Mamy 15125

przykładowe prace

...
...największy zbiór zawierający

gotowe wzory prac

w sieci!
logo PraceDyplomowe.edu.pl

   katalog gotowych wzorów

zdjecie-przykladowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-wzor-pracy-prace-dyplomowe-edu-pl zdjecie-gotowa-praca-prace-dyplomowe-edu-pl
Tu przeszukasz całą bazę prac w sposób szybki i zautomatyzowany.
Zobacz prace podzielone tematami:

Numer pracy:   11455
Temat pracy:  

Wychowanie do miłości Ojczyzny

Liczba stron:   37

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział I
Naród, ojczyzna, patriotyzm – wyjaśnienie pojęć

      1. Naród jako naturalna społeczność ludzi
      2. Wartość ojczyzny we współczesnym świecie
      3. Pojęcie i formy patriotyzmu

Rozdział II
Patriotyzm formą budowania ojczystego domu

      1. Patriotyzm a nacjonalizm i kosmopolityzm
      2. Potrzeba wspólnoty narodowej
      3. Przejawy dojrzałego patriotyzmu

Rozdział III
Wychowanie młodzieży w miłości do Kościoła i Ojczyzny

      1. Czym jest wychowanie?
      2. Rola rodziców w kształtowaniu chrześcijańskich wartości
      3. Wychowanie patriotyczne młodzieży we współczesnych szkołach
      4. Wartości i zagrożenia związane z wychowaniem patriotycznym w rodzinie

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:


      Temat niniejszej pracy, który brzmi „Wychowanie do miłości Ojczyzny” został wybrany w celu zbadania, jak ważne jest wychowanie patriotyczne w rodzinie we współczesnym świecie. Podjęty został również dlatego, że w wielu rodzinach nieustannie dba się o postawy patriotyczne. Temat dotyczy bardzo ważnych zagadnień nie tylko teoretycznych, ale też egzystencjalnych. Niniejsza praca zostanie podzielona na trzy części. Wszystkie rozdziały mają charakter czysto teoretyczny, opierając się o wyniki badań przedstawione we współczesnej literaturze przedmiotu, która została poddana analizie pod kątem wychowywania współcześnie żyjących dzieci do umiłowania ojczyzny. Literatura przedmiotu opiera się głównie na pozycjach dotyczących pedagogizacji, wychowania, definiowania pojęć związanych z narodem oraz działań, które są lub nie są przejawem wyrażania patriotyzmu.
   W rozdziale pierwszym przedstawiona zostanie charakterystyka narodu, ojczyzny i patriotyzmu. W pierwszej kolejności opisany zostanie naród jako społeczność ludzi. Następnie scharakteryzowana zostanie wartość ojczyzny we współczesnym świecie. Jako trzecie zostanie zdefiniowane pojęcie patriotyzmu oraz formy jego wyrażania.
   Rozdział drugi dotyczy patriotyzmu jako formy budowania ojczystego domu. Na samym początku zostaną porównane pojęcia patriotyzmu, nacjonalizmu i kosmopolityzmu. Następnie zostanie podjęta próba scharakteryzowania potrzebę wspólnoty narodowej, a na koniec opisane przejawy dojrzałego patriotyzmu.
   W rozdziale trzecim zostanie omówione wychowanie młodzieży w miłości do Kościoła i Ojczyzny. Na początku rozdziału uwaga zostanie skupiona na istocie pojęcia wychowania. Następnie scharakteryzowana będzie rola rodziców w kształtowaniu chrześcijańskich wartości. Dalej opracowane zostanie wychowanie patriotyczne we współczesnych szkołach. W ostatnim podrozdziale przedstawione zostaną wartości i zagrożenia, jakie są związane z wychowaniem patriotycznym w rodzinie.
       
   


Zamawiam:
      
      
      
      
      
      
Wartość zamówienia: PLN
Twój e-mail:


Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące tej pracy, kliknij w poniższy przycisk.Na wszystkie zapytania odpowiadamy codziennie, najpóźniej w przeciągu 24h.

Szybkie i wygodne płatności.
dostepne formy płatności


Zastrzegamy, iż wzorcowe prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe, prace podyplomowe, prace inżynierskie, prace semestralne, prace zaliczeniowe, referaty, biznes plany, plany marketingowe i inne opracowania jakie oferujemy mają wyłącznie charakter informacyjny. Każda praca magisterska, licencjacka, inżynierska lub inna praca dyplomowa zakupiona w serwisie musi być traktowana wyłącznie jako wzór, przykład do przygotowania własnej pracy naukowej, przyspieszjąc tym samym proces pisania pracy całkowicie zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Nie bierzemy odpowiedzialności za konsekwencje związane z wykorzystaniem przesłanych przez nas prac. Należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów Prawa Autorskiego oraz Art. 272


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Copyright © by PraceDyplomowe.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.