Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11470
Temat pracy:  

Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na przykładzie Grupy kapitałowej Asseco.

Liczba stron:   139

Spis treści / plan pracy:

Wstęp .......... 4

Rozdział I
Grupa kapitałowa jako podmiot w rachunkowości

      1.1. Geneza grup kapitałowych .......... 5
      1.2. Charakterystyka grup kapitałowych .......... 9
      1.3. Polityka rachunkowości grupy kapitałowej .......... 25
      1.4. Cele, instrumenty i determinanty polityki rachunkowości grupy kapitałowej.......... 29

Rozdział II
Konsolidacja sprawozdań finansowych według polskich regulacji

      2.1. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych .......... 37
      2.2. Metoda konsolidacji pełnej sprawozdań finansowych .......... 46
      2.3. Metoda proporcjonalna konsolidacji sprawozdań finansowych .......... 57
      2.4. Metoda praw własności konsolidacji sprawozdań finansowych .......... 61

Rozdział III
Konsolidacja sprawozdań finansowych według

międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
      3.1. Konsolidacja według MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” .......... 65
      3.2. Konsolidacja według MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” .......... 73
      3.3. Konsolidacja według MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” .......... 77
      3.4. Różnice regulacyjne pomiędzy prawem polskim i międzynarodowym .......... 86

Rozdział IV
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Asseco

      4.1. Charakterystyka i przedmiot działalności Grupy Kapitałowej Asseco .......... 93
      4.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco .......... 102
      4.3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Asseco .......... 121

Zakończenie .......... 124
Bibliografia .......... 125
Spis tabel i schematów .......... 131
Załączniki .......... 132

Opis zawartości pracy:


      Celem pracy
jest prezentacja rozwiązań w rachunkowości grup kapitałowych, dotyczących w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego według polskich przepisów prawa bilansowego oraz postanowień w oparciu o regulacje Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego na przykładzie Grupy Kapitałowej Asseco. Dla zrealizowania celu, praca składa się z czterech rozdziałów.
      Pierwszy rozdział dotyczy podstawowego pojęcia grupy kapitałowej jako podmiotu w rachunkowości. Rozdział zawiera opis procesu rozwoju grup kapitałowych, ich charakterystykę oraz obejmuje również szczegółowo omówione zagadnienie polityki rachunkowości grup kapitałowych.
      Drugi rozdział odnosi się do przedstawienia konsolidacji sprawozdań finansowych według polskich regulacji, omawia ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz metody konsolidacji przewidziane przez polskie prawo bilansowe.
      Rozdział trzeci prezentuje konsolidację sprawozdań finansowych według międzynarodowych regulacji, szczególną uwagę poświęca MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12 i MSR 28 oraz zaznaczeniu różnic pomiędzy regulacjami międzynarodowymi i polskimi.
      Czwarty rozdział to ujęcie praktyczne przedstawionych wcześniej zagadnień na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco. Rozdział koncentruje się na zarysie Grupy Asseco i jej działalności, a także komponentów skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, jest zakończony porównaniem wyników działalności Grupy na przestrzeni lat 2012-2014. Praca jest oparta na aktualnej naukowej literaturze przedmiotu i aktach prawnych.

          
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.