Rozdział trzeci ,,Organizacja i zakres działania Policji ” poświęcony jest głownie strukturze organizacyjnej Policji oraz prawnym formom działania Policji. W rozdziale tym przedstawiłam szczególne kompetencje Policji jako organu administracji publicznej, a także określiłam jej miejsce w strukturze rządowej administracji zespolonej.
      Ostatni, czwarty rozdział zawiera opis współpracy Policji z innymi podmiotami. Aby prawidłowo zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny organy Policji współdziałają między innymi ze Strażami Gminnymi, Strażą Graniczną, Służbą Celną.

   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.